Inkaunters norisinājās no 20. līdz 22. janvārim viesu namā „Purgaiļi” Smiltenes rajonā.
Inkaunteri reizi mēnesī jau kļuvuši par draudzes „Kristus pasaulei” kalpošanas neatņemamu sastāvdaļu un iezīmi, kas to izceļ pārējo draudžu vidū Latvijā. Cik zināms, līdzīgus pasākumus pie mums šobrīd nekur nerīko.

Šis ir jau sestais draudzes rīkotais inkaunters. „Uzkrājas pieredze, tāpēc šie pasākumi norit arvien raitāk, bez aizķeršanās”, – draudzes dievkalpojumā, kurš sekoja tūlīt pēc inkauntera, stāsta mācītājs Mārcis Jencītis. „Pašlaik draudzē „Kristus pasaulei” ir četrdesmit dienu gavēnis, kurā piedalās visi draudzes līderi un kalpotāji. Laikā, kad fiziskā spēka mums ir mazāk, īpaši redzams, kā Dievs dara savu darbu! Šajā reizē mēs paši no sevis darījām mazāk, bet Tas Kungs darīja vairāk. Ja pirmajos inkaunteros atbrīvošanas kalpošana beidzās pāri pusnaktij un es pēc aizlūgšanām sajutu lielu nogurumu, tad tagad šī kalpošanas daļa beidzās ap septiņiem vakarā, tā, ka mums palika arī brīvais laiks. Ja pirmajās reizēs, mēs reizēm pat pusstundu dzinām no cilvēka laukā dēmonu, kliedzām un bļāvām, tad tagad tiešām tās bija dažas minūtes. Cilvēki tāpat saņēma savu atbrīvošanu, kā iepriekšējās reizēs, taču šoreiz vairāk bija jūtams Dieva spēks un mazāk mūsu pašu piespiešanās. Mūsu kalpotāju komandai atnākusi lielāka ticība Tā Kunga varenībai un aizgājis sasprindzinājums, kas bija jūtams pirmajās reizēs. Bija aizlūgšanas, kurās es tiešām uzņēmu laiku piecas minūtes, un pēc šī laika cilvēks bija brīvs. Visi velni viņu bija atstājuši!” Saruna ar pāris inkauntera kalpotājiem:

Arvis Kotins: Personīgi man kā kalpotājam šis bija visvieglākais inkaunters. Viss notika daudz raitāk, kā iepriekšējās reizēs. Darījām visu pēc plāna, „negurķojāmies”. Un Dievs darīja savu darbu!

Dace Berga: Šoreiz bija spēcīga sajūta, ka nevis mēs paši esam tie darītāji, bet Dievs. Šajā inkaunterā mēs, nevis paši tik daudz pūlējāmies, kā citās reizēs, bet Tas Kungs atnāca un darīja. Es domāju, ka tas ir saistīts ar mūsu draudzes gavēni. Cilvēki šoreiz bija no visdažādākajām vietām Latvijā. Trešā daļa, aptuveni desmit cilvēku, bija no citām draudzēm, nevis „Kristus pasaulei” un daļa no viņiem nebija pat mājas grupās.

Pieteikšanās uz draudzes „Kristus pasaulei” rīkotajiem inkaunteriem var pa telefonu 2001 6806, vai e pastu luize.zveja@gmail.com