16. oktobra dievkalpojums draudzē „Kristus pasaulei” sākas ar skaļām gavilēm Dievam.
Pēkšņi mācītājs Mārcis Jencītis paziņo: „Pietiek, Dievs man teica, ka pietiek gavilēt!” Un tūlīt tiek paziņota dievkalpojuma tēma: „Kā dzirdēt Dieva balsi?” Mācītājs uzdod pats sev jautājumu: „Mācītāj, Mārci Jencīti, kā tu dzirdēji, ka Dievs tev teica: „Pietiek! Pietiek bļaut, pietiek gavilēt!”  

 

Vēlreiz tiek uzsvērta dievkalpojuma tēma, ar kuru mācītājs grib dalīties ar savu draudzi: „Kā dzirdēt Dieva balsi?”

 

„Bet es domāju savās bailēs: „Es esmu atstumts no Tavām acīm!” Bet Tu uzklausīji manu lūgšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie Tevis.” (Psalms 31:23)

 

Dāvids, Dieva vīrs pēc savas sirds, kura attiecības ar Dievu mums šodien kalpo kā vislabākais paraugs, bija nobijies, ka Dievs viņu ir atstājis.  

 

„Šodien ir vesela rinda mācītāju un denomināciju, kuri noliedz rokmūziku, ka ar to nevar un nedrīkst Dievu slavēt un pielūgt. Šie cilvēki apgalvo, ka rokmūzika ir no velna. Kad tu ieskaties mūzikas vēsturē, tu tur redzi, ka šīs mūzikas pamatā ir sātanisti, kuri ir noslēguši derību ar velnu un dzied savas slavas dziesmas savam kungam un dievam – velnam. To tev pateiks jebkurš mūzikas vēstures pētnieks. Viņi arī pateiks, ka bungas ir no šamaņiem, un tāpēc šai mūzikai baznīcā nav vietas. Tātad loģiski rodas jautājums, vai tiešām šī mūzika ir no velna un to nedrīkst izmantot Dieva slavēšanai, un varbūt arī draudzei „Kristus Pasaulei” ir jāpārtrauc izmantot šo mūziku jau šodien. Es zinu, ka šobrīd jums pa galvu jaucās neskaitāmas domas, kas nu būs?” – saka mācītājs. „Vai tiešām pārtrauksim šo dzīvo slavēšanu, kuru nomainīs ar koru un ērģeļu, varbūt šlāgeru mūziku pieklusinātā veidā?”

 

Mācītājs uzdod jautājumu: ko darīt? Vai tiešām nerespektēt to, ko saka šie mācītāji? Atbilde ir tikai viena: var uzklausīt cilvēku viedokļus, bet patiesību var uzzināt tikai no Dieva. Dievs ir vienīgais, kurš spēj ieviest skaidrību šajā jautājumā. Kā tad dzirdēt Dieva balsi?

 

Mācītājs dod atbildi arī uz šo jautājumu. Atbilde ir jāmeklē Dieva Vārdā. Vai nu šie cilvēki neredz, vai arī negrib redzēt, ko par to saka Dieva Vārds. Liekas, ka veselas nodaļas Bībelē šie cilvēki vienkārši ignorē. Tālāk seko mācītāja apgalvojums: „Šajā draudzē nekad mūžā nespēlēs ērģeles un nedziedās koris. Un ne jau tāpēc, ka es neatzītu šo mūziku. Nē! Es vienkārši iestājos par to, ka draudzei ir jāslavē pie mūsdienīgas mūzikas, nevis jāpielieto vairāk kā simts gadu vecs mūzikas stils.”

 

„Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet Viņu Viņa varas spēcīgajā cietoksnī – debesu izplatījumā! Teiciet Viņu par Viņa lielajiem darbiem, teiciet To Kungu viņa varenās godības dēļ! Teiciet Viņu ar bazūnes skaņām, teiciet Viņu ar stabulēm un cītarām! Teiciet Viņu ar bungām un vijīgām dejām, teiciet Viņu ar stīgu un flautas skaņām! Teiciet Viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet Viņu ar gaviļu zvaniem! Visi, kam dvaša lai slavē To Kungu! Alelujā!” (Psalms 150)

 

Katru mūzikas instrumentu mācītājs liek iedomāties, kā tas skan. Un drīz jau visu draudzi pārņem sajūta, ka īstā slavēšana ir vēl daudz skaļāka un iespaidīgāka par draudzes „Kristus Pasaulei” slavēšanu.

 

Mācītājs turpina savas domas par rokmūziku: „Es nezinu, var jau nesaukt to par rokmūziku, var to nosaukt par 150. psalma mūziku, Dieva mūziku. Dievs to deva pirms 50. gadu rokmūzikas, pirms bija Elviss Preslijs. Dievs deva gan klasisko, gan rokmūziku, un stilam nav nozīmes. Iedomājies, kā ebreji dejo, kā pirms 3400 gadiem Mirjama bungoja un dejoja ar savu grupu, iedomājies kā Sauls nokļuva praviešu pulkā un kā viņu slavētāju ietekmēts, aizrāva Dieva Gars. Mūzika ir neatņemama sastāvdaļa, lai slavētu un pielūgtu To Kungu. Ikreiz, kad tu lasi kaut kādu literatūru, kas noliedz Dieva slavēšanu, atver Dieva Vārdu un iedziļinies tajā!”  
 

Kas mums traucē dzirdēt Dieva balsi?

 

Mācītājs sniedz atbildi uz šo jautājumu: „Kāpēc Dāvids domāja, ka Dievs viņu ir atstājis? Tās bija emocijas. Velns atnāk un ieliek tavās emocijās domu, ka Dievs tevi ir atstājis. Velns izmanto tavas emocijas. Emocijas mums ļoti traucē dzirdēt Dieva balsi. Dievs ir radījis mūs ar emocijām, bet emocijas ir tāda lieta, ar kuru ir jāprot tikt galā. Kā tikt galā ar emocijām? Kā atšķirt Dieva balsi?

 

Vienīgais veids kā tu vari atšķirt Dieva balsi ir daudz, daudz, daudz, daudz laika pavadīt ar Dieva Vārdu. Tev nav jāapmeklē īpašas skolas, nav jālasa īpaša literatūra, jāapmeklē praviešu skolas, lai dzirdētu Dieva balsi. Tev vienkārši jāpavada daudz, daudz, daudz…. laika ar Dieva Vārdu. Tā ir vienīgā recepte, kā dzirdēt Dieva balsi, citas nav.”

 

Mācītājs min piemēru no pagājušās svētdienas: „Pagājušajā svētdienā Valmierā dievkalpojuma laikā es redzēju vīziju: pelēku, riebīgu krustu, kā kapos. Es to izjutu ar visām sajūtām. Zeme bija krēslā, krusta pakājē bija atvērta zeme kā dziļa bedre pilna ar uguns lavu. Es neredzēju cilvēkus, bet es jutu, ka viņi tur ir. Šī bedre bija kā atvērti elles vārti. Šī vīzija turpinājās ilgāku laiku, un es domāju: „Dievs, vai Tu man to rādi, vai velns mani baida. Un ja Tas esi Tu, kāpēc Tu man rādi šo krustu, bet nerādi ceļu ārā no turienes?” Un tikai pašās vīzijas beigās uz īsu brīdi Dievs parādīja man krusta otrā pusē krustā sisto Jēzu, kurš bija gaismā, krusts patīkami gaišs.

 

Ilgu laiku es domāju, kāpēc tik maz gaismas un kāpēc tik daudz tumšā, drūmā. Es zinu, ka Dievs neko nerāda tāpat vien. Un līdzās daudzām lietām, es sapratu, ka daudz vieglāk ir redzēt to, kas ir bijis, kā arī to, kas ir šodien, nekā to, ko Dievs tev grib dot rīt.

 

Tikai tad, kad tu pavadi laiku ar Dievu, tu sāc saskatīt to, kas būs un daudz mazāk fokusējies uz to, kas tev apkārt un, kas ir bijis. Lai tavs dzīves moto ir: „Es dzīvošu no tā, kas būs”. Kad tu daudz laika pavadīsi ar Dievu, Viņš sāks zīmēt tavā priekšā tās labās lietas, kuras Viņš tev grib dot. Pavadi daudz laika ar Dievu, neizlaid nevienu dievkalpojumu, nevienu mājas grupu, kur tu vari dzirdēt Dieva vārdu!”

 

Kā dzirdēt Dieva balsi?

 

Mācītājs turpina iesākto domu, kā dzirdēt Dieva balsi: „Mateja evaņģēlijā 4. nodaļā ir teikts, kad Jēzus bija četrdesmit dienas gavējis, velns piestājās pie viņa un kārdināja. Kā velns kārdina? Caur to, ko tu redzi un dzirdi, caur tavām emocijām. Un ir jāspēj izšķirt, no kurienes tevī ir šīs domas. Tikai tad, kad tu regulāri esi Dieva Vārdā, tu spēj izšķirt, kad runā Dievs un kad velns. Es ar visu atbildības sajūtu varu apgalvot, ka 90% kristiešu nedzird pareizi Dieva balsi, jo nepavada pietiekoši ilgu laiku ar Dieva vārdu.”

 

Tātad Jēzus tiek kārdināts. Viņam gribas ēst, un velns saka:

 

„Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.”(Mateja 4:3)

 

Caur ko velns kārdina? Caur emocijām, caur ķermeņa vajadzībām, jo Jēzus juta izsalkumu. Jēzus atbild:

 

„Stāv rakstīts: „Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” (Mateja 4:4)

 

Jēzus mums dod atbildi tev un man, no kā mēs varam dzīvot. Ne jau no tā, ko jūtam, bet no tā, ko saka Dieva Vārds.

 

Kad velnam nav izdevies Jēzu kārdināt, viņš piestājas otrreiz – aizved Viņu uz tempļa jumta un saka:

 

„Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: Viņš saviem eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi.”(Mateja 4:6)

 

Ko velns pateica nepareizi? 91. psalmā ir rakstīts:

 

„ …jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.”(Psalms 91:11-12)

 

Un Jēzus tam sacīja:

 

 „Atkal stāv rakstīts: „Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt.”(Mateja 4:7)

 

Un trešo reizi jau velns runā atklāti, nekaunīgi:

 

„Atkal velns To ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda Viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un Viņam saka: „To visu es Tev gribu dot, ja tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi”(Mateja 4:8-9)

 

Velns visbiežāk nenāk tieši un nesaka, ko viņš grib. Viņš grib, lai tu notici emocijām, ne Dieva Vārdam.

 

„Un ļaudīm Viņš pavēlēja nosēsties zālē, ņēma tās piecas maizes un divi zivis, pacēla savas acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļi ļaudīm.”(Mateja 14:19)

 

Un to, kas ēduši, bija ap pieci tūkstoši, neskaitot sievas un bērnus”(Mateja 14:21)

 

Jēzus pabaro piecus tūkstošus cilvēku ar piecām maizēm un divām zivīm. Tikko velns Viņam tuksnesī teica, lai akmeņus pārvērš par maizi un tagad Jēzus pārvērš piecas maizes un divas zivis lielākā daudzumā. Dievs viņam liek to pašu, ko velns.

 

Kad velns lika lekt no tempļa jumta, Jēzus atteicās, bet pēc kāda laika staigāja pa ūdens virsu.

 

„Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem, pa ūdens virsu staigādams.” (Mateja 14:25)

 

Kā lai atšķir, kad tev to saka velns un kad Dievs? Dažādas domas un emocionālas lietas, kuras tev šķiet no Dieva, nemaz nav no Dieva. Kā lai atšķir? Nav absolūti nekādas citas receptes, kā tikai viena: daudz, daudz, daudz….laika pavadīt ar Dieva vārdu. Ja tev ir regulārs laiks katru dienu ar Dievu, tu zināsi, kad runā Dievs un kad velns.

 

„Reizēm, kad es sludinu, mani pārņem dīvaina sajūta, ka es runāju galīgas muļķības. Sajūtu tukšumu galvā, runāju tikai no konspekta. Taču pēc dievkalpojuma, pajautājot cilvēkiem un pašam apskatoties ierakstu, izrādās, ka tas ir bijis viens no labākajiem sprediķiem. Atnāk velns un ieliek tavās emocijās un sajūtās domas, ka tu neko nevari, ka viss, ko tu dari, ir galīgas muļķības”, – tā savā pieredzē dalās mācītājs.

 

„Nav svarīgi, ko tu jūti. Svarīgi ir darīt Dieva gribu. Nav svarīgi, ko tu jūti savā lūgšanu kambarī, svarīgi ir lūgt Dievu.”

 

Nobeigumā viņš min piemēru no savas dzīves, kas notiek, kad lūdz Dievu ticībā: „Kad es, narkomāns un dzērājs, pirms 11 gadiem lūdzu trīs reizes dienā, lai Dievs izmaina manu dzīvi, pēc divām nedēļām mani apcietināja. Es sēdēju cietumā un domāju: „Lūdzu Dievu, lai Viņš izmaina manu dzīvi, un Dievs izmainīja…”

 

„Bet es domāju savās bailēs: „Es esmu atstumts no Tavām acīm!” Bet Tu uzklausīji manu lūgšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie Tevis.” (Psalms 31:23)

 

„Un es toreiz, līdzīgi kā Dāvids, domāju, ka Dievs mani ir atstājis. Draugs, ja tu esi lūdzis Dievu un turpini to darīt, neskatoties, ka situācija kļūst ļaunāka, Viņš nav tevi atstājis. Viņš ir dzirdējis tavu lūgšanu un atbilde ir ceļā. Lai kas arī nenotiktu šodien, lai kādas domas man nenāktu manā prātā, ja es ticu dzīvajam Dievam, pavadu laiku ar Viņu – atbilde ir ceļā – es dzirdu Dieva balsi.”

 

Kā dzirdēt Dieva balsi? Pavadi daudz, daudz, daudz, daudz laika ar Dieva Vārdu!