Pirms pāris nedēļām draudze
„Kristus Pasaulei” izdeva grāmatu „Kā kļūt bagātam”, kuras autors ir mācītājs Mārcis Jencītis.

Šī grāmata turpina sēriju „Kristīgā mācība”, un ir tapusi no Bībeles skolas lekciju pierakstiem, tos papildinot un rediģējot. Tajā ir divas daļas – „Desmitās tiesas fenomens”, kurā tiek mācīti un izskaidroti desmitās tiesas un ziedojumu došanas principi, pamatojot tos Dieva vārdā, un „Veiksmīga biznesa pamatprincipi” jeb praktiski padomi, kā ikvienam kristietim veidot savu uzņēmumu, būt veiksmīgam un svētītam finansiāli.

Šī grāmata turklāt palīdz kliedēt kristiešu vidū un sabiedrībā izplatītos aizspriedumus par finansēm, došanu un materiālo labklājību. Tā atklāj, ka būt turīgam un nodrošinātam ir Dieva griba katram ticīgajam, un rāda, kā šo labklājību sasniegt. Daudziem cilvēkiem, kuri mācījās aizvadītajā draudzes Bībeles skolā, tieši šie padomi ir palīdzējuši mainīt savu uzskatu pašiem par sevi un no algotiem darbiniekiem kļūt par patstāvīgiem pelnītājiem un darba devējiem citiem.

Grāmata šobrīd pieejama draudzes grāmatu galdā, drīzumā tiek plānots to tirgot arī grāmatnīcās. Tā noderēs gan kristiešiem, gan arī ikvienam, kurš vēlas būt svētīts un pielietot Dieva labklājības principus savā dzīvē. Lai šī grāmata arī tevi stiprina un iedvesmo!

Artūrs Danenbaums