Savu mājas grupu jauniešiem es uzsāku šā gada jūlijā. Es jau ļoti sen biju vēlējusies vadīt jauniešus.
Sākām trijatā – es, Agneta un Edgars. Agneta ir ļoti dedzīga evaņģēliste, un mūsu grupiņa drīz vien pieauga. Šobrīd grupā ir 6 stabili jaunieši un vairāki, kuri nāk, bet ir vēl nostiprināšanas procesā.

Dievs man jau sen bija devis apsolījumu, ka būšu jauniešu vadītāja. Pirms tam biju palīdzējusi organizēt jauniešu pasākumus citā draudzē. Vienmēr pēc šiem pasākumiem man likās, kaut kas nav padarīts līdz galam. Kur gan tie jaunieši paliek visu pārējo laiku, kur viņi meklē atbildes, kā viņi var pieaugt? Kad atnācu uz draudzi „Kristus pasaulei”, tad pilnīgi pārliecinājos, ka vīzija G12 ir vislabākais veids, gan kā aizsniegt jauniešus, gan arī uzturēt ar viņiem kontaktus, palīdzēt viņu vajadzībās un veidot viņus par mācekļiem. Tagad, kad pati vadu jauniešu grupiņu, esmu priecīga, ka man ir „iedotas atslēgas”, kuras darbojas! Es ieraugu, ka reāli varu palīdzēt jauniešiem un redzu, kā mainās gan viņu, gan arī viņu tuvinieku un draugu dzīves.

Ar jauniešiem ir gan vieglāk, gan grūtāk strādāt kā ar pieaugušajiem. Vieglāk, jo viņi ir tīri no reliģijas un aizspriedumiem, grūtāk, jo pusaudžu vecumā spēcīgi vilina pasaulīgās izklaides.

Reizi mēnesī rīkojam evaņģelizācijas pasākumus. Mums ir bijuši vairāki ļoti interesanti neformālie vakari. Pēdējais bija DAD cafe, ar spēlēm, kristīgiem mūziķiem, improvizācijas teātri un jauku kopā pasēdēšanu. Nākamais pasākums plānots novembra beigās, tas sauksies „Gardēdis”. Tajā būs pavārmākslas eksperimenti un kulinārijas paraugdemonstrējumi, kopā skatīsimies arī multfilmu „Gardēdis”.

Mēs esam atvērti visiem jauniešiem, kas vēlas atrast savu vietu Dieva plānā! Grupas sapulces notiek trešdienās 18:15. Tuvāku informāciju var uzzināt zvanot 20380086 – Ingai.