Šā gada sākumā draudzei „Kristus Pasaulei” bija izvēle: vai nu četrdesmit dienu gavēnis,
kā pagājušogad, vai arī regulāras lūgšanas draudzes līmenī. Par lūgšanu vajadzību un nozīmi draudzē nešaubās neviens, un tā visu šo gadu draudzes aktīvākie cilvēki katru pirmdienas vakaru pulcējās Zinātņu akadēmijas namā, lai lūgtu Dievu par aktuālajām vajadzībām draudzē, kas ietver gan katra dalībnieka attiecības ar Dievu un personīgo izaugsmi, gan lūgšanas par draudzes kalpošanām, vadītājiem un draudzes mācītājiem, gan, protams, lūgšanas par mūsu tuviniekiem, kuri vēl nepazīst Jēzu.

Draudzes mācītājs atzīmē, ka mēs šo uzdevumu esam sekmīgi izpildījuši. Katru pirmdienu šajā lūgšanu kalnā veselu stundu skanēja gan svaidīta slavēšana, gan lūgšanas no sirds. Mājas grupu vadītāji ar saviem cilvēkiem pulcējās visi vienkop, lai meklētu Dievu. Uz daudzām no šīm lūgšanu vajadzībām Dievs ir brīnišķīgi atbildējis un pagodinājis Sevi. Draudzē „Kristus Pasaulei” ir jaudīga aparatūra tādā līmenī, kāds tas ir lielākajām draudzēm Latvijā. Ir nokārtojušās visas finansu vajadzības un augušas kalpošanas draudzē. Šajā gadā savu darbību ir sākusi jauna draudze Saldū, kā arī jaunas mājas grupas tepat Rīgā. Ir aizvadītas divas evaņģelizācijas kampaņas „Pārmaiņu laiks I” un „Pārmaiņu laiks II”, draudzē ir ienākuši jauni cilvēki.

Īpaši vērts atzīmēt draudzes attiecības ar masu medijiem Latvijā. Mūsu lūgšanu sarakstā ir punkts par to, lai draudze „Kristus Pasaulei” tiktu pozitīvi atspoguļota mūsu masu saziņas līdzekļos. Dzīvē tas izvērtās tā, ka atsevišķi mūsu draudzei negatīvi noskaņoti cilvēki sāka rakstīt sūdzības dažiem televīzijas un arī radio raidījumiem, taču pēc intensīvām draudzes lūgšanām šie paši raidījumi izveidoja objektīvus un pozitīvus sižetus, kā arī publiski atvainojās, ja ēterā bija izskanējis kaut kas negatīvs par mūsu draudzi.

No nākamā gada pirmdienas lūgšanas tiks organizētas mājas grupās, Zinātņu akadēmijas namā tās vairs nenotiks. Kāpēc šādas izmaiņas? „Mēs lūdzam un strādājam daudz. Daudz laika pavadām arī savā starpā, esot kopā. Mums ir jāatrod laiks, kad iet un glābt pazudušos un pievest viņus Kristum”: apmēram šādi var atstāstīt draudzes mācītāja viedokli.

Tātad, no nākamā gada 9. janvāra lūgšanas par mūsu draudzes vajadzībām un mūsu tuvinieku un draugu glābšanu notiks mājas grupās. Katru pirmdienas vakaru pulksten 19.00, izņemot mēneša pirmo pirmdienu, kad Zinātņu akadēmijas namā notiks draudzes Līderu skola, kāda no mājas grupām pulcēsies savās telpās, lai turpinātu lūgt par šīm vajadzībām. Nākamo pirmdienu lūgšanu stafeti pārņems cita mājas grupa, saskaņā ar plānu. Pagaidām lūgšanu vajadzību saraksts paliek iepriekšējais, ja būs izmaiņas, par to tiks savlaicīgi informēti grupu vadītāji. Lūgšanu sapulcē mājas grupā lūgts tiks vismaz stundu, jābūt vismaz trijiem lūdzējiem, mājas grupas vadītāju ieskaitot.

Ticam un ceram, ka šīs lūgšanas būs auglīgas un Dievs tās pagodinās ar Savu klātbūtni. Aicinām ikvienu „Kristus Pasaulei” mājas grupu dalībnieku piedalīties šajās lūgšanās. Tā ir liela privilēģija lūgt par savu zemi, savu draudzi un saviem tuviniekiem, kā arī pēc tam iet un darīt viņus par Kristus mācekļiem!

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Marka 11:24.

Artūrs Danenbaums