2011. gada Ziemassvētku dievkalpojumā draudzes „Kristus Pasaulei” locekļiem
tika izteikts aicinājums piepildīt nākamā gada draudzes moto un nosprausto mērķi – būt par svētību daudziem – un atvērt savu mājas grupu. Kopumā šim izaicinājumam atsaucās apmēram trīsdesmit cilvēku un mācītājs, lūdzot Dievu, konsultējoties ar šo cilvēku līderiem un iedziļinoties katra cilvēka garīgajā dzīvē, atlasīja vienpadsmit cilvēkus, kuri nokļuva jaunajā līderu grupā.

Jaunajā līderu grupā šiem cilvēkiem bija iespēja pieaugt mācītāja Mārča Jencīša vadībā. Šī līderu grupa atšķīrās no otras līderu grupas ar to, ka katram līderim bija jābūt aktīvam un panākumiem bagātam evaņģēlistam, lai varētu atvērt mājas grupu. Līderim bija pašam jāatved pie Dieva cilvēki, kuri pēc tam arī paliek šī līdera mājas grupā. Tika plānots, lūgts un strādāts, lai piepildītu nosprausto mērķi un šobrīd mēs varam redzēt ieguldītā darba rezultātu.

Vienpadsmit līderi tika sadalīti pāros. Viens no viņiem ir mājas grupas vadītājs, bet otrs šī cilvēka palīgs, ar nospraustu mērķi tuvākajā laikā arī pašam atvērt savu mājas grupu. Tādejādi draudzē tika atvērtas piecas jaunas mājas grupas.

Šonedēļ notika pirmās mājas grupas sapulces. Par to, kā tās noritējušas, stāsta jauno mājas grupu vadītājas Iveta un Evita:

Iveta: Mājas grupa notika četru meiteņu sastāvā. Bija ļoti jauka un draudzīga atmosfēra. Mājas grupas laikā bija jūtama Dieva klātbūtne. Vīzijas daļā tika plānoti pirmie izvirzītie mājas grupas mērķi. Šobrīd viena no galvenajām mājas grupas evaņģelizācijas prioritātēm ir gaidāmais neformālais pasākums. Tiek plānota pasākuma gaita un dalībnieku skaits. Ir nosprausts svarīgs mērķis izveidot mājas grupu par stipru komandu. Tāpat arī tiek plānots gada laikā manam palīgam atvērt savu mājas grupu. Mēs plānojam un strādājam, lai mūsu mājas grupa būtu vieta caur kuru daudzi cilvēki iepazīst Dievu un iegūst brīvību.

Evita: „Dievs bija grupiņā!” Evita ar sajūsmu pārliecināti iesāk interviju, „Bija ļoti laba atmosfēra. Mēs piedzīvojām Dievu un Viņa klātbūtne neatstāja mūs visu grupiņas laiku. Izvirzījām konkrētus mērķus grupiņas izaugsmei. Šobrīd koncentrējamies uz pirmo neformālo pasākumu. Strādājam ar cilvēkiem, ar kuriem ikdienā tiekamies, un lūdzam, lai Dievs atklāj mums konkrētu plānu un stratēģiju, kā iepazīstināt viņus ar Dievu. Strādājam!”

Tā tad, draudze „Kristus Pasaulei” strādā un ir redzams rezultāts! To arī novēlam jaunatvērto mājas grupu vadītājiem! Lielu darbu un tikpat lielus panākumus!

Marija Graudiņa.