Your ContVai tu zināji, ka bez desmit Dieva baušļiem ir arī desmit baušļi,
kas jāievēro, vadot mājas grupu? Par to draudzes „Kristus pasaulei” līderu un kalpotāju pilnsapulcē 2. augusta vakarā stāsta mācītājs Mārcis Jencītis. „Ja tu nepildi vienu no Dieva baušļiem, tad tu esi pārkāpis visus. Gluži tāpat, ja tu izlaid arī vienu no šiem noteikumiem, tava mājas grupa nevar būt veiksmīga un auglīga!” – viņš uzsver.

1.    Mīli grupu vīziju G12. Kalpo šajā vīzijā nevis automātiski kā robots, bet iemīli to ar sirdi. Iemīlēt vai neiemīlēt – tās nav emocijas, bet gan tavs lēmums. Tavas grupas cilvēkiem ir jābūt tavai prioritātei. Visas pārējās kalpošanas – pēc tam.

2.    Nenovirzies no vīzijas G12. Turi to nepārtraukti savu acu priekšā. Lai tev uz galda un pie sienas ir attēli ar draudzes logo un cilvēkiem, kuri ar paceltām rokām slavē Dievu! Iztēlojies, kā tava grupa aug un tajā ienāk konkrēti cilvēki.

3.    Nepieļauj grupai būt neauglīgai. Plāno un uzstādi konkrētus mērķus. Māci par tiem grupā. Aizsniedz ar evaņģelizāciju jaunus cilvēkus, nostiprini viņus, apmāci un sagatavo par nākamajiem vadītājiem, tad izsūti, lai katrs no tavas grupas atver pats savu grupu.

4.    Satiecies ar saviem mācekļiem vismaz reizi nedēļā. Piezvani viņiem, ja nepieciešams, apciemo  arī mājās. Kalpo saviem cilvēkiem viņu vajadzībās.

5.    Vērs savu kalpošanu uz katra ģimenes atjaunošanu. Ģimene ir kā grupa grupā. Lūdz un strādā, lai ikviena tuvinieki piedzīvo Jēzu, tiek glābti un nes augļus.

6.    Veido katru grupas dalībnieku par līderi. Ikviens var būt līderis. Jautājums – vai cilvēks pats to grib? Motivē savas grupas dalībniekus kļūt par vadītājiem.

7.    Sargā grupas svētumu. Radikāli nostājies pret jebkādu grēku un netaisnību. Pats nepieļauj pat mazāko pārkāpumu vai nolaidību, jo tu esi piemērs pārējiem.

8.    Necel savu grupu uz sveša pamata. Necenties savā komandā pārvilināt dalībniekus no citām draudzēm. Centies pats atgriezt cilvēkus pie Dieva un tad veido viņus par Kristus mācekļiem no nulles.

9.    Nekad nepieļauj kurnēšanu savā grupā. Viens sapuvis ābols ātri sabojās visu grozu.

10.    Veido stratēģiju konkrētu mērķu sasniegšanai. Plāno, kā aizsniegt konkrētus cilvēkus noteiktos termiņos. Uzstādi reālus mērķus un tad pildi tos!