Nupat klajā nākusi jaunā sērijas „Kristīgā mācība” grāmata „Kristus upuris”.
Grāmatas autors ir draudzes 
„Kristus Pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis.

Kaut arī dzīvojam zemē, kur kristīgā ticība ir kultūras sastāvdaļa, un šķiet, ka ikvienam vajadzētu zināt, kas ir Jēzus Kristus un ko Viņš ir paveicis, iedziļinoties vairāk, kļūst skaidrs, ka daudzi praktiski neko nav dzirdējuši par Kristu, vai arī pilnīgi neizprot Viņa nāves un augšāmcelšanās jēgu. Neskatoties uz to, ka gandrīz katrs Latvijas iedzīvotājs ir piederīgs kādai reliģiskai konfesijai, lielākā daļa ļoti reti lasa Bībeli un vāji izprot kristīgās mācības pamatjautājumus. Bet Dieva griba ir, lai mēs ikviens gūtu skaidrību par to, ko Jēzus ir darījis mūsu dēļ, pirms diviem tūkstošiem gadu labprātīgi dodamies nāvē pie krusta.

Grāmata uzrakstīta, lai, balstoties uz Rakstu vietām Vecajā un Jaunajā Derībā, secīgi un iespējami pilnīgi izskaidrotu Kristus upura jēgu un pasludinātu evaņģēlija vēsti.

Ikviens, kurš lasīs šo grāmatu un tajā iedziļināsies, piedzīvos spēcīgas un paliekošas pārmaiņas savā dzīvē. Tad Jēzus nāve vairs nebūs tikai abstrakts vēsturisks notikums pirms pāris gadu tūkstošiem Tuvajos austrumos, bet gan pamats, kas vistiešākajā veidā attiecas uz ikviena dzīvi, izmainot un atjaunojot to!

Izdevums drīz būs pieejams draudzes grāmatu galdā. To ir iespējams arī pasūtīt internetā kp.gramatugalds@gmail.com vai pa tālruni 27046799. Lai šī grāmata palīdz vēl vairāk iepazīt Dievu, Viņa visaptverošo mīlestību un izprast glābšanas plānu tev, un arī motivē šo svarīgo vēsti nodot tālāk citiem!