Lūkas 4:18 “Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.”

 

No 7. līdz 9. oktobrim viesu namā „Purgaiļi” Smiltenes rajonā notika draudzes „Kristus pasaulei” rīkotais inkaunters, pēc kārtas jau trešais šogad. Trīs dienas pavadot intensīvās lūgšanās un klausoties Vārdu, savu sastapšanos ar Dievu un brīnišķīgas izmaiņas savās dzīvēs piedzīvoja aptuveni 30 cilvēku. Šajā inkaunterā piedalījās pārsvarā „Kristus pasaulei” Rīgas draudzes pārstāvji, bet bija arī dalībnieki no citām draudzēm Latvijā. Ar aizlūgšanām un atbrīvošanas lūgšanām kalpoja „Kristus pasaulei” kalpotāju komanda. Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis uzsver, ka uz inkaunteriem var brīvi pieteikties ne tikai „Kristus pasaulei”, bet arī citu draudžu piederīgie. Īsa saruna ar Mārci:

 

– Ar ko tieši šis inkaunters atšķīrās no pirmajiem diviem?

 

– Katrs inkaunters ir īpašs. Nevar teikt, ka viens bija labāks vai otrs sliktāks. Šajā reizē es īpaši gribu paslavēt savas komandas darbu. Ir kļuvis vieglāk kalpot, jo katrs ieņēmis savu vietu. Ir jau izveidojusies kaut kāda pieredze. Arī pats nebiju tik pārguris, kā pēc pirmā inkauntera. Bet Dievs darīja to pašu darbu! Daudzi saistītie ieguva brīvību, daudzi – īpašu Dieva pieskārienu. Bija cilvēki, kuri paguruši savā kalpošanā un saņēma jaunu spēku, jaunu uguni doties tālāk.

 

– Ko tu novēlētu šī inkauntera dalībniekiem?

 

– Novēlu katram paturēt to, ko viņš saņēmis šajā inkaunterā caur personīgu laiku ar Dievu lūgšanā un Bībeles lasīšanā. Un ne tikai lai notur, bet arī nes tālāk Evaņģēliju, mīlestību, vīziju!

 

– Paldies!