Šā gada 25. decembrī pirmo reizi kopā pulcēsies mājas grupa Bauskā, kuru vada Olita Meijere.
Pašlaik mājas grupa ir Olita ar abiem dēliem, un viņa pati saka: „Mēs ticam, ka mūsu grupiņa augs un vairosies!”

Olita stāsta par savu ienākšanu draudzē „Kristus pasaulei” un ceļu līdz mājas grupas vadīšanai: „Uz draudzi „Kristus pasaulei” atnācu 2008. gada vasarā. Vienā no dievkalpojumiem Tas Kungs mani ļoti spēcīgi uzrunāja ar Bībeles vārdiem: Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma, un viņš skatījās, un redzi, ērkšķu krūms dega ugunīs, bet nesadega. Tad Mozus sacīja: “Es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadeg.” Bet Tas Kungs redzēja, ka viņš gāja turp lūkot, un sauca tam no krūma un sacīja: “Mozu, Mozu!” Mozus sacīja: “Te es esmu.” Un Tas Kungs sacīja: “Nenāc tuvāk! Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme.” (2. Mozus 3:2-5) Toreiz man vajadzēja novilkt savas kurpes dievkalpojuma laikā! Tas bija Bauskas draudzē. Es nedomāju, kā es izskatīšos. Pēc kāda laika es sāku apmeklēt mājas grupu pie Dzintras. Pēc tam grupa dalījās un es paliku Ingrīdas grupiņā par palīgu. Izgāju Bībeles skolu, pēc tam Līderu skolu, satvēru ciešāk draudzes vīziju G12. Biju kļuvusi dedzīgāka, tomēr savā sirdī vēl arvien jutos nedroša un nepārliecināta par sevi. Domāju par sevi kā Mozus: „Mana runa ir neveikla. Sūti Kungs, kādu citu!” Es vēl nebiju atbrīvota. Biju draudzes inkaunterā septembrī tur es saņēmu atbrīvošanu no dažādām bailēm. Pēc tam es daudz lūdzu Dievu par to, lai varu sākt vadīt mājas grupu. Bija dažādi šķēršļi, kuri bija jāatrisina. Tas Kungs uzklausīja manas lūgšanas! Man no Rīgas pa pastu atnāca paciņa ar divpadsmit salvetēm. Tā bija kā zīme no Dieva, ka Viņš vēlas, lai man būtu grupiņa ar divpadsmit cilvēkiem!

Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. (Ebrejiem 11:1)

Draudzes „Kristus pasaulei” mājas grupa Bauskā, kuru vada Olita Meijere, notiks piektdienās, Dārza ielā 25-13, pulksten 19.00.