Šodienas svētrunas tēma ir „Kā padarīt grūtības vieglas”.
Jēzus saka, ka Viņa jūgs ir patīkams un nasta viegla. Bībelē ir minēts jūgs un nasta, un tas nozīmē, ka mums būs grūtības. Ja mēs noliedzam grūtību esamību, tad ir jāiet pie ārsta. Ja mēs ticam vieglai kristietībai, kurā Dievs tikai ļauj baudīt Viņa klātbūtnes atmosfēru, tikai un vienīgi dziedina un finansiāli svētī un mums neprasa pielikt nekādas pūles, lai sasniegtu mērķus, labklājību vai cilvēku dvēseles, tad mums ir jāiet pie ārsta vai mācītāja. Bībele saka, ka mums būs grūtības, un grūtības ir neatņemama ticības daļa. Ne tikai ticības daļa, bet arī visas cilvēces eksistences daļa.

Mūsu grūtības sākās tajā brīdī, kad cilvēks vārdā Ieva blenza uz kādu koku un iekāroja tā augļus. Viņa nedomāja par sekām, par kurām teica Dievs, bet domāja par to, ko pati gribēja, un noticēja sātana meliem, ka viņa būs kā Dievs un varēs pati noteikt, kas labs un ļauns. Tika izdarīts ļoti slikts gājiens – viņa baudīja no šī koka un deva arī vīram, kurš bija tikpat liels muļķis kā viņa sieva, jo arī noticēja velna meliem, ka viņš būs kā Dievs un nebūs vairs grūtību. Varētu padomāt, ka viņiem Paradīzes dārzā bija grūtības. Viņiem nebija ne grūtību, ne problēmu. Viņi dzīvoja ideālā pasaulē, viņi bija perfekti un dzīvoja mūžīgi. Mēs tādi šodien vairs neesam, un tas ir viņu un mūsu grēku rezultāts. Mēs esam kļuvuši mirstīgi, lāsts ir nācis pār cilvēci. Ādamam Dievs teica, ka viņam nāksies grūti un sūri strādāt. Ievai Dievs teica, ka sāpēs viņai nāksies bērnus dzemdēt un nāksies tvīkt pēc vīra, bet viņš pār to valdīs. Visas šīs nesvētības ienāca pasaulē, un grēka sekas vēl līdz šim brīdim nav izdzēšamas. Grūtības ir katram cilvēkam, kurš dzīvo uz zemes. Ne tikai tiem, kuri tic Dievam, bet ikvienam.

„Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem.” (Psalms 90:10)

Draugs, cik ilgi tu esi nolēmis dzīvot? Nav svarīgi, cik ilgi tu nodzīvosi, bet svarīgs ir mērķis. Ja tavā dzīvē šobrīd nav viss kārtībā vai arī tai nav nekādas jēgas, tad vari rēķināties ar īsāku dzīvi. Dzīve tiešām ir grūta. Varbūt, ka jaunieši vēl nesaprot un neizjūt šo rakstvietu, bet arī viņu mūžs aizlidos vēja spārniem. Ja tu aiziesi uz kapsētu un paskatīsies gadskaitļus uz kapakmeņiem, pārsvarā tur gulēs trīsdesmitgadīgi, četrdesmitgadīgi, piecdesmitgadīgi un sešdesmitgadīgi cilvēki. Es no kanceles sludinu, ka dzīvošu līdz simts gadiem, un arī tu vari darīt tāpat, bet realitātē cilvēki dzīvo līdz 70, bet stiprākie līdz 80 gadiem. Ja tu domā, ka dzīvosi līdz 100 gadiem, vai tu visu paspēsi izdarīt? Draugs, ir TAGAD jāsāk dzīvot pilnvērtīga dzīve Jēzū Kristū, un pilnvērtīga dzīve Jēzū Kristū nav iespējama bez grūtībām. Tavi pretinieki ir velns un tava miesa. Velns bieži vien sadarbojas ar tavu miesu. Sliņķis saka, ka vēl mazliet pagulēs, saliks kopā rokas, un tad nabadzība atnāks ātriem soļiem. Bībelē ir rakstīts: kas nestrādā, tam nebūs ēst. Tas neattiecas tikai uz fizisku darbu, lai nopelnītu naudu ēdienam, apģērbam, pabarotu bērnus vai noziedotu, bet arī uz garīgām un emocionālām lietām. Arī rakstura izmaiņas no tevis prasa panest grūtības.

Mums nesen draudzē piedzima dvīnīši – Dāvids un Daniels. Mamma saka, ka pēdējos septiņus mēnešus viņa normāli nav gulējusi. Filmā „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” teica: „Uztaisīt jau nav māksla. Audzināt vajag.” Sievietes, kuras ir dzemdējušas, zina, ka tas nebija patīkami un viegli. Staigāt ar lielu vēderu ir grūti. Pat tad, kad bērniņš vēderā vēl ir maziņš, tik un tā ir grūti – ir slikti, nogurums, galva arī vairs tik labi nestrādā, bērniņš paņem spēku no sievietes. Kad sieviete ir stāvoklī, hormoni viņas ķermenī mainās. Vai tas viss ir viegli? Kad bērns nāk pasaulē, tad ir gan prieks, gan grūtības. Indonēzijā un Ķīnā maksā, lai viņi nedzemdētu bērnus, bet pie mums maksā, lai mēs dzemdējam bērnus. Bībelē ir stāstīts, kad Rāhele dzemdēja, dzemdības bija grūtas, bet, kad bērns bija nācis pasaulē, bija atvieglojums un prieks. No vienas puses mums ir nastas un jūgs un ir grūti, bet no otras puses ir prieks. Lai tava nasta un jūgs būtu viegls, tavām grūtībām ir jānes labs rezultāts. Ja tavas grūtības nenes labu rezultātu, pat ja nav cerības uz labu rezultātu, tad šīs grūtības var pārvērsties par ļoti grūtu dzīvi. Debesu Tēvs, palīdzi mums saprast, kas ir patiesa kristietība. Svētais Gars, es lūdzu, lai mēs esam gatavi grūtībām un gribam grūtības, lai mēs esam cīnītāji, plecu pie pleca vienotībā. Lai mēs cīnāmies par savu raksturu un ģimeni, cīnāmies par cilvēkiem, cīnāmies par Latviju, cīnāmies par finansēm un Jēzus Vārdā uzvaram! Tikai ar grūtībām ir iespējami paliekoši panākumi. Kur nav grūtību, tur arī nav rezultātu.

„Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki.” (2. Timotejam 3:1)

Šīs pēdējās dienas mēs gaidām jau 2000 gadus. Jēzus nomira pie krusta un augšāmcēlās, un mēs gaidām, kad Viņš nāks otrreiz un nodibinās Savu valstību virs zemes. Šie grūtie laiki ir redzami. Tev nav tālu jāmeklē un jāpēta pasaules vēsture. Tu vari paņemt Latvijas vēstures grāmatu, paskatīties un palasīt par to, kādas grūtības cieta mūsu tauta. Tu vari arī neredzēt un nezināt sāpes un grūtības Latvijā un pasaulē, jo esi draudzē, svaidījumā, tev ir mācītājs un līderis, tev piezvana, aprūpē, atnāk ciemos, par tevi palūdz, un tu dzīvo kā niere taukos. Cilvēki masveidā izbrauc uz ārzemēm, tikai mēs neizbraucam. Kāpēc? Ne tikai tāpēc, ka mācītājs tā saka, bet tāpēc, ka tev ir labi tur, kur tu esi, jo Dievs tevi ir apžēlojis un svētījis. Tu esi labā vietā un labā draudzē. Mēs neredzam tās grūtības, ko redz citi cilvēki, kuri ir bez Dieva. Daudzi no šiem cilvēkiem tiešām ir strupceļā un neredz citu izeju. Ģimenē ir problēmas, finansiāli ir problēmas, ir depresija, neizdošanās, un viņi glābiņu meklē citur, taču tas nav risinājums. Kam tikai latviešu tauta nav gājusi cauri! Te ir bijis karš pēc kara. Šobrīd ilgu laika posmu nav bijis karš. Otrais pasaules karš beidzās 1945. gadā, bet pēc tam iestājais “Sarkanais terors”, totāla kontrole. Latvija ir atguvusi neatkarību un bijusi brīva tikai pēdējos 30 gadus. Šie gadi bez kara ir brīnums. Dievs, svētī Latviju! Ja tu papētīsi vēsturi, tad kari notiek ik pēc dažiem desmitiem gadu. Ja tu pētīsi pasaules vēsturi un gribēsi visiem šiem grūtumiem dzīvot līdzi, tad ātri nosirmosi. Pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Mums Latvijā nav kristiešu vajāšanas, bet ir valstis, kurās ir kristiešu vajāšanas, un tur kristiešus nogalina un viņu sievas aizved seksa verdzībā. Ir tādas valstis, uz kurām brauc misionāri, riskējot ar savām dzīvībām. Tātad pastāv grūtības. Ir vispārējas grūtības visiem cilvēkiem. Lai cilvēks būtu paēdis, viņam ir sūri un grūti jāstrādā. Ienākot draudzē, daudzi cilvēki ir bez darba, grupiņa par viņiem lūdz, viņi atrod darbu un sāk domāt, ka nu jau visi ceļi ir vaļā un Dievu vairs nevajag. Ja tev Dievu vairs nevajag, tad Dievs tavas lietas nevarēs svētīt. Tev var iet škietami labi, bet kas ir tavā sirdī, kāda būs tava nākotne un kur tu nonāksi pēc šīs zemes dzīves? Tu vari ticēt, ka dzīvosi 100 gadus, bet ņem vērā to, kas rakstīts Bībelē, ka ir jāpaspēj aiz sevis atstāt kaut ko jēdzīgu. Jēzus aiz Sevis atstāja 12 mācekļus, kuri izmainīja visu pasauli.

„Šinī teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība.” (2. Korintiešiem 5:4)

Telts ir domāta mūsu miesa. Mūsu gars īslaicīgi atrodas miesā šeit virs zemes. Grūtības nebūs tikai debesīs. Tās izbeigsies tikai debesīs. Man līdz galam nav pārliecības, ka arī tur viss beigsies. Man šķiet, ka visu laiku būs jāslavē Dievs, bet tā nasta būs tik viegla, ka mēs vispār to nejutīsim. Tagad mēs to jūtam, kad ir jāceļas uz lūgšanu un jāsanāk kopā slavēt Dievu. Mēs varam piedzīvot zināmas grūtības, bet debesīs tādas vairs nebūs. Lai mēs ieietu mūžīgajā dzīvībā, jau virs zemes dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi Jēzū Kristū un lai Dievs mūs varētu pilnvērtīgi svētīt, ir jāpārvar grūtības. Tev ir jāiet Dieva gribā un jāmaksā cena par Dieva gribu savā dzīvē.

Bābeles ķēniņš Nebukadnecars teica Danielam: „Daniel, tu visu gudro priekšniek, es zinu, ka tevī mājo svēto dievu gars un tev nekādu noslēpumu izpratne nesagādā grūtības.” Ķēniņš teica Danielam, ka viņam nav nekādas grūtības iztulkot kādu sapni vai atklāt kādu noslēpumu, jo viņā mājo svēto dievu gars. Danielā mājoja Svētais Gars, jo viņam bija attiecības ar Dievu. Ja mēs skatāmies Daniela dzīvē, tad redzam grūtības – viņu iemeta lauvu bedrē, pret viņu pina sazvērestības, viņš regulāri gavēja un viņu no dzimtenes izveda verdzībā uz Bābeli. Vai tiešām viņš nepiedzīvoja nekādas grūtības? Viņš vienmēr palika uzticams Dievam. Pat tad, kad valstī aizliedza lūgt Dievu, viņš kā parasti trīs reizes dienā metās ceļos un pielūdza Dievu, un par to viņš nonāca lauvu bedrē, bet lauvas viņu neaiztika. Lauvu rīklēs nonāca visi tie, kas pret viņu vērpa intrigas. Kad ķēniņš no malas skatījās uz Danielu, viņš atzina, ka Daniels ir īpašs cilvēks un viņam nekas nesagādā grūtības. Kad mēs skatāmies uz veiksmīgiem cilvēkiem, tad domājam, ka tas viņiem ir nācis viegli; kāds ir saņēmis mantojumu, kāds jau ir piedzimis veiksmīgs, kāds ir talantīgs. Kad skatāmies uz kādu mācītāju vai līderi, kurš priekšā “kaut ko parunā”, un visi cilvēki nāk, tas var šķist viegli. Nāc un parunā tā, lai cilvēki nāktu! Draudzes vadīšana nav tikai runāšana, tas ir daudz vairāk. Ir neredzamā daļa, ko tu vienkārši neredzi.

Jebkuram biznesam, organizācijai un kustībai apakšā stāv liels darbs. Jebkādas izaugsmes pamatā ir darbs un grūtības. Lielākā daļa no mums ir ēdusi slavenās Kentuki (Kentucky Fried Chicken, KFC) vistiņas. Vai tu zini, kāda seju ir uz viņu logo? Tas ir KFC dibinātājs, kurš simtiem reižu mēģināja uzņēmējiem, kompānijām un ēstuvēm piedāvāt savas vistiņas, bet saņēma atteikumu. Tikai 73 gadu vecumā viņa vistiņas beidzot kļuva pieprasītas. Nevarētu teikt, ka viņam paveicās, draugs, tas bija darbs! Ja tu lasi populāras, visā pasaulē zināmas grāmatas, tad zini, ka tās nav kļuvušas populāras pašas no sevis, tās ir tikušas popularizētas.

Kā padarīt grūtības vieglas? Mums visiem ir kādas grūtības. Ķēniņš skatījās uz Danielu un domāja, ka viņam nav nekādu grūtību, taču viņš neiedziļinājās un nepadomāja, ko tas viss ir maksājis. Kādu cenu viņš bija maksājis, lai dzirdētu Dievu un spētu tulkot parādības un sapņus? Cik daudz laika viņš pavadīja uz ceļiem, lai dzirdētu no Dieva? Cik pazemīgam viņam bija jābūt pret Dievu un cilvēkiem, lai dzīvotu piedošanā? Tas no viņa prasīja ļoti daudz. Mēs visu vienmēr redzam tikai no malas, bet visur, kur kaut kas izdodas, apakšā ir grūtības. Tādēļ es vēlos, lai mēs neesam muļķi, nesagatavoti kristieši, tumsoņas, kuri tic Svētajam Garam, kas visu izdarīs viņu vietā. Svētais Gars ir izvēlējies tevi un mani, lai mēs darītu Viņa vārdā un spēkā. Viņš ir iedarbinājis instrumentu – draudzi, kas tevi stiprina, ir komanda, kurā viens ir par visiem un visi par vienu. Vienam no mūsu draudzes cilvēkiem pirms kāda laika notika negadījums ar sirds ritmu, un viņš nokļuva komā, reanimācijā. Mēs par to lūdzām un joprojām lūdzam. Tās faktiski bija beigas, taču viņš ir pamodies! Draudzes māsa bija aizgājusi ciemos, taču viņš viņu vairs nepazīst. Ir lietas, kuras mēs nesaprotam, bet ir lietas, kuras mēs varam zināt, ja lasām Dieva vārdu. Tikai caur grūtībām viņš sāks kādu pazīt, un mēs lūgsim un strādāsim pie šī cilvēka, lai viņš var piecelties un būt normāls. Arī lūgšana prasa piepūli, tas ir darbs. Ja tu lūdz un tev viss ir kārtībā, man šķiet, ka tu tā kārtīgi nemaz neesi lūdzis, jo lūgšana ir cīņa, draugs.

“Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk.” (Lūkas evaņģēlijs 21:34)

Pienāks tā diena, kad tu stāvēsi Dieva priekšā un dosies vai nu uz debesīs, vai uz elli. Kad tev šāda diena var uzbrukt? Tad, kad tu apgrūtini sevi nevis ar Dieva lietām, bet apgrūtini sevi ar laicīgām rūpēm, kas tevi iesūc. Tu kļūsti pasaulīgs, tevi mazāk interesē draudze, Dieva lietas, kristieši, cilvēku glābšana, kalpošana un Bībeles standarti tavā dzīvē. Lēnām un nemanot tu kļūsti miesīgs. Dieva vārds saka, lai esam uzmanīgi un neapgrūtinām sevi ar pasaulīgām rūpēm, lai tā diena piepeši neuzbrūk, jo tad gaidīto debesu vietā var izrādīties cita vieta. Cena ir jāmaksā jebkurā gadījumā un grūtības būs jebkurā gadījumāEs vēlreiz gribu tev atvērt acis, lai tu domā normāli un pareizi. Ja tu apgrūtini sevi ar pasaulīgām lietām, tev būs daudz problēmu un grūtību, kuras jārisina. Ja tu darīsi Dieva gribu, tev būs grūtības darīt Dieva gribu, bet nebūs tās grūtības, kādas ir ārpus Dieva gribas. Iespējams, ka abos variantos tev būs jāmaksā viena cena, taču gala rezultātā viens no šiem ceļiem ies augšup, bet otrs lejup.

Jebkurā gadījumā ir jāmaksā cena un būs grūtības. Arī sliņķim būs grūtības. Arī bezpajumtniekam būs grūtības. Viņš labāk izvēlas nestrādāt, domā, ka nevar strādāt, nav radīts tam, un labāk rakājas miskastēs, un dara vienu no grūtākajiem un nicināmākajiem darbiem pasaulē. Bezpajumtnieks nav vienkārši stāvoklis, tas ir smags darbs; viņš šķiro atkritumus, ēd no atkritumiem, ģērbjas un citus ģērbj no atkritumiem, staigā naktīs, kamēr neviens neredz. Citi ir kārtīgāki, citi nekārtīgāki, un tos mēs dzenam projām. Viņiem tas ir darbs, viņi tā dzīvo, viņi nes dažādus metālus un priekšmetus uz dažādiem punktiem, nodod un saņem naudu. Ēdiens viņiem netrūkst. Tas arī ir darbs, viņš maksā cenu, ir citu nicināts. Vai nav labāk maksāt cenu un strādāt normāli? Bomzis ir cilvēks bez konkrētas dzīvesvietas, un tāpat arī cilvēks, kurš staigā no vienas draudzes uz otru, ir bomzis. Viņš rakājas miskastēs, paņem no vienas kaut ko, no otras, neatbild par neko, jo nekur nav viņa mājas. “Es tikai lūgšu Dievu, galvenais ir Dievs, un Viņš visu izdarīs,” domā cilvēki, bet nepietiek tikai lūgt Dievu! Ir vertikālā ticība un ir horizontālā ticība. Vertikālā ticība ir attiecības ar Dievu un horizontālā ticība ir attiecības ar tavas draudzes cilvēkiem. Bībele skaidri saka, ja tu nemīli savu brāli, kā tu vari Dievu mīlēt? Tava vienotība draudzē un mīlestība pret brāli parāda tavu mīlestību pret Dievu. Dievs skatās uz mūsu sirdi, iekšējo pasauli un uz to, kā tas parādās mūsu darbos.

“Ko jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! – bet nedarāt, ko Es saku?” (Lūkas evaņģēlijs 6:46)

Mēs mainām dažādus apstākļus, bet paši sevi nemainām. Ja tev liekas, ka Dievs tevi izmainīs, es tevi gribu sarūgtināt, Dievs tevi neizmainīs, tu pats sevi izmainīsi. Ir lietas, ko Dievs tevī mainīs, un ir lietas, kuras tev pašam sevī ar grūtībām ir jāizmaina. Jālauž sevi un jāmainās.

Mums draudzē bija konference, kurā mēs uzņēmām svaidījumu un Dieva vārdu. Tā ir Dieva klātbūtne jūtamā veidā, slava Dievam! Ir patīkami, ka Dieva svaidījums ir sajūtams. Garīgajā un materiālajā pasaulē viss mainās tad, kad mēs maksājam cenu un uzņemam Dieva vārdu. Tie, kuri šobrīd mācās Ukrainas Bībeles skolā, par mācībām ir samaksājuši 135 eiro, un trīs mēnešu garumā četras stundas dienā mācīsies. Vai tas ir viegli? Nē, nav viegli, jo ir jāmaksā cena. Tas, ko mēs tur uzņemam, ir vairāk nekā vērtīgi, un tādus cilvēkus, kuri tur māca, es pat nezinu, kur vēl varētu dzirdēt. Piektdien tur sludināja Hendriks Vorsters un stāstīja par to, ka nākamajā gadā viņa komanda plāno atvērt 2000 jaunas draudzes, un viņam ir simti un tūkstoši cilvēku, bet mēs par viņu nemaz nezinājām. Viņš dibina draudzi tikai tur, kur ir vismaz 60 cilvēku. Viņš ar mums dalījās savā vīzijā un stāstīja un savām grūtībām. Vai viņam bija viegli samaksāt savu cenu? Kādiem no mums nebija viegli dabūt naudu, lai samaksātu par šo skolu, nebija viegli atlikt darbus un noklausīties nodarbības, taču Dieva godība, žēlastība un svētība, kas caur to nāk, ir ļoti liela. Tāpēc mēs panesam grūtības, ciešam, maksājam cenu un saņemam svētību.

“Bet jūs esat tie, kas pastāvējuši pie Manis Manās grūtībās.” (Lūkas evaņģēlijs 22:28 )

Jēzus saka, ka Viņam ir grūtības, un, ja tu vēlies sekot Viņam, tev arī būs grūtības. Kristietībā ir grūtības. Citi saka, ka ir tikai grūtības un nasta, bet es saku, ka Viņa nasta ir viegla un tā dod neizsakāmi lielu mūžīgo godību debesīs un arī virs zemes.

“Un tāpēc Es jums novēlu Valstību, kā Mans Tēvs Man to novēlējis, ka jums būs ēst un dzert pie Mana galda Manā Valstībā un sēdēt uz troņiem un tiesu spriest pār divpadsmit Israēla ciltīm.” (Lūkas evaņģēlijs 22:29-30)

Ja tu esi grūtībās, tu esi rezultātu priekšā. Vai tu esi saņēmis nievas no tuviniekiem savas ticības dēļ? Kad pirms vairākiem gadiem uzticams mūsu draudzes brālis pieņēma Jēzu, viņa vecāki pateica, ka viņš vairāk nav viņu dēls. Kā tāds ļaunums var būt cilvēkos? Turklāt viņi sevi sauc par kristiešiem un apmeklē draudzi. Jebkurā gadījumā viņš ir viņu dēls, grib to viņi vai nē, bet tas nav viegli.

Kā padarīt grūtības vieglas?

1.     Komanda jeb draudze.

Ir rakstīts, ka pirmā draudze pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.

“Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” (Apustuļu darbi 2:42)

Mūsu draudzes šī gada devīze ir:

“Jo ar Tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus.” (Psalms 18:30)

Komandas spēks. 300 spartieši, kuri stājās pretī milzīgai ienaidnieka armijai, stāvēja četras dienas. Viņi visi krita, taču visai pasaulei parādīja, ko nozīmē profesionalitāte un vienotība. Draugs, spēks ir draudzē.

“Nākamajā dienā Mozus apsēdās, lai tiesātu ļaudis; un ļaudis stāvēja Mozus priekšā no rīta līdz vakaram. Un Mozus sievastēvs noskatījās visu, ko Mozus tautai darīja, un viņš sacīja: “Kas tas ir, ko tu dari tautai? Kādēļ tu sēdi atsevišķi un tauta stāv tavā priekšā no rīta līdz vakaram?” Un Mozus atbildēja savam sievastēvam: “Tauta nāk pie manis vaicāt Dieva prātu. Jo, ja viņiem ir kāda lieta, tad tie nāk pie manis, un es tad tiesāju viņu starpā un daru tiem zināmus Dieva likumus un Viņa bauslību.” Un Mozus sievastēvs viņam sacīja: “Tā nav labi, kā tu to dari! Tu gurtin pagursi un tavi ļaudis, kas pie tevis, jo pārāk grūts tev ir šis pienākums, tu nespēsi to izpildīt viens pats. Tagad paklausi mani, es tev došu padomu, un Dievs būs ar tevi. Nostājies tu tautas labad Dieva priekšā un nes tās lietas Dieva priekšā. Māci tiem likumus un bauslību un dari tiem zināmu to ceļu, kas tiem jāiet, un tos darbus, kas tiem jādara. Bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un iecel tos par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pār desmitiem.”” (2. Mozus grāmata 18:13-21)

Tas ir līdzīgi kā draudzē, kurā ir mājas grupu struktūra. Tas ir domāts tam, lai katram cilvēkam ir pie kā vērsties, un smagākas lietas izspriež mācītājs. Mozus paklausīja šim padomam kā no Dieva un ieviesa šādu sistēmu Izraēlā, un viņi spēja pastāvēt un nepagura. Nepagurt tu vari tikai komandā. Katram pašam ir jānes sava nasta, un tajā pašā laikā ir arī rakstīts: “Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu.” (Galatiešiem 6:2) Katram no mums ir jānes sava nasta, bet ir arī citu nastas, un tavi tuvākie cilvēki draudzē ņem daļu no tavas nastas, un tu ņem daļu no viņu nastas. Tas, kurš spēj, tev palīdz, kurš nespēj, tam palīdzi tu. Mums ir mācība, sadraudzība un lūgšanas. Uzņemies kalpošanu, piedalies mājas grupiņā un kalpo cilvēkiem.

“Kad man uziet bēdas un ciešanas, tad Tavi baušļi ir mans prieks.” (Psalms 119:143)

Draugs, Dievs šodien īpaši darīs izmaiņas tavā prātā un sirdī!

2.     Personīgas attiecības ar Dievu.

Ja tu neatradīsi laiku pabūt divvientulībā ar Dievu, tu neatrisināsi savas grūtības. Tās kļūs vēl grūtākas. Manas grūtības aiziet attiecībās ar Dievu un draudzē, un es tās vairs neredzu. Vai esi pamanījis, ka vakarā, ejot gulēt, ir sakrājušās daudz problēmu? No rīta pieceļoties ir mazliet labāk, bet nekas jau nav atrisinājies. Ja tad tu ej savā kambarī pie Dieva, izlūdz visas situācijas, slavē un pārdomā to, ko esi izlasījis Bībelē, tad smagums aiziet projām un tu pat nesaproti, par ko iepriekš uztraucies. Grūtības ir vieglas, ja tev ir attiecības ar Dievu un tu esi draudzē. Tu dzirdi Dieva vārdu un topi stiprināts, tu varbūt pat iedomāties nevari, kāda būtu tava dzīve un kas notiktu tavā prātā, ja tu nebūtu nācis uz draudzi.

3.     Grūtības dod neizsakāmi lielu mūžīgu godību.

“Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgo godību.” (2. Korintiešiem 4:17)

Mūsu jaunajā dzīvoklī viena istaba ir piekrauta pilna ar ļoti smagām kastēm un maisiem. Bet viena no pirmajām lietām, kas ir jāizdara jaunajā istabā, ir jāievelk paklājs. Tāpēc man nācās pārnēsāt kastes šurpu turpu, kas it nemaz nebija viegli. Grūtības, kas ir īslaicīgas, dod neizsakāmi lielu mūžīgu godību, un drīz jau mums tur viss būs forši. Ja tu gribi kādreiz tikt pie normāla dzīvokļa, būs jāiet cauri grūtībām. Manas tagadējās grūtības ir vieglas, jo es zinu, ka rezultātā būs lielisks dzīvoklis. Draugs, tev ir jāapzinās, ka tu dzīvo mūžīgi un tevi gaida debesu balva. Un, ja tu zini, ka tu panes grūtības tā dēļ, lai nokļūtu debesīs, lai izpatiktu Dievam, tad grūtības kļūst vieglas un pašas par sevi saprotamas. Tāpēc draudze, personīgas attiecības ar Dievu un apziņa, ka tevi sagaida balva ne tikai debesīs, bet arī šeit virs zemes ar pilnvērtīgu un Dievam patīkamu dzīvi, dara grūtības vieglas.

4.     Grūtībās tu esi laimīgs.

Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – pastāvību, pastāvība – cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.” (Romiešiem 5:3-5)

Apliecini to, kāds tu gribi būt. “Grūtībās esmu laimīgs! Un mani gaida balva!” Apliecini, ka tev viss izdosies un ka tavā dzīvē grūtības ir tava laime un tavs prieks, tavs cēlējspēks. Tā ir tava dzīve, un tā tu dzīvosi, un nekas to nemainīs!

5.     Vīzija.

Un Viņš tam lika iziet ārā un sacīja: “Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes; vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju,” Viņš tam sacīja.” (1. Mozus 15:5)

Ja tev ir vīzija un redzējums, ka tu esi daudzu tautu tēvs, redzējums par tavām mājas grupām, dzīves redzējums, vīzija no Dieva, aicinājums no Dieva, ko tu esi satvēris, tad tevi nekas neapturēs. Cilvēks, kuram ir vīzija, ir gatavs maksāt jebkuru cenu un paciest jebkādas grūtības, izdarīt jebko vīzijas vārdā, Jēzus Kristus Vārdā. Grūtības ir, grūtības būs, un grūtības ved mūs uz priekšu Dieva gribā. Grūtības būs jebkurā gadījumā, bet svarīgs ir virziens, kurā mēs ejam, uz leju vai uz augšu, uz zaudējumiem vai panākumiem. Tas Kungs lai tevi svētī un pasargā. Tas Kungs lai apgaismo Savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas Kungs lai paceļ Savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Mēs lūdzam par brāļiem un māsām, kuri šobrīd ir smagās grūtībās. Mēs lūdzam, iestājamies un apliecinām pilnīgu un absolūtu pastāvēšanu un uzvaru. Lai kādas nebūtu tavas grūtības, Dievam ir atbilde tev caur draudzi un attiecībām ar Viņu.

Mācītāja Mārča Jencīša svētrunu “Kā padarīt grūtības vieglas” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija