Nesen iznākusi draudzes „Kristus Pasaulei” mācītāja Mārča Jencīša grāmata „Patiesība par sektām.”

„Šī tēma ir ļoti nepieciešama Kristus miesai jeb draudzēm, jo viens no svarīgākajiem sātana ieročiem, lai cilvēkus turētu tumsībā, ir Kristus draudzes apmelošana. Viens no šiem melu veidiem ir vārds sekta. Kad cilvēki dzird vārdu sekta, viņi turas pa gabalu no Dieva un Viņa iestādījumiem,” atklāj grāmatas autors.

Grāmatā atspoguļota vārda sekta patiesā nozīme, vēsturiskā izcelsme un attīstība Latvijā un pasaulē. Aprakstīti arī 10 iemesli, kāpēc sabiedrība ar bailēm, naidu un nicinājumu izturas pret kristiešiem, īpaši pret kristiešu draudžu minoritātēm, dēvējot tās par sektām. Mārcis Jencītis arī apkopojis Latvijas varas iestādes, pie kurām griezties diskriminācijas gadījumā, jo Latvijas Satversme ikvienam paredz reliģisko brīvību.

Grāmatai ir trīs galvenās mērķa auditorijas – pastāvīgie draudzes apmeklētāji, kas saskaras ar negatīvu attieksmi un tiek saukti par sektantiem no radinieku, draugu, darba kolēģu un citu cilvēku puses. Otrkārt, jaunie draudzes apmeklētāji, kas vēlas iepazīt Dievu, bet sajūt spiedienu no apkārtējo cilvēku puses. Treškārt, neticīgie cilvēki, kas informācijas dēļ mēdz uzskatīt, ka dzīvā Dieva draudzes ir sektas vai nezināšanas dēļ domā, ka tās nodarbojas ar kādām nelikumīgām vai bīstamām darbībām.

Aicinām ikvienu izlasīt grāmatu „Patiesība par sektām”, lai stiprinātu savu ticību Dievam, izprastu savas tiesības uz reliģisko brīvību un nebaidītos no apkārtējo cilvēku negatīvās attieksmes pret savu ticību un uzskatiem.

Laura Zeniņa