Šomēnes no 17. līdz 19. februārim viesu namā „Purgaiļi” notika draudzes „Kristus pasaulei” kārtējais inkaunters.
Inkaunteri, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē satriekšanos ar Dievu, jau kļuvuši par ierastu lietu draudzē. Šajos pasākumos, kuri ilgst trīs dienas, kopumā ap 30 cilvēku katrā reizē piedzīvo patiesu sastapšanos ar dzīvo Dievu, iegūst vai atjauno pārliecību par savu glābšanu, saņem atbrīvošanu, Svētā Gara piepildījumu un arī vīziju no Dieva, lai ietu un kalpotu citiem, darot viņus par Kristus mācekļiem.

Tomēr katrs inkaunters ir īpašs. Šajā reizē, kas notika tikko pēc draudzes 40 dienu gavēņa, īpaši bija jūtams Dieva spēks un svaidījums, pēdējā dienā pār draudzes mācītāju Mārci Jencīti nonāca praviešu gars. Sāka darboties Svētā Gara dāvanas, par ko gavēņa laikā arī tika lūgts saskaņā draudzes vajadzību sarakstu. Gandrīz katrs no klātesošajiem saņēma personisku vēstījumu no Dieva. Šī inkauntera laikā tika kristīti 6 cilvēki. Divi cilvēki saņēma dziedināšanu no bronhiālās astmas. Sestdienas dievkalpojumā, kas sekoja tūlīt pēc inkauntera, draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis teica: „Kad bija šis 40 dienu gavēnis, gandrīz līdz pēdējai dienai neko nepiedzīvoju. Balstījos uz Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 4:11 „Cilvēks nedzīvo no maizes vien!” Taču tagad nav tāda lūgšanu reize, kad es nepiedzīvotu Dievu reāli un konkrēti. Pēdējā inkauntera dienā pār maini nonāca pravietošanas Gars. Mana sieva pēkšņi saprata, ko es lūdzu valodās. Viņa varēja iztulkot arī, ko lūdz slavētāja. Nonāca tāda Dieva godība! Tāda bijība Viņa priekšā! Un es skaidri saņēmu garā, ka Dievs man saka: „Es esmu pieņēmis jūsu upuri!”

Divas inkauntera dalībnieces, Inga Zaretoka un Inese Jansone stāsta par saviem iespaidiem:

Inga: Es šajā inkaunterā biju trešo reizi. Divas reizes es braucu kā dalībniece, vienu reiz, kā palīgkalpotāja. Katra reize ir īpaša, bet tas, ko es pamanīju pie sevis, ir tas, ka katru reizi mainās manas vērtības. Ja pirmo reizi braucu ar domu beidzot dabūt savu atbrīvošanu, tad šajā – pēdējā reizē vēlējos vairāk tuvoties Dievam un nodot Viņam savu dzīvi ne tik daudz ar emocijām, kas tajā brīdī ir ļoti spēcīgas, bet ar savu apzinātu lēmumu. Pēc katra inkauntera arvien vairāk izjūtu mūžības „garšu”, vairāk saprotu, kāds ir Dievs, atnāk lielāka realitātes sajūta par garīgo pasauli.

Pārsteidzoši ir katru reizi dzirdēt tik spēcīgas liecības. Cik vienkārši Dievam ir dažās dienās salauzt un izmainīt tās lietas, ar ko esam gadiem cīnījušies un neesam varējuši to uzvarēt! Slava Dievam, ka esmu dzīvā draudzē un ka šādi inkaunteri notiek tepat Latvijā!

Inese: Draudzes „Kristus pasaulei” rīkotais februāra inkaunters bija īpašs. Kalpotāji atzīst, ka katrs inkaunters ir atšķirīgs. Šoreiz īpašā veidā atraisījās pravietošanas dāvana un pēdējā inkauntera dienā katrs saņēma pravietojumu apsolījuma vai apstiprinājuma veidā no Dieva. Pravietojumi turpināja plūst arī sestdienas dievkalpojumā, kad notika Gara dāvanu atraisīšana.

40 dienu gavēņa augļi redzami arī inkauntera liecībās – divas dziedināšanas no astmas, atbrīvošanas no dēmoniskām atkarībām – jauna dzīve, jauna uguns, jauni mērķi. Kad esam atjaunojuši savas personīgās attiecības ar Dievu, tad mūsu dzīve atkal kļūst jēgpilna un mērķtiecīga. Ja tev šķiet, ka esi atdzisis un tavs personīgais laiks Dieva tuvumā ir kļuvis par rituālu, tad inkaunters ir vajadzīgs tieši tev!

Nākamais inkaunters notiks no 10. līdz 12. martam. Vēl var pieteikties uz inkaunteru no 31. marta līdz 2. aprīlim. Kontaktinformācija un pieteikšanās pa telefonu 20016806 vai e pastu luize.zveja@gmail.com