Draudzes četru gadu jubilejas svinībās, kas notika pagājušajā sestdienā,
tika atklāts, ka drīzumā draudzes mājas grupu pulkam pievienosies piecas jaunas grupiņas. Šīs mājas grupas vadīs pieci līderi no mācītāja Jaunajā gadā izveidotās topošo līderu grupas kopā ar sešiem palīgiem. Līdz ar to ikvienai no jaunajām grupiņām būs viens vadītājs un viens vadītāja palīgs. Vienas grupiņas vadītājai būs divi palīgi.

Šādu izvēli mācītājs skaidro ar faktu, ka arī Bībelē varam lasīt, ka Jēzus savus jaunos mācekļus izsūtīja kalpot pa divi, jo tā ir drošāk, jaunajam kalpotājam ir palīgs, ir kāds, kura priekšā atskaitīties, kā arī grūtos brīžos nebūs jāpaliek vienam.

„Pēc tam Tas Kungs nozīmēja vēl septiņdesmit citus un izsūtīja tos pa divi un divi Savā priekšā uz ikkatru pilsētu un vietu, kurp Viņš gribēja iet. Un Viņš tiem sacīja: “Pļaujamā daudz un strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā.” Lūkas 10:1-2

Pirmās jauno mājas grupu sapulces notiks jau 11. aprīlī pulksten 19.00. Visām grupiņām ir atrastas mājvietas jauno līderu vai palīgu mājās. Mācītāja topošās līderu grupas cilvēki ir gatavi cīnīties par savām jaunajām mājas grupām un cilvēkiem, kurus caur tām ievest Debesu valstībā. Kopš janvāra sākuma ik pirmdienu topošā līderu grupa kopā ar mācītāju Mārci Jencīti studēja mācītāja sastādīto „Līderu rokasgrāmatu”, kurā sīki aprakstīti un paskaidroti visi mājas grupas posmi un tas, kā tos labāk vadīt, lai aizsniegtu cilvēku sirdis ar evaņģēlija vēsti un kalpotu viņiem pēc Jēzus parauga.

Jaunās mājas grupas vadītāja Daiga stāsta: „Tagad saprotu, ka vairāk jālūdz par saviem draugiem un paziņām, kas ir manā lūgšanu sarakstā. Esmu nolēmusi vairāk ar viņiem satikties un palielināt lūgšanu daudzumu par neglābtajiem cilvēkiem līdz trīs reizēm dienā. Es apzinos, ka tikai Dievs var šos cilvēkus atvest uz manu mājas grupu un ievest Debesu valstībā. Ticu, ka Dievs atbildēs uz manām lūgšanām! Arī pārējiem jaunajiem vadītājiem novēlu nepadoties un nepagurt, jo mēs noteikti pļausim, ja nepagursim!”

Arī jaunā līdere Iveta bija priecīga par drīzo mājas grupas atvēršanu: „Sāku domāt par to, ka būs jāatvadās no esošās grupiņas, kur viss jau tik pierasts un ka būs jāveido attiecības, jāmācās pielāgoties, sadarboties ar cilvēku, kuru tā īsti nepazīstu. Taču es zinu, ka Dievs man ir iedevis labāko palīgu manai grupiņai. Ja godīgi, tad droši vien nemaz nevaru iedomāties, kā tas būs patiesībā. Lūdzu par savu palīgu, lai mūsu starpā būtu saskaņa, kā arī par cilvēkiem kas nāks uz grupiņu, lai katrs tiktu. Pārējiem novēlu, lai katra grupiņa ir patstāvīgi augoša, stabila, lai nevienam neaptrūkstas cilvēki, ko evaņģelizēt un vest pie Dieva.”

Lai jaunajiem līderiem un palīgiem izdodas no sirds piepildīt Jēzus lielo pavēli iet un darīt par mācekļiem visas tautas!

Laura Zeniņa.