Jau mēnesi katru nedēļu ceturtdienās Rīgas centrā kopā pulcējas draudzes „Kristus pasaulei” mājas grupa, kuru vada Artūrs Danenbaums.    Pašlaik pie Artūra un viņa ģimenes mājās pulcējas vēl trīs puiši. Ko mājas grupa nozīmē katram tās dalībniekam?

Artūrs: Vēl pirms gada mana sekošana Kristum bija tāda uz sevi centrēta kristietība. Mana garīgā izaugsme, mana svēttapšana, mana ģimene, manas attiecības ar Dievu… Šā gada sākumā sapratu, ka tas Kungs aicina mani tālāk, aicina mani, lai es arī pats darītu citus par Kristus mācekļiem. Tas atnāca pakāpeniski. Ļoti daudz man deva draudzes Līderu skola, kaut gan no sākuma man nepatika tas vārds „līderis”. Tikai pēc šīs skolas pa īstam sapratu, ka būt līderim – tas vispirms nozīmē būt citu kalpam, veltīt viņiem savu laiku, spēkus un enerģiju. Arī finanses. Mani ļoti aizkustina šī mīlestības vīzija – G12. Redzu arī to, kā caur kalpošanu mājas grupā Dievs ceļ manu ģimeni, piederīgos. Ļoti gribu, lai mani mājas grupas dalībnieki piedzīvo Dieva mīlestību un kļūst par Kristus mācekļiem!

 

Ilze: Man mājas grupa dod ļoti daudz ko. Tā ir izraušanās no ikdienišķā, no rutīnas. Tā mani māca būt gudrai, draudzīgai un atsaucīgai. Tā atdara sirdi, dara to mīkstu, māca pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir. Mājas grupas sapulcēs es iegūstu prieku, kura man reizēm tik ļoti pietrūkst ikdienā, tā stiprina, bagātina, dod gudrību  nenocietināt sirdi. Tikai esot mājas grupā un redzot cilvēku vajadzības un problēmas, es redzu, cik patiesībā daudz ir darāmā! Mājas grupa – tas ir forši!

 

Ivo: Mīļākās dienas man ir ceturtdienas un sestdienas. Mājas grupā man māca vairāk nodoties Dievam, uzticēt Viņam savas raizes un problēmas. Šeit es pavadu brīnišķīgu laiku, allaž piedzīvoju Dieva klātbūtni. Kad izeju no mājas grupas un draudzes dievkalpojumiem, jūtos ļoti labi. Mans garastāvoklis ir pacilāts, tāda sajūta, ka pats Dievs būtu mani samīļojis. Šeit ir cilvēki, kuri mani uzklausa, allaž pajautā, kā es jūtos un kā man iet. Pat neviens no maniem piederīgajiem man to nav jautājis.
 

Mājas grupas sapulces notiek Rīgā, Martas ielā 3, ceturtdienās pulksten 18.30 vakarā. Kontaktinformācija pa tālruni 26756724.