Pagājušo svētdien tika izdota grāmata „Laulība”, kuras autors ir draudzes „Kristus Pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis.
Šī ir jau trešā grāmata sērijā „Kristīgā mācība”, kas ir tapusi no draudzes Bībeles skolas lekciju pierakstiem, tos papildinot un rediģējot.

Laulība un ģimenes dzīve ir viena no nozīmīgākajām jomām ikviena cilvēka dzīvē. No tā, cik svētīta, izdevusies un saskaņota ar Dieva gribu ir laulība, ir atkarīga arī mūsu veiksme sadzīvē, darbā un kalpošanā draudzē.

Grāmatā ir apkopoti un atspoguļoti Dieva principi un skatījums uz to, kā mums pareizi veidot attiecības ar pretējo dzimumu un veidot svētītu laulību. Tā atbild uz daudziem aktuāliem jautājumiem, saistītiem ar dzīves drauga izvēli, iepazīšanos un ģimenes veidošanu. Īpašs uzsvars likts uz attiecību tīrību, nevainības nozīmi pirms laulībām, kā arī izskaidrota netiklības graujošā ietekme gan uz laulību kā tādu, gan arī uz ikviena cilvēka dzīvi kopumā. Pēdējā nodaļa grāmatā veltīta pareizai bērnu audzināšanai.

Izdevums šobrīd pieejams draudzes grāmatu galdā. Lai šī grāmata tevi iedvesmo, dod spēku un pacietību dzīvot pēc Dieva principiem un izveidot patiešām svētītu ģimeni!

Artūrs Danenbaums