Šo piektdien 17. aprīlī Skrundā bija brīnišķīgs notikums – Skrundas muižas zālē norisinājās draudzes
„Kristus Pasaulei” dziedināšanas dievkalpojums, ar ko tika atklāta draudze Skrundā. Tagad ikviens varēs apmeklēt mājas grupiņu un Bībeles skolu.

Ierodoties Skrundas muižā, visus patīkami pārsteidza tās omulīgā un skaistā apkārtne. Daudzi cilvēki uz dievkalpojumu bija jau ieradušies krietni agrāk, lai varētu pavadīt laiku sadraudzībā ar pārējiem. Daži mēroja ceļu arī no blakus pilsētām un kopumā dievkalpojumu apmeklēja 101 cilvēks.

Sākoties slavēšanai, bija jūtama Dieva klātbūtne, ikviens varēja slavēt Dievu un pateikties Viņam par visu labo, ko Viņš darījis katra dzīvē. Slavēšanai sekoja mācītāja Mārča Jencīša svētruna, kurā viņš sludināja par Dieva mīlestību. Daudzi varbūt sev uzdod jautājumus – kāpēc manā dzīvē ir slimības, depresijas un nelaimes. Mācītājs sniedza uz tiem atbildi– visas nelaimes rodas no tā, ka cilvēks dzīvo bez Dieva vai arī, pieņēmis Viņu, turpina grēkot. Dievs ir paredzējis cilvēkam pārpilnību visās sfērās, bet pats cilvēks atsakās pieņemt to no Dieva, nevis Dievs ir tas, kas cilvēku ir pametis. Cilvēks izvēlās nepieņemt Dieva mīlestību. Un augstākā Dieva mīlestības forma ir atklājusies, Viņam sūtot Savu Dēlu Jēzu Kristu virs zemes, kurš nomira par mūsu grēkiem, lai dāvātu mūžīgo dzīvību katram, kas Viņam tic. Pēc svētrunas ikvienam, kurš vēlējās, bija iespēja pieņemt Dieva mīlestību, – Jēzu Kristu par savu personīgo Glābēju, lūdzot grēku nožēlas lūgšanu.

Dievkalpojuma beigās bija īpašas aizlūgšanas, kuru laikā cilvēki varēja iet pie kalpotāju komandas un pastāstīt savu konkrēto vajadzību, par kuru tiks lūgts arī turpmāk.

Tagad ikviens, kurš vēlēsies, varēs saņemt atbalstu un aizlūgšanas, piedaloties mājas grupiņā, kas notiks svētdienās pulksten 11.00, kā arī iegūt padziļinātu priekšstatu par aktuālām tēmām Bībelē, apmeklējot draudzes Bībeles skolu. Gan mājas grupiņu, gan Bībeles skolu vadīs Maigonis un Karīna Jomanti, kuriem var zvanīt jautājumu gadījumos: 27498129.

Nākamais dziedināšanas dievkalpojums un draudzes atklāšana ir paredzēta Kuldīgā, 24. aprīlī, kas notiks Sadzīves pakalpojumu namā Mārtiņzālē, Pilsētas laukumā 4, plkst. 19.00.

Par turpmākajiem dziedināšanas dievkalpojumiem citās pilsētās informācija ir pieejama mājaslapā: www.kristuspasaulei.lv

Foto reportāžu par dievkalpojumu Skrundā var aplūkot šeit: http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei/gallery/index#/kristuspasaulei/gallery/?pid=388719177

Ja arī Tu vēlies piedzīvot izmaiņas savā dzīvē un iepazīt Dievu, esi mīļi aicināts pievienoties!

Kristīne Krapāne