Mūsu visu lielais mērķis ir atvest cilvēkus pie Dieva un arī
mēs paši izmantojam arvien mūsdienīgākas un modernākas metodes, lai savstarpēji komunicētu vai uzzinātu par sev svarīgo. Mums, kas savā ikdienā lietojam internetu un arī esam atdevuši savas dzīves Dievam, ir dabiski brīvajos brīžos komunicēt vienam ar otru, kā arī meklēt un uzzināt papildus lietas par kristīgām tēmām. Ikviens patiess kristietis un draudze domā par to, kā aizsniegt cilvēkus, un kalpot tiem, jo tās ir ieinteresētas nevis sevis eksistencē, bet cilvēku glābšanā. Tās pielieto katru veidu, caur kuru mēs varam cits citu atrast, sazināties un arī paust labo vēsti par Kristu. Šāda draudze esam arī mēs – „Kristus Pasaulei”.

Apustulis Pāvils teica: „Ko tad nu? Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts… es priecāšos!”   Filipiešiem 1:18.

Tātad Pāvils teica, ka viņš priecāsies par katru veidu, kā tiek pasludināts Kristus evaņģēlijs. Viņš saka, ka katrs veids ir labs, kur tiek pagodināts Kristus. Jo katrs veids var nest kāda cilvēka glābšanu.

Internets ir laba metode, kā nest evaņģēlija vēsti cilvēkiem!

Mūsu draudzei allaž ir bijusi svarīga kvalitatīva kalpošana caur internetu – jau kopš draudzes mājas lapas http://www.kristuspasaulei.lv pirmsākumiem.

Man, Andrim Meieram, mūsu draudzes mācītājs Mārcis Jencītis ir uzticējis no mūsu draudzes mājas lapas ievietot teksta un video materiālus citās interneta vietnēs un sociālajos tīklos, kuros izveidotas mūsu draudzes lapas un profili.

Man ir prieks un gandarījums par šo kalpošanu. Šī ir ļoti laba metode, kā nest evaņģēlija vēsti cilvēkiem. Esmu apņēmies, ka tas būtu manas turpmākās dzīves mērķis, šādi caur internetu kalpot Dievam un cilvēkiem. Dievs vēlas, lai pazudušie bērni atgrieztos atpakaļ pie Viņa! Dievam nav nekā svarīgāka par to. To pierāda Krusts.

Es papētīju statistiku. Interneta  lietotāju skaits Latvijā pārsniedz pusotru miljonu. Tas ir 67,8% no kopējā iedzīvotāju skaita. Portālu Draugiem.lv lieto 54,5 no mūsu valsts iedzīvotāju skaita. Tāpat daudzi lieto arī facebook un twitter.

Portālā draugiem.lv mums ir izveidota sava lapa ”Kristus Pasaulei”. Ja kāds vēl nezina, mums ir dota iespēja kļūt par lapas http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei/ dalībniekiem.

Cilvēki patiešām arī lasa un skatās, ko citi publicē. Neizšķied savu laiku veltīgi un nevērtīgi, atrodoties interneta vidē; lieto to, lai paveiktu kaut ko lietderīgu un lai pildītu Kristus Lielo pavēli – iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Izmato internetu kā veidu, lai pasludinātu Kristu, pirmkārt – ar savu piemēru. Tā ir Dieva un cilvēku sadarbība. Dievs nedara neko, arī neglābj cilvēkus bez mūsu līdzdalības.

Šeit ir galvenās adreses uz sociālajiem tīkliem un norādes, kā mūs atrast, tāpēc kļūsti par draugu, seko, ko runā, esi abonents, sekotājs un komunicētājs. Un, kā jau tīklos pienākas, dalies ar citiem te atrodamajā informācijā:

http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei (Kristus Pasaulei)

http://www.facebook.com/marcisj (Mārcis J.)

http://www.youtube.com/user/jezuskristusirkungs (Jēzus Kristus ir Kungs)

http://twitter.com/#!/search/realtime/Kristus Pasaulei (Kristus Pasaulei, G12 Latvia)

“Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet, ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!” Jesajas12:4

Andris Meiers.