18. septembrī draudzē „Kristus pasaulei” viesojās pazīstamā kristīgā politiķe Inta Feldmane ar savu palīdzi Ainu Krūkli.
Saeimas vēlēšanās, kas notiks šā gada 2. oktobrī, Inta Feldmane piedalīsies kā deputāta kandidāte apvienības „Par labu Latviju” sastāvā, kas startēs ar 8. numuru. Dievkalpojuma laikā viņa iepazīstināja klātesošos ar sevi, paveikto Saeimā, kā arī ar savām nostādnēm politikā un attieksmi pret dažādiem procesiem mūsu sabiedrībā. Savukārt Aina Krūkle aicināja vēlēšanās balsot par kristiešu deputātu kandidātiem 8. sarakstā. Pēc tam draudze aizlūdza par abām politiķēm.

Attieksme pret kristiešiem politikā bieži vien ir diametrāli pretēja pat ticīgo vidū. Kamēr daži uzskata, ka kristiešiem politikā nav ko darīt vispār, tomēr vairums Latvijas draudžu ir par to, ka kristiešiem ir jāvienojas un jāatbalsta kristīgo politiķu, kā arī to, kuri aizstāv kristīgās vērtības sabiedrībā, iekļūšanu Saeimā un šo vērtību atbalstu visaugstākajos valsts varas gaiteņos. Arī „Kristus pasaulei” un tās mācītājs Mārcis Jencītis atbalsta kristiešu darbošanos politikā. Draudzes lūgšanu plānā ir šāds punkts: „Par taisnīgu un dievbijīgu vadītāju Latvijas valstī, kurš atbalsta Evaņģēlija nešanu Latvijā”. Tieši tāpēc abas drosmīgās sievietes tika uzņemtas ar atzinību un atbalstu. Pirms dievkalpojuma tapa saruna ar deputātu kandidāti Intu Feldmani:

Kāpēc, jūsuprāt, kristiešiem būtu jādarbojas politikā?

Vispirms jau tāpēc, lai paustu tās absolūtās vērtības, kas ir rakstītas Bībelē. Valsts likumiem ir jābūt balstītiem uz desmit baušļiem, kurus devis Dievs. Tas nes svētību visiem, ne tikai kristiešiem vien. Likums, kas ir pretrunā Dieva baušļiem, atnes lāstu visai nācijai.

Pēdējā laikā, kad mūsu sabiedrībā agresīvi ielaužas liberālā ideoloģija, politiskajās aprindās ir jābūt cilvēkiem, kuri pauž un aizstāv tradicionālās vērtības, kā laulība, ģimene un bērni. Tas ir pamats visai mūsu tautas attīstībai. Kristiešiem ir jābūt politikā arī tāpēc, lai veicinātu dialogu starp valsti, sabiedrību un baznīcu. Dievs draudzei ir devis garīgo varu, bet valsts varai – laicīgo. Abas šīs varas ir no Dieva un abām ir jāpilda Dieva likumi.

Kā jūs prognozējat vēlēšanu iznākumu un arī savas izredzes?

Atturos prognozēt, paļaujos vienīgi uz Dieva gribu. Ticu, ka Viņš mani ir vadījis, lai es darbotos šajā jomā. Atgriezos pie Dieva pirms astoņpadsmit gadiem. Toreiz biju kā klusa pelīte, pilna ar kompleksiem un mazvērtību. Tagad varu runāt valsts parlamentā!

Kāds būs pirmais darbs, ja jūs ievēlēs Saeimā?

Vispirms sadarbībā ar pārējiem kristiešiem mēģināsim panākt izmaiņas Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Mūsu plānos ir ieviest normu, lai katra sieviete pirms aborta izdarīšanas obligāti noklausītos sava bērna sirdspukstus vai veiktu ultrasonogrāfiju un redzētu pati savu bērnu, kuru nes zem sirds. Citu valstu pieredze rāda, ka 80% topošo māmiņu pēc tam atsakās veikt abortu, kas ir sava bērna slepkavība. Lai panāktu šo normu, mums Saeimas balsojumā pietrūka tikai četras balsis. Daudzi deputāti atturējās, kas liecina, ka viņiem nav viedokļa šajā jautājumā. Tātad, par šo normu ir iespējams runāt, diskutēt un panākt arī labvēlīgas izmaiņas likumā.

Bez tam mēs vēlreiz mēģināsim mainīt likuma normu par Bībeles mācības ieviešanu skolās no pirmās līdz divpadsmitajai klasei. Kaut gan šī Saeima noraidīja abus likumprojektus, ticu, ka iespējams pozitīvs iznākums.

Paldies! Veiksmi jums Saeimas vēlēšanās!

„Ak, Dievs, visuvarenais Tēvs, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs! Liec, lai visi tie, kuri stājas mūsu priekšā kā vadītāji – valstsvīri, tiesneši, izglītotie un bagātie-, savās sirdīs un prātos tik ļoti mīlētu Tavus likumus un visu, kas ir taisnīgs un dzīvību dodošs, ka viņi būtu katra Tava laba devuma un katras pilnīgas dāvanas cienīgi pārvaldnieki; caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu”. (14. gadsimta bruņinieku lūgšana)

Dievs svētī Latviju!