Bībele atklāj, ka Dieva griba ir, lai ikviens cilvēks būtu izglābts un iegūtu mūžīgo dzīvību caur Jēzus Kristus upuri.
Saskaņā ar to draudze „Kristus Pasaulei” ir izvirzījusi sev vīziju – Jēzus asinīs Latvija šķīstīta baltāka par sniegu! Lai tuvotos šim mērķim, 2015. gada februārī tika uzsākta evaņģelizācijas tūre, kurā tika ieplānots doties uz 19 Latvijas pilsētām, lai rīkotu dziedināšanas dievkalpojumus, cilvēkiem pasludinātu labo vēsti un atklātu mājas grupiņas.

Gatavojoties šī plāna realizācijai, jau 2014. gada rudenī draudze sāka lūgt gan par pilsētām, gan par vadītājiem, kuri tajās kalpos.

Tika pārdomāta un veikta plaša reklāma izmantojot bukletu izsūtīšanu pa pastu, sludinājumu ievietošanu vietējās avīzēs un aicinot cilvēkus caur sociālajiem portāliem, lai pēc iespējas vairāki būtu informēti par dziedināšanas dievkalpojumu norises laiku un vietu. Lai arī projekts bija milzīgs un tā realizācija prasīja vairākus desmitus tūkstošu eiro, draudze saviem spēkiem spēja saziedot visas nepieciešamās finanses, iztiekot bez citiem sponsoriem.

Šīs evaņģelizācijas ietvaros draudzes dalībnieki pabija Jelgavā, Ogrē, Dobelē, Tukumā, Talsos, Saldū, Jēkabpilī, Gulbenē, Ventspilī, Skrundā, Kuldīgā, Valkā, Liepājā, Madonā, Rēzeknē, Daugavpilī, Smiltenē, Balvos un Alūksnē. Kopumā šajos dievkalpojumos piedalījās 1763 cilvēki, no kuriem 686 bija vietējo pilsētu iedzīvotāji, bet vislielāko prieku sniedz apziņa, ka Jēzu Kristu par savu Glābēju pieņēma 213 cilvēki. Katrā dievkalpojumā tika aizlūgts par vajadzībām un 32 cilvēki apliecināja, ka ir saņēmuši dziedināšanu. Šajā laika periodā tika atvērtas 17 jaunas mājas grupas, no kurām 13 turpina darboties, un tās iknedēļu apmeklē aptuveni 125 cilvēki. Saldū un Balvos kādu laiku jau notiek dievkalpojumi un mājas grupas, kuras apmeklē vidēji 70 cilvēki. Ja gada sākumā draudzi apmeklēja ap 300 cilvēkiem, tad, pateicoties lielajai evaņģelizācijas tūrei, šobrīd jau tie ir 419 dalībnieki, no kuriem 202 apmeklē Rīgas dievkalpojumus un mājas grupas, un 217 – dievkalpojumus un mājas grupas ārpus Rīgas. Tagad draudzē „Kristus Pasaulei” kopumā darbojas 63 mājas grupas.

Mājas grupiņu izveide bija šīs evaņģelizācijas pasākumu pamatmērķis, to dalībnieki mācās veidot personīgas attiecības ar Dievu caur Bībeles iepazīšanu, lūgšanu un cenšanos dzīvot pēc Viņa gribas. Tādā veidā cilvēks ne tikai iemanto mūžīgu dzīvību, bet mainās arī viņa sirds un dzīve kopumā. Tiek iegūts prieks, miers, mīlestība un labklājība pēc tik ļoti ilgojās ikviens cilvēks. Jo vairāk ļaužu pieņem Jēzu Kristu, jo mazāk depresijas, slimības, atkarības, naida, nabadzības un šķirtu ģimeņu būs mūsu valstī.

Liels paldies ikvienam draudzes dalībniekam, kas iesaistījās, ziedoja savu laiku un līdzekļus, lai šis plāns tiktu realizēts, bet mājas grupu vadītājiem novēlam izturību un spēku turpmākajā darbā. Šīs evaņģelizācijas tūres noslēgumā notiks dziedināšanas dievkalpojums Rīgā 28. jūnijā pl. 11:00 uz kuru ir mīļi aicināts ikviens, kurš vēlas iepazīt Dievu un saņemt dziedināšanu pilnīgi visās savas dzīves jomās.

Līga Paņina