25. aprīļa lūgšanu sapulcē mācītājs Mārcis Jencītis bija saņēmis vārdu no Dieva.
Viens no draudzes „Kristus pasaulei” lūgšanu punktiem, par kuru katru pirmdienu tiek lūgts, ir Salamana lūgšana: „Dari mani, Kungs, par vēl labāku vadītāju!”. Vecajā Derībā, Dievnama atklāšanas dienā Izraēla ķēniņš Salamans lūdza Dievu, lai Viņš dotu gudrību, kā pārvaldīt šo tautu. Viņš nelūdza naudu, slavu un varu, viņš lūdza gudrību vadīt Dieva tautu, vadīt draudzi. Vai arī tu tici, ka tas ir galvenais, kas tev ir vajadzīgs pēc tavām personīgajām attiecībām ar Dievu? Vispirms, gudrību, lai valdītu pats pār sevi, lai būtu pats par personību, nevis kājslauķi, un otrkārt, lai vestu cilvēkus aiz sevis un ievestu viņus brīvībā un attiecībās ar Dievu.

Kas tad ir šī gudrība? Daudzus pārņem nepatika, tiklīdz viņi dzird vārdus „mācība”, „disciplīna”, „noteikumi”. Viņi to uzskata par spiedienu un kontroli.

Un ievēro, ka tos taisi pēc parauga, kas tev kalnā tika parādīts. 2. Mozus 25:40

Vairākās vietās Mozus grāmatās mēs varam lasīt, kā tas Kungs dod Mozum sīkus un precīzus norādījumus, kā celt Viņam namu. Vēlāk gan izraēlieši aizmirsa, ka Dievs nemājo rokām celtos tempļos. Tas vien, ka cilvēki uzceļ mājiņu, lai arī precīzi pēc plāna, vēl nenozīmē, ka tam Kungam tur būtu jāmājo. Neviens nams, pat visa šī zeme nav spējīga uzņemt Dievu visā Viņa godībā. Un Viņš nesaka, ka vēlas mājot rokām uzceltajā teltī. Viņš vēlas mājot Savas tautas vidū!

Tātad, Dievs nemājo rokām celtos namos, bet Viņš precīzi norāda Mozum, kā to celt. Kāpēc jāceļ tik precīzi? Šodien Dieva nams esam mēs, Viņa draudze. Lai Dievs varētu mājot savas draudzes vidū, ir nepieciešama konkrēta mācība, konkrēti noteikumi, pieturas punkti. Draudzes kopējās lūgšanas pirmdienās ir mūsu mācības, mūsu kārtības sastāvdaļa. Tāpat, kā mājas grupas sapulces mūsu draudzē sastāv no sešām daļām. Mūsu draudzē ir mācība, kas ir pamatota Dieva vārdā, Bībelē. Tāpēc es iedrošinu jūs – nebaidieties no vārda „disciplīna”, nebaidieties no vārda „mācība”!
Artūrs Danenbaums.