Šo svētdien, 24. novembrī, draudzē „Kristus Pasaulei” norisinājās īpašs dievkalpojums,
kurā piedalījās arī draudzes „Jaunā Paaudze” vecākais bīskaps Andrejs Tiščenko no Ukrainas. Svaidīšanas dievkalpojums draudzes vēsturē notika pirmo reizi. Tā mērķis bija svaidīt cilvēkus ar eļļu, kā to māca Bībele, un lūgt par jaunu spēku un izlaušanos kalpošanā. Svaidījums ir pārdabisks Dieva spēks, ko var saņemt caur lūgšanu un svaidītiem cilvēkiem.

Mācītājs Mārcis Jencītis šodien sludināja par to, ka viens Dieva pieskāriens var izmainīt visu. Dzinulis, spēks iet un sasniegt – šādas izmaiņas var notikt vienā mirklī, kā tas notika Bībelē ar Saulu, piemēram. 1. Sam. 10. nod. „Samuēls svaidīja ar eļļu Saulu..” un viņš tika pārmainīts par citu cilvēku!
Draudzes īpašais viesis bīskaps Andrejs Tiščenko lūdza par „Kristus Pasaulei” līderiem un apmeklētājiem. Viņš ir viens no Pasaules Draudžu izaugsmes organizācijas direktoriem, ko vada Dr. Jongi Čo. Bīskapa pārziņā ir 330 draudzes, ko apmeklē vidēji 20000 cilvēku. Mēs ticam, ka viņa draudžu izaugsmes svaidījums tagad ir arī mūsu draudzē, un tas tika nodots caur svaidīšanu un lūgšanu šajā dievkalpojumā.

Bīskaps sludināja par to, ka svarīgākais kalpošanā ir svaidījums! Var sludināt un mācīt bez svaidījuma, bet bez tā nevar glābt un atbrīvot cilvēkus. Svaidījumu nevar nopirkt, ir kādi nosacījumi, pie kuriem Dievs cilvēkam to dod. Pirmkārt, svaidījumu saņem tikai tie cilvēki, kuri vēlas kalpot. Tas netiek piešķirts egoistiskiem mērķiem, lai labi justos vai izskatītos. To var saņemt personīgās attiecībās ar Dievu ikdienā, kā arī pieņemot kādu Dieva ieceltu garīgo autoritāti kā savu garīgo tēvu. Tāpat kā Elīsa saņēma Elijas svaidījumu Bībelē, tā arī šodien ticīgie var saņemt sava garīgā tēva svaidījumu. Ir jābūt uzticamam savam garīgajam tēvam, savai draudzei un tikai tad Dievs tev var piešķirt šo spēku kalpošanai. Svaidījumu saņem tie, kuriem ir kalpa sirds, kuri labprāt nododas kalpošanas darbam, neuztverot to kā kādu norādījumu, bet gan labprāt pieņemot sava garīgā tēva vīziju un mērķus.
Šis bija svētīgs laiks kopā un viss labākais mums vēl tikai priekšā!

Bildes no pasākuma vari aplūkot šeit: https://bit.ly/2OgznHt
Vairāk informācijas: www.kristuspasaulei.lv

Kristīne Zeltiņa