Grāmatu galds

 

Grāmata „Personīgas attiecības ar Dievu”.

Kur slēpjas ticīga cilvēka spēka un apņēmības avots, atbrīvoties no atkarībām, izcīnīt fizisku dziedināšanu, finansiālu labklājību un izmainīt savu raksturu, kas dzirdēts tik daudzās kristiešu liecībās? Šo panākumu atslēga atrodama personīgās attiecībās ar Dievu, lasot Bībeli un lūdzot, kas sevī slēpj milzīgu potenciālu, kuru var iegūt ikviens, kurš tic Jēzum Kristum.

Grāmatas autors, mācītājs Mārcis Jencītis, vienkāršā un saprotamā valodā paskaidro, ko nozīmē veidot personīgas attiecības ar Dievu. Dod labus padomus un sniedz ieteikumus no savas ilggadējās pieredzes, kā arī dalās ar apkopotiem citu cilvēku viedokļiem un uzskatiem par šo tēmu. Ikvienam lasītājam tā būs vērtīga rokasgrāmata, kur var atrast noderīgus piemērus un shēmas, kā lūgt Dievu. Tā sniegs arī dziļāku izpratni, motivāciju un palīdzēs izveidot sev piemērotāko veidu, kā iepazīt un tuvoties Dievam.

Šī grāmata noderēs un būs neatsverams atbalsts gan pārliecinātiem kristiešiem, gan cilvēkiem, kuri sper savas ticības pirmos soļus. Tā būs arī lieliska dāvana vēl neticīgam cilvēkam, kas atklās neizmērojamo Dieva mīlestību, palīdzēs mainīties pašam un līdz ar to visai dzīvei kopumā.

Grāmata „Mājas grupu vadītāja rokasgrāmata”.

Grāmata ir kā pamats, lai kļūtu par Dieva meklētāju, dvēseļu glābēju un par mācekļu veidotāju, lai tu spētu pats garīgi pieaugt, kā kristietis un kļūtu par ietekmīgu līderi, kas spējīgs mainīt vēstures gaitu. Te tu atradīsi pamatu, lai iesāktu pats savu mājas grupu un veidotu savu mācekļu komandu, lai tu varētu nest augļus un tie paliktu. Lai Tu kļūtu par patiesu Dieva vīru un Dieva sievu, par īstas atmodas nesēju šajā pasaulē!

Grāmata veltīta tiem, kuri uzdrošināsies būt stipri, kuri uzdrošināsies iegūt Kristus raksturu un darīt Viņa darbus. Tiem, kuri uzdrošināsies kļūt stipri līderi un atvērs savas mājas grupas. Vēl vairāk – tiem, kuri uzdrošināsies ieraudzīt savas grupas cilvēkos potenciālus līderus. Un vēl vairāk – tiem, kuri uzdrošināsies veidot Kristus raksturu savos grupas cilvēkos, veidot līderus, kuri savukārt atvērs savas grupas un veidos nākamās paaudzes līderus. Un tā līdz bezgalībai, līdz visi tiks izglābti. To sauc arī par Vīziju G12. Tātad šī grāmata ir tiem, kuri uzdrošināsies satvert Vīziju G12 un dzīvot tajā. Grāmata ir tapusi, pierakstot un nedaudz rediģējot 2010. gada Līderu skolas materiālus.

Grāmata ir sadalīta pa nodaļām, tēmām. Jebkurā brīdī, kad tev būs vajadzīgs padoms kādā konkrētā kalpošanas jomā, tu varēsi atrast vajadzīgo tēmu un smelties padomu. Grāmata ir paredzēta kā palīgs tavai kalpošanai ikdienā. Šī ir mājas grupas vadītāja rokasgrāmata.

Grāmata „Kristus upuris”.

Pati nozīmīgākā un neaizvietojamākā ir mācība par Kristus upuri, kas ir mūsu glābšanas pamats. Kaut arī dzīvojam zemē, kur kristīgā ticība ir kultūras sastāvdaļa, un šķiet, ka ikvienam vajadzētu zināt, kas ir Jēzus Kristus un ko Viņš ir paveicis, iedziļinoties vairāk, kļūst skaidrs, ka tā nebūt nav. Neskatoties uz to, ka gandrīz katrs Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no tautības, ir piederīgs kādai reliģiskai konfesijai, lielākā daļa nemaz nav lasījuši Bībeli un labākajā gadījumā Dievu lūdz tikai tad, kad ir kādas problēmas. Bet Dieva griba ir, lai mēs gūtu skaidrību šajos ļoti svarīgajos jautājumos. Ikviens, kurš lasīs šo grāmatu, iedziļināsies un izpratīs Kristus upura jēgu, piedzīvos spēcīgas un paliekošas pārmaiņas savā dzīvē. Grāmata uzrakstīta tā, lai, balstoties uz rakstu vietām, secīgi un iespējami pilnīgi izskaidrotu evaņģēlija vēsti, kā arī sniegtu plašu ieskatu tajā, kādu Dievs patiesībā ir radījis cilvēku, un ko grēks ar šo pilnīgo būtni ir izdarījis.

Caur Kristus upuri mēs atgūstam to stāvokli un statusu, kāds bija pirmajiem cilvēkiem – mēs atgriežamies Ēdenē. Esmu pārliecināts, ka šī grāmata ne tikai tev pašam palīdzēs vēl vairāk iepazīt Dievu un Viņa visaptverošo mīlestību un izprast Viņa glābšanas plānu, bet arī iemācīs, kā šo svarīgo vēsti nodot citiem.

Grāmatiņa „Kāpnes debesīs”.

2002. gada pavasarī Mārcis Jencītis aukstā un tumšā cietuma kamerā sastapās ar Dievu, lūdza grēku nožēlas lūgšanu un pieņēma Jēzu par savu Kungu. Šis piedzīvojums izmainīja viņa dzīvi līdz nepazīšanai. No cilvēka, kurš nespēja atrast dzīves jēgu, meklēdams to alkoholā un narkotikās, nokļūdams par likuma pārkāpumiem pat cietumā, Dievs viņu darījis par centīgu un uzticamu evaņģēlija kalpu, devis brīnišķīgu ģimeni un mīlošu sirdi, kurai rūp sava tuvākā liktenis gan šeit uz zemes, gan mūžībā.

Grāmata „Patiesība par sektām”.

Saskaroties ar aizspriedumiem un pretestību gan no draudzes cilvēku tuvinieku, gan masu mediju un amatpersonu puses, radās doma par grāmatu, kas runātu patiesību par valdošajiem aizspriedumiem pret jaunajām evaņģēliskajām draudzēm mūsu sabiedrībā, atklātu to cēloņus un sniegtu praktiskus un efektīvus padomus, kā aizstāvēt savu ticību, tiesības, godu un cieņu ar visiem likumīgiem līdzekļiem, kurus mums dod un akceptē Dievs.

Šī grāmata rakstīta ar mērķi izglītot gan draudzes cilvēkus, kuri saskaras ar vajāšanām un diskrimināciju, gan arī viņu tuviniekus un paziņas. Tā adresēta gan mūsu draudzei, gan visiem pārējiem kristiešiem Latvijā.

Grāmata „Kā kļūt bagātam".

Grāmata „Kā kļūt bagātam” ir daļa no sērijas „Kristīgā mācība”, un ir tapusi no Bībeles skolas lekciju pierakstiem, tos papildinot. Tā māca un izskaidro desmitās tiesas un ziedojumu došanas principus, pamatojot tos Dieva vārdā, kā arī sniedz praktiskus padomus, kā ikvienam kristietim būt veiksmīgam un svētītam finansiāli.

Šī grāmata turklāt palīdzēs kliedēt kristiešu vidū un sabiedrībā izplatītos aizspriedumus par finansēm, došanu un materiālo labklājību. Tā atklās, ka būt turīgam un nodrošinātam ir Dieva griba katram ticīgajam, un parādīs, kā šo labklājību sasniegt.

Tā veltīta ne tikai mūsu draudzei „Kristus Pasaulei”, bet arī ikvienam kristietim Latvijā un visā pasaulē. Lai šī grāmata arī tevi stiprina un iedvesmo!

Grāmata „Laulība”.

Grāmatā „Laulība” ir apkopoti un atspoguļoti Dieva principi un skatījums uz to, kā mums pareizi veidot attiecības ar pretējo dzimumu un veidot svētītu laulību. Tā turpina sēriju „Kristīgā mācība”, un ir tapusi, pierakstot mācītāja sludināto Bībeles skolas lekcijās, pēc tam to papildinot ar liecībām un piemēriem.

Laulība un ģimenes dzīve ir viena no nozīmīgākajām jomām mūsu dzīvē. No tā, cik svētīta, izdevusies un saskaņota ar Dieva gribu ir mūsu laulības dzīve, ir atkarīga arī mūsu veiksme sadzīvē, darbā un kalpošanā šeit uz zemes, un lielā mērā arī mūsu liktenis mūžībā. Tieši tādēļ tik ļoti svarīgi un vajadzīgi balstīties uz Dieva vārda principiem plānojot un gatavojoties veidot ģimeni. Tautas paruna vēsta – kā jūgsi, tā brauksi.

Tev pašam ir iespēja izvēlēties, kā tu veidosi savu dzīvi. Lai šī grāmata tevi iedvesmo, dod spēku un pacietību dzīvot pēc Dieva principiem un izveidot patiešām svētītu ģimeni!

Grāmatu galda kontakti pasūtījumam: tel. +371 27046799
Grāmatas var saņemt pret ziedojumu mūsu draudzes grāmatu galdā