Slavētāja Indra Kalniņa savu mājas grupu draudzē Kristus Pasaulei
vada jau samērā ilgi – aptuveni divus ar pusi gadus. „Manas grupiņas sastāvs laika gaitā ir krietni mainījies, kāds ir gājis prom uz citu grupiņu, kāds nācis klāt. Ar tagadējiem cilvēkiem esmu kopā kopš pagājušā gada pavasara,” stāsta Indra. Pašlaik Dievs Indrai ir uzticējas četras burvīgas meitenes, kas ir ar visu sirdi nodevušās Jēzum un G12 vīzijas īstenošanai, tā sekojot Jēzus piemēram.

Indra atceras jautrākos un interesantākos neformālos pasākumus savā mājas grupā. „Tā kā kalpoju Dievam ar slavēšanu un mūziku, tad nolēmām sarīkot muzikālu pasākumu. Sākumā bija koncerts, kurā piedalījās visa draudzes slavēšanas komanda. Pēc tam minējām muzikālas mīklas, kā arī katrs pasākuma dalībnieks varēja izmēģināt spēkus kāda mūzikas instrumenta spēlēšanā, kas bija tiešām aizraujoši tiem, kas to nekad nebija darījuši.”

Pārējie pasākumi bijuši ļoti meitenīgi, jo kā nekā mūsu draudzē vīru un sievu mājas grupas notiek atsevišķi. „Kopā ar meitenēm lējām pašas savas sveces, citreiz veidojām brošiņas, ar ko paspilgtināt savu garderobi un nodarbojāmies ar dekupāžu,” stāsta Indra. Dekupāža (franču val. découpe – izgriezt) ir dekoratīva virsmu apdares tehnika, kuru Latvijā pārsvarā pazīst kā „salvešu tehniku”. Ar šo metodi var izgreznot visus iespējamos interjera priekšmetus.

Vasaras sezonā Indras grupiņā populāri ir pikniki un atpūta svaigā gaisā. Arī pēc draudzes brīvdienām 23. un 24. jūnijā Siguldā Indras grupiņa dosies uz jūrmalu, līdzi aicinot savas draudzenes un paziņas, lai tuvāk sadraudzētos un labi pavadītu laiku brīvā atmosfērā pie jūras.

Indra stāsta, ka draudzes „Pārmaiņu laikā” izmaiņas notikušas arī viņas grupiņā. Meitenes sadalījušās pa pāriem, lai nedēļas laikā kopīgi lūgtu par pazudušajiem cilvēkiem un vajadzībām. Katru mēnesi pāri mainījās un veidojās no jauna. Pēc šīm lūgšanām grupiņa īpaši aktivizējusies un aizdegusies – mājas grupas sanāksmēm pievienojušies jauni cilvēki, kas vēlas iepazīties ar Jēzu un Dieva Vārdā sacīto.

Jūlijā Indras mājas grupa rūpīgi plānos nākamo neformālo pasākumu, jo vēlas pievest Jēzum arvien vairāk cilvēku, lai reāli izmainītu viņu dzīves un palīdzētu mantot mūžīgo dzīvību. „Esmu patiesi iemīlējusi mājas grupas vadīšanu. Redzu, ka tikai kopā mēs esam spēks! Mums jādarbojas roku rokā, lai pildītu Jēzus lielo pavēli darīt par mācekļiem visas tautas un patiesi rūpētos par šiem cilvēkiem. Jau tagad redzu, kā mājas grupa ir aizdegusi cilvēkus. Mēs nedrīkstam padoties!” tā priecīgi saka Indra Kalniņa.

Laura Zeniņa.