2024. gada 28. septembrī Ķīpsalas izstāžu hallē, Rīgā, notiks kārtējā Tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”. Tāpat kā iepriekš, tiek plānotas bīskapu, garīgo vadītāju un valsts amatpersonu uzrunas, kopīga slavēšana un vērienīgs starpkonfesionāls koris. Lūgšanu sapulces pamatmērķi paliek nemainīgi – Latvijas draudžu garīga un skaitliska izaugsme, kopīga lūgšana un vienota balss.
Paldies visiem, kuri atbalstīja iepriekšējās lūgšanu sapulces, piedaloties klātienē, kā arī atbalstot garīgi, materiāli un finansiāli.
Aicinu būt kopā Tautas lūgšanu sapulcē un jau laikus ieplānot šo datumu savā kalendārā!

Mārcis Jencītis
Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” organizators

Pasākumu ir iespējams atbalstīt arī finansiāli: https://dievssvetilatviju.info/ziedojumi/

Kontaktinfo: Luīze Zveja, tālr. 20016806, epasts: luize.zveja@gmail.com.