Nu jau vairāk kā mēnesi draudzes vīru un sievu līderu komandu dalībnieki
lasa grāmatas par vadību un vīzijas G12 praktisku pielietošanu mājas grupu vadīšanā un mācekļu veidošanā. Galvenie autori – vīzijas G12 pamatlicējs Cēzars Kastelanoss un Džons Maksvels, daudzu populāru grāmatu par līderību autors.

Šādu grāmatu lasīšana ir absolūti nepieciešama esošajiem un topošajiem mājas grupu vadītājiem, kā arī ikvienam, kurš ved aiz sevis cilvēkus, veido Kristus mācekļus, vada uzņēmumu vai audzina bērnus ģimenē. Šajās grāmatās aplūkotie principi ir universāli un pielietojami ne tikai draudzes vadīšanā, bet arī visās pārējās dzīves jomās.

Cēzars Kastelanoss savās grāmatās raksta par vīzijas G12 principiem un praktisku pielietojumu mājas grupas vadīšanā, mācekļu veidošanā un jaunu līderu celšanā. Daudz vērības pievērsts tieši praktiskām detaļām. Savukārt Džons Maksvels daudz runā par līderības principiem vispār. Viņa grāmatas topošajiem un esošajiem vadītājiem palīdz attīstīt raksturu, gribasspēku un mērķtiecību. Daudz tiek mācīts par stratēģijas un plānošanas nozīmi ikviena kolektīva, arī kristīga, darbībā, lai tas sasniegtu savus mērķus un vīziju.

Daudz kas no abu autoru atziņām ir iekļauts arī „Mājas grupu vadītāja rokasgrāmatā”, kuras autors ir draudzes „Kristus Pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis.

Gan Cēzara Kastelanosa, gan Džona Maksvela grāmatas pagaidām pie mums pieejamas vienīgi krievu valodā, top pirmais tulkojums grāmatai arī latviešu valodā.

Artūrs Danenbaums