Šajā rakstiņā iepazīstināšu jūs ar jaunajiem vadītājiem, kuri vada tieši jauniešu mājas grupas.
Tie ir Pēteris un Agneta. Lūk, ko viņi stāsta par savu ienākšanu draudzē un ceļu līdz mājas grupas vadītāja amatam:

Vienu no jaunākajām grupām draudzē „Kristus Pasaulei” vada Agneta. Viņa mūsu draudzi sāka apmeklēt no 2010. gada marta un kādu laiku bija Evas grupas pastāvīgā dalībniece. Kad jauniešu skaits grupā pieauga un tā dalījās, Agneta kļuva par vadītājas palīdzi, bet nu jau apmēram mēnesi vada pati savu mājas grupu.

Agneta uzskata, ka mājas grupu apmeklēt ir daudz vieglāk, jo tajā tu vienmēr tiec aprūpēts, un gaidīts. Vadītājs uzmanīgi uzklausa tevi un nepieciešamības gadījumā dod padomu. Pēc grupas sapulces cilvēks jūtas pacilāts, var just, ka kāds ir tev kalpojis.

Bet uzsākot vadīt savu grupu, pirmkārt, tā ir liela atbildība par šiem cilvēkiem, lai tie neatkristu no ticības Dievam. Otrkārt, tas prasa daudz darba pie sava pašas rakstura. Ir jāatmet viss lepnums un jāiegūst pazemīga sirds Dieva priekšā. Jāiemācās mīlēt cilvēks tāds, kāds viņš ir, un jāatturas no vēlmes viņu pārveidot, bet jāpieņem viņš kā draugs.

Pēteris draudzē „Kristus Pasaulei” ir kopš 2009. gada decembra. Viņš jau no paša sākuma, ienākot draudzē, ļoti vēlējās vadīt savu mājas grupiņu, un pēc inkauntera saņēma vēl pilnīgāku izpratni par vīziju G12 un nepieciešamību sekot tai.

Apmeklējot Aijas mājas grupu, Pēteris apguva visas nepieciešamās iemaņas un kopš pagājušā gada septembra vada pats savu mājas grupiņu. Tā ir jauniešu grupa, kuras dalībnieki galvenokārt ir Pētera skolas biedri. Sākumā grupu apmeklēja 2 patstāvīgie cilvēki, bet pamazām dalībnieku skaits auga un tagad bieži vien uz sapulci atnāk līdz pat 10 cilvēkiem.

Pēteris uzskata, ka vadīt pašam mājas grupu ir pavisam kas cits, nekā to apmeklēt. Apmeklēt grupu un pildīt nelielos uzticētos pienākumus bija viegli. Savukārt vadīšana prasa daudz spēka un apņēmības. Uzsākot vadīt grupiņu, vadītājs ir atbildīgs par pilnīgi visu. Sapulces laikā ir pareizi jānovada visas sešas daļas, kā to prasa draudzes mācība. Svarīgi ir savlaicīgi sadalīt pienākumus starp grupas dalībniekiem un arī sekot to izpildei.

Tomēr vissvarīgākais ir motivēt cilvēkus nākt uz grupu un kļūt par tās patstāvīgajiem apmeklētājiem, kā arī panākt, lai esošais kolektīvs aicinātu jaunus cilvēkus un uzņemtu tos savā vidū. Jaunie cilvēki ir jāiedrošina apmeklēt grupu vēl un jāiepazīstina ar draudzi un tās darbību.

Mājas grupas vadīšana prasa izmaiņas arī no paša līdera. Pēteris saka, ka viņam pagāja ilgs laiks, lai iegūtu līdzjūtīgu un atvērtu sirdi pret grupas cilvēku problēmām un rūpēm. Viņš pats atzīst, ka vēl daudz jāstrādā pie rakstura stingrības un jākļūst prasīgākam gan pret sevi pašu, gan pret saviem grupas cilvēkiem.

Līga Paņina.