Sestdien, draudzē ”Kristus Pasaulei” notika priecīgs notikums.
Mūsu draudzes locekļi – Evita un Vitālijs slēdza derību Dieva priekšā, solot uzticību un mīlestību viens otram visas savas dzīves garumā.

Uz ceremoniju bija ieradušies ne tikai draudzes cilvēki, bet arī jaunā pāra draugi, paziņas un tuvākie radi.

Pēc abu solījumiem viens otram, mācītājs svētīja jauno pāri un novēlēja, lai tiem personīgas attiecības ar Dievu dzīvē būtu pati augstākā prioritāte. Mācītājs arī novēlēja, lai viņi savā dzīvē un ikdienā mīlētu un cienītu viens otru, audzinātu bērnus pēc Dieva sirds, kā arī necenstos pārveidot savu dzīvesdraugu, bet vairāk strādātu katrs pats pie sevis un sava rakstura. Lūgšanas beigās, mācītājs aicināja visu draudzi aizlūgt par jauno pāri. Ceremonija noslēdzās ar jaunā pāra sveikšanu, gatavojušies bija pilnīgi visi.

Uz jautājumu, kā jaunais pāris jūtas šodien? – atbilde skan – fantastiski! Abi izjūtot lielu svētību no Dieva un nebeidz savā sirdī slavēt, cik liels un varens ir Dievs Savā žēlastībā un cik Viņa nodomi ir labi uz Saviem bērniem. Vitālijs un Evita nedaudz pastāstīja par laiku, kas norisinājās pirms laulībām.

Pirms laulībām abi nopietni lūdza Dievu, jo ne Evita, ne Vitālijs nevēlējās, lai kaut kas notiktu pēc pašu vēlmēm un iegribām.

Tad gāja laiks, pakārtojās apstākļi un, kādu dienu bija skaidrs, ka viņi viens otram ir no Dieva. Tad arī tika pieņemts lēmums precēties. Abi stingri bija norunājuši, ka pirms nebūs salaulāti, viņu starpā nebūs nekāda veida intimitāte. Par to var pateikties personīgām attiecībām ar Dievu, kas tiek mācīts katrā dievkalpojumā un tas katram no abiem dzīvē ir pats svarīgākais.

Laiks pirms laulībām Dievs abus ir gatavojis. Vitālijs piebilst, ka Dievs viņam atklājis lūgšanas laikā, kādam ir jābūt viņam – stipram, atbildīgam, uzticam, lai sieva un meita var uzticēties viņam, arī grūtos brīžos.

Izrietot no personīgām attiecībām ar Dievu abi ir dabūjuši lielo svētību un var tagad to baudīt gan garīgi, gan fiziski.

Par jauno pāri priecājas visa „Kristus Pasaulei” draudze un vēl ik dienas saglabāt ideālo saskaņu un Dieva klātbūtni ģimenē.

Jāpiebilst, ka Vitālijs ir tikai nesen pārgājis mūsu draudzē. Sākumā pieaicināts draudzes slavēšanas grupā par bundzinieku. Vēlāk Vitālijam pašam dzirdot mācītāja sludināto vārdu, gribējās palikt tur, kur ir spēks – cilvēki, kas meklē Dieva vaigu, ne Viņa roku.

Liene Jurga un Līga Paņina.