Pagājušajā nedēļā Saldus draudzē bija priecīgs notikums. 29. februārī tika atvērta jau trešā mājas grupa.
Mājas grupas vadītāja ir Rita Reihlere. Par to, kādu ceļu Rita veica līdz mājas grupas atvēršanai un kā norisinājās pirmā mājas grupas sapulce, intervijā mums stāsta Rita:

Es ikdienas pavadu laiku ar Dievu personīgajās lūgšanās un Bībeles studēšanā. Caur šīm attiecībām es sapratu, ka vēlos vēl vairāk iepazīt Dievu, vēl vairāk tuvoties un visu savu dzīvi atdot Viņam.

Sajutu aicinājumu atvērt mājas grupu. Tad nu es spēru pirmos soļus pretī jaunam izaicinājumam un pabeidzu draudzes Bībeles un Līderu skolu.

Sākumā arī es izjutu lielu spiedienu. Mani pārņēma paniskas bailes, ka man nesanāks iecerētais. Tikai pateicoties laikam, ko ikdienas pavadu attiecībās ar Dievu, es sapratu, ka ar Viņu nekas nav neiespējams.

Lai atvērtu mājas grupu, ir jāmaksā liela cena. Tas ir grūti, bet patīkami. Pilnībā ir jānomirst savam „Es” un jātiek vaļā no visa, kas traucē būt labam līderim. Mācoties Līderu skolā, sāku apjaust, ka man ir jāmaina vairākas lietas savā raksturā. Es mēdzu ļoti ātri sadusmoties uz cilvēkiem. Nespēju pieņemt to, ka viņi nedara, tā kā es domāju, kā viņiem būtu labāk. Dievs man atklāja, ka katrs cilvēks ir personība, un man jāmācās vairāk ieklausīties citu viedokļos.

Man ir jāiemīl grupas ļaudis un jāpieņem viņi tādi kādi ir, ar visiem rakstura trūkumiem un nepilnībām. Man jāmāca Dieva ceļus viņiem un jāmudina izmainīties, bet ne jau dusmās, bet gan mīlestībā un lēnprātībā. Es cīnījos, lai tiktu galā ar šo savu trūkumu un izmainītu savu raksturu un atbrīvotos no visa, kas man traucētu būt par labu vadītāju.

Pirms atvērt mājas grupu, es pārlasīju mūsu mācītāja Mārča Jencīša sarakstīto grāmatu „Mājas grupu vadītāja rokasgrāmata”. Tā palīdzēja man atsvaidzināt Līderu skolā iemācīto un vēl vairāk iedziļināties draudzes mācībā un mājas grupas vadīšanā. Tā ir ļoti saistoša lasāmviela, kas palīdz kļūt labākam vadītājam. Kaut gan mājas grupu esmu jau atvērusi, joprojām turpinu regulāri lasīt šo grāmatu, lai neaizmirstu nevienu mājas grupas vadīšanas niansi. Naktī pirms pirmās mājas grupas sapulces es pusi nakts pavadīju, lūdzot Dievu un iedziļinoties Bībelē. Biju tik ļoti uztraukusies, bet es atradu mierinājumu Dieva vārdā.

Pašlaik mājas grupā ir četri cilvēki. Strādāju, lai nostiprinātu viņus Dievā un draudzes mācībā. Jau drīzumā viens no mājas grupas dalībniekiem uzsāks mācības Bībeles skolā. Lūdzu, gavēju un iestājos par savu grupu.

Mācu viņus ievērot Dieva ceļus un arī pati strādāju Dieva Valstībai. Divi mājas grupas dalībnieki ir manis pašas atvesti cilvēki. Joprojām turpinu dedzīgi evanģelizēt. Tuvākais nospraustais mērķis manai kalpošanai, lai manā mājas grupā ir divpadsmit cilvēki, ilgtermiņa mērķis ir 12 mācekļi. Es neapstāšos un nepadošos, līdz nebūšu sasniegusi nospraustos mērķus.

Šobrīd mājas grupa aktīvi gatavojas pirmajam neformālajam evaņģelizācijas pasākumam, kas notiks mēneša pēdējā nedēļā draudzē „Kristus Pasaulei”, Saldū.

Tas būs kopējs draudzes sadraudzības pasākums ar mērķi iepazīstināt cilvēkus ar Jēzu un draudzi.

Topošajiem vadītājiem novēlu Dieva mīlestību un pacietību! Paļāvībā uz Viņu ikviens var pievest cilvēkus pie Jēzus un atvērt savu mājas grupu!

Ritas mājas grupa notiek katru trešdienu, plkst. 13:00, Saldū, Dzirnavu ielā 9-26.

Esi mīļi gaidīts!

Marija Graudiņa.