Sākumā mācītājs Mārcis Jencītis jautā draudzei:
„Kā padarīt savu ticības dzīvi priecīgu, interesantu un auglīgu? Pareizi, kas tas ir aktuāls jautājums? Tu tici un tici, lūdz un lūdz, apmeklē draudzi un grupiņu. Tev ir lūgšanu kambaris, ģimene, bērni. Tu dari visu, bet tad reizēm iestājas rutīna un tev viss sāk riebties. Viss paliek par grūtu. Tad nu šodien tev būs atbilde – kā padarīt savu ticības dzīvi priecīgu, interesantu un auglīgu! Būs skaisti punkti, viens liels punkts pāri visiem punktiem un pēc tam būs vēl pieci punkti. Beigās būs vēl desmit punkti, kā izpildīt tos piecus punktus. Lai realizētu piecus punktus, ir nepieciešams ievērot desmit punktus. Tā jau ir daļēja atbilde uz tēmas nosaukumu.

Ja tev tava ticības dzīve ir neinteresanta, garlaicīga un par smagu, ja tev ticot, nav augļu tavā dzīvē, kalpošanā, raksturā un visās pārējās dzīves sfērās, tas nozīmē, ka šie principi netiek ievēroti. Zini kāpēc? Jo tev ir savi principi, kurus tu pats esi izstrādājis. Cilvēks pēc savas dabas ir tāds „izstrādātājs”. Viņš vienmēr izstrādā teorijas, gudrības un savus principus. Esi dzirdējis tādu teicienu: „Katram mums ir sava taisnība”. Parasti cilvēki tā saka, kad tu sāc diskutēt par kādām pareizām lietām, ko viņi negrib pieņemt. Nu, lūk – ja tavā ticības dzīvē nav augļu, tas nozīmē, ka tev ir sava taisnība un principi, pie kuriem tu pieturies. Es varu apgalvot, ka, ja šie savi principi netiks atmesti un tā vietā netiks pielietoti Dieva principi, kurus tūlīt minēšu, tad tava ticības dzīve tiks pilnībā sadragāta.

Un viens no pakārtajiem ļaundariem Viņu zaimoja, sacīdams: “Ja Tu esi Kristus, tad glāb Sevi pašu un mūs!” Bet otrs to norāja un sacīja: “Arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā! Un mums gan pareizi notiek: jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis.” Un viņš sacīja: “Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!” Un Jēzus tam sacīja: “Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē. Lūkas 23:39-43

Viens no noziedzniekiem ir nonācis savas dzīves zemākajā punktā, karājoties pie krusta. Tomēr viņš joprojām turas pie saviem principiem un zaimo Jēzu. Otrs ir tādā pašā situācijā, bet reaģē citādāk, atzīstot Jēzu par savu Kungu, iemantojot mūžīgo dzīvību. Ļoti iespējams, ka tu šodien esi šādā situācijā. Varbūt tev tā neliekas, bet tu esi savas dzīves pēdējā posmā un tā ir tava pēdējā iespēja, bet tu cieši turies pie saviem principiem. Draugs, atver savu sirdi Kristum un pieņem Viņa gribu un Viņa principus. Tu iemantosi mūžīgo dzīvību, mieru, prieku un dzīvi. Jēzus sakārtos tavu dzīvi, raksturu un visu tev apkārt. Āmen! Dievs ir labs!

Tāpēc šodien es tevi aicinu ņemt nopietni to, ko es runāšu. Atmet savu domāšanu, savus principus un pieņem Viņa principus, jo iespējams, ka tu esi tādā pašā situācijā, kā šie divi ļaundari. Pirmkārt, draudzē ir vīzija no Dieva. Mums kā draudzei ir vīzija no Dieva, mums ir atklāta Dieva griba tādā veidā, kā tieši mūsu draudzei Dievs to gribēja atklāt. Draudzes atšķiras ar dažādām niansēm, taču ir pamatu pamati, kurus nedrīkst mainīt. Piemēram, Jēzus ir miris un augšām cēlies, Jēzus ir cilvēks un ir Dievs, Jēzum bija mācekļi un mums ir jāveido mācekļi. Tie ir nemaināmi principi. Jēzus lūdza Dievu savu Tēvu, Viņam bija personīgais laiks ar Tēvu un mums tas ir vajadzīgs. Tie ir mūžīgie principi, kas nedrīkst tikt izmainīti. Mums ir vīzija, jo zinām, ka Jēzus ir nācis, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Dievs grib svētīt Latviju – izmainīt mūsu domāšanu un sakārtot pilnīgi visas mūsu dzīves sfēras. Dievs grib celt Latviju, cilvēkus un tāpēc Viņš ir izredzējis cilvēkus un savu draudzi, devis vīziju un stratēģiju, kā to piepildīt. Mums tā ir vadība caur divpadsmit. Mēs visi piedalāmies un ieņemam savu vietu draudzē, lai kalpotu un lai veidotu mācekļus, kuri savukārt veidos mācekļus, kuri mīlētu cilvēkus tā, kā mīlēja Jēzus. Tāda ir vīzija.

Vai tev ir kādas vajadzības? Finansiālas, veselība, jebkādas? Ja tu esi vīzijā, kas mūsu draudzei ir atklāta, tu ieņem savu vietu un izdari savu darbu, kas tev jāizdara, tad tavas personīgās vajadzības kļūst arī Dieva vajadzības. Vai nav jauki? Viņš tās piepildīs! Tajā pašā laikā Dievs grib, lai Viņa vīzija ir arī tava vīzija, lai Viņa mērķi ir arī tavi mērķi. Ja es pieņemu Viņa mērķi kā savu, tad arī mani mērķi kļūst Viņa mērķi. Taču Viņš neatbalstīs grēku. Dievs atļauj mums darīt visu, izņemot grēku. Pāvils saka, ka viss man ir atļauts, bet ne viss der. Ne viss man ir vajadzīgs! Šis ir pirmais lielais princips, kam viss ir pakārtots. Pārējais viss ir pakārtots šim vienam lielajam mērķim – glābt pazudušos, celt draudzi un piepildīt zemi ar Dieva godību.

Piemēram, kāds ir mans uzdevums? Kāds ir mans mērķis? Ko Dievs ir uzticējis man? Dievs mani ir ielicis šeit šajā draudzē, kuras vēl nebija, kamēr es nesāku rīkoties. Es sāku darīt to, ko Dievs man rādīja, un Dievs uzcēla draudzi. Man uzdevums un mērķis, mans darbs šodien ir rūpēties lai ikviens no jums iet Dieva gribā, lai katra viena vajadzības tiktu Dieva piepildītas. Lūk par ko es rūpējos. Es skatos līdzi draudzei un katram cilvēkam, lai katrs ir svētīts, lai katrs zina pareizās atbildes, lai katrs ir brīvs un dziedināts un ieņem savu vietu kopējā organismā jeb ģimenē. Lai mēs vienotībā, ar vienu mērķi, vienā ticībā un ar vienu vīziju ietu un paņemtu apsolīto zemi. Aleluja!

Tātad pieci principi, kā gūt panākumus. Vai tu zini, ka Dievs grib, lai mēs dienu no dienas nepaliekam tādi, kādi bijām vakar? Viņš grib, lai kļūstam līdzīgi Dievam, maināmies savā raksturā, kalpošanā, finansēs un ejam tālāk. Visur tālāk! Dievs grib, ka mēs svētījamies. Lūk, pieci principi, kuriem mums ir jāziedojas, lai gūtu rezultātus un mūsu ticība būtu priecīga, interesanta un auglīga. Ja tu šos piecus principus nedarīs tā, kā Dievs to atklājis, tad tavā ticības dzīvē nebūs prieka, tā nebūs interesanta un nebūs augļu.

1. Dieva pielūgsme jeb personīgas attiecības ar Dievu caur Jēzu Kristu. Esmu daudz redzējis, kādā stāvoklī draudzes mācītāji noved slavēšanu, par kuru nerūpējas. Mums šeit Dieva pielūgsme ir vissvarīgākā, tāpēc es vienmēr rūpēšos, lai šeit nekad nekā nepietrūktu, lai katrs būtu savā vietā, lai komanda būtu vienota un izpildītu savu uzdevumu – mums kā draudzei ieiet Dieva klātbūtnē un pagodināt Viņu caur mūziku. Dievs grib, lai tev ikdienas ir laiks, kuru tu pavadi viens pret vienu ar savu Debesu Tēti. Kā to saprast? Pašā iesākumā es biju iestādē, kur nebija vietas, kur vienam pašam būt. Tāpēc es to darīju vienkārši – uzvilku segu uz galvas un lūdzu Dievu. Vēlāk, lasot Bībeli, daloties ar pieredzi, es sāku saprast, kā to pareizāk darīt. Vienmēr esmu to darījis, tā ir prioritāte numur viens. Tavi grēki ir piedoti, tu esi iegājis attiecībās ar Tēvu, jo Jēzus tevi ir atpircis. Tevi ir vara un spēks, tu pavadi laiku ar Viņu.

2. Sadraudzība savā starpā. Pagale viena nedeg! Jēzus izvēlējās 12 mācekļus un bija ar viņiem kopā. Ja tu iedziļināsies Bībelē, tad atklāsi, ka tur ir ļoti daudz par draudzes attiecībām, brāļu mīlestību. Tev ir nepieciešama sava mājas grupiņa, kur tev ir reāli cilvēki, kurus tu vari mīlēt un kurus tu vari mīlēt. Reāli cilvēki, ar kuriem tu vari mācīties, kādām ir jābūt attiecībām starp cilvēkiem. Kā tu vari veidot attiecības ar cilvēkiem no pasaules, ja neesi iemācījies sadzīvot ar saviem cilvēkiem savā grupiņā. Sociālajā portālā Facebook es vienmēr lieku iekšā mūs dienas citātus. Bija citāts, ka kristietis bez mājas grupiņas ir kā bērns bez ģimenes. Viens vīrs nepiekrita, teica, ka kalpo un cenu maksā. Es atbildēju: „Tu nepiekrīti, jo esi brīvdomātājs; kad būsi reālā mājas grupiņā, tas sapratīsi, ko nozīmē maksāt reālu cenu par dzīviem cilvēkiem, kas ne vienmēr tev smaidīs, ar kuriem vajadzēs sadzīvot”. Kad esi līderis, cilvēki tevi ne vienmēr labvēlīgi uztver, tev ir jāieņem pazemīgi tā vieta mājas grupiņā, kuru Dievs tev liek. Lūk, tad sāksi saprast, ko nozīmē maksāt cenu – sadzīvot ar saviem cilvēkiem tā, kā Dievs to grib. Kādas ir tavas attiecības ar cilvēkiem, tādas ir tavas attiecības ar Debesu Tēvu. Bībele saka” „Kas nemīl savu brāli, tas Dievu nav redzējis”. Tu nevari mīlēt Dievu un nemīlēt savu brāli. Tu nevari būt viens bez grupiņas un teikt, ka mīli Jēzu. Kādu Dievu tu mīli, ja tev nav draugi draudzē? Draugi ir ne tikai izklaidei, bet ar kopīgiem mērķiem, vienotībā, kad jūs kopā strādājat Debesu valstības darbu. Tad tā ir reāla ģimene un reāli draugi. Ir cilvēki, kas staigā pa draudzēm, maina grupiņas un neuzņemas pienākumus. Kad viens līderis ir cilvēku „atkodis”, tad laiž pie nākamā, kamēr tas „atkož”.

3. Bībeles principu zināšanas. Tev ir nepieciešams ikdienas studēt Dieva vārdu, būt kopā ar savu grupu un līderi, kurš palīdz tev izprast Dieva gribu un Dieva principus. Kāpēc es šos principus sludinu? Jo jūs tos grupiņā pārrunāsiet, tās ir zināšanas, kas šodien tiek iedotas.

4. Evaņģelizācija jeb sadraudzība ar pasaules cilvēkiem. Tu nevari apgalvot, ka pazīsti Dievu un esi sadraudzībā ar draudzes cilvēkiem, ja tajā pašā laikā tu neglāb pazudušos. Es 100% apgalvoju, ka esi pazudis, ja nestūrē evaņģelizācijas virzienā.

5. Kalpošana draudzē. Nevajag jaukt: „Ja pastāstīju cilvēkiem par Jēzu, tā ir mana kalpošana”. Nē! Kalpošana ir tavs pienākums grupiņā un draudzē. Kāpēc draudze funkcionē kā organisms? Jo katrs ieņem savu vietu. Ziedojumu grozi priekšā neatnāca paši no sevis, slavēšanas skaņa pati no sevis nesāka skanēt. Pats no sevis nekas nenotiek! Arī sagaidītāji pie durvīm neuzradās paši no sevis, jo draudzē ir vīzija un mērķi, tāpēc zinām, ka ciemiņus vajag sagaidīt savā draudzē. Katrai kalpošanai ir cilvēki, kas rūpējas, lai katrs ieņemtu savu vietu. Kameras nefilmē pašas no sevis un aparatūra nesakārtojas pati no sevis, arī video nemiksējas pats no sevis. Visur ir konkrēta kalpošana. Ja tev nav sava pienākuma draudzē, tad meklē, ko tu vari izdarīt! Mums kā draudzei ir vajadzīgi ikviena talanti, viss, ko mēs spējam.

Ko Dievs dara ar neauglīgu koku? Viņš atnāk vienreiz, otrreiz un trešo reizi jau šo neauglīgo koku nocērt. Slava Dievam! Tāpēc tagad būs vēl 10 principi, kas tev palīdzēs pieliet savā dzīvē iepriekš minētos piecus principus, jo visur ir nepieciešama nodošanās un disciplīna. Es šos principus esmu paņēmis no grāmatas par sportu. Vai Jēzus līdzības nebija par dažādiem piemēriem no dzīves? Vai Pāvils neko neteica par sportu? Jēzus caur dažādiem dzīves piemēriem mēģināja cilvēkiem izskaidrot kādus principus. Šie principi ir perfekti, tie atbilst Bībelei! Parunāsim par atlētiem! Vai kāds kaut ko ir dzirdējis par ļuberciem? Tas ir rajons Maskavā, kur 80. gados izveidojās jaunatnes kustība. Viņi staigāja uz sporta zāli, cilāja dzelžus un mācījās kauties. Tādējādi šie jaunieši apvienojās, lai cīnītos pret neformālām kustībām – pankiem, metālistiem, dzērājiem, narkomāniem un hipijiem. Viņi viņus fiziski ietekmēja. Nebija pareizi tas, kā viņi rīkojās, taču doma, ka visas šīs lietas mūsu sabiedrībai nevajag, bija pareiza. Sabiedrībai pašai vajadzēja domāt par to. Bet tagad – nav svarīgi, ko viņi darīja, bet svarīgi ir principi, kurus viņi pielietoja, lai dabūtu sevi formā. Vai spēks un muskuļi aug paši no sevis? Es pats regulāri sportoju un gribu to darīt pareizi, tāpēc internetā sameklēju doktora Ļubera grāmatu ar šiem desmit punktiem. Jau pašā sākumā autors teica, ka bez šo punktu ievērošanas vari nemaz nesākt. To saka cilvēks, kurš kaut ko ir reāli sasniedzis.

1. Sakoncentrējies uz vienu sistēmu, pārējais ir pašapmierināšanās sistēma. Pirmais, ko viņš apgalvo, ir, ka izplatītākā problēma sportistu vidū, kas grib dabūt spēku un muskuļus, ir dažādu žurnālu un mācību izmantošana vienlaicīgi. Kaut ko no tā, kaut ko no tā un kaut ko no šitā. Tādā gadījumā rezultāts tev būs tāds pats, kā nodarbojoties ar pašapmierināšanos. Vari palikt mājās un to darīt! Tev ir jābūt vienai skaidrai sistēmai! Mums kā draudzei ir jābūt vienā konkrētā mācībā! Jo vairāk tu internetā paralēli skatīsies daudzus sludinātājus, jo ātrāk tev būs „putra” galvā! Nesaku, ka tu nevari klausīties citus sludinātājus, taču ir nianses, kas atšķiras katrā draudzē. Tu vairs nespēsi ieņemt savu vietu draudzē. Vari palikt mājās un nesākt savu ticības dzīvi, ja negribi iesakņoties vienā draudzē un vienā mācībā! Viena ticība, viena cerība, viena mīlestība, viena vīzija, vieni mērķi, vienotība! Tikai vienotībā ir spēks! Jēzus teica Pēterim: „Uz tevis es celšu draudzi, ko elles vārtiem nebūs uzvarēt!” Kas ir draudze? Tie ir cilvēki ar vienotiem mērķiem, nevis tie, kas staigā apkārt un uzņem sevī visas mācības pēc kārtas! Noenkurojies beidzot! Ej viena virzienā un izdari visu uz 100%! Cilvēki braukā no konferences uz konferenci, meklē tādu grāmatu un šitādu grāmatu, meklē panākumu atslēgas! Draugi, te ir tā atslēga! Nesaku, ka mums ir perfekta mācības, taču tā ir mācība no Dieva un tā darbojas. Dievs maina mūsu dzīves, Dievs audzē draudzi. Tāpat ir sportā. Kamēr nesāksi strādāt pēc noteiktas, pareizas sistēmas, tikmēr tev nebūs rezultātu.

2. Trenējies kopā ar tādiem, kas ievēro šos principus, nevis runā par futbolu un meitenēm treniņu laikā. Esi kopā ar sev līdzīgi domājošiem, esi kopā ar savu grupiņu un līderi, kuram ir mērķi un ej kopā ar viņiem. Par ko šeit ir runa? Par sadraudzību savā starpā. Ej kopā ar tādiem, kas iet uz mērķiem un grib tos sasniegt, un tas tev palīdzēs. Esi kopā ar stipriem līderiem, esi stiprā grupā, esi stiprā draudzē! Esi kopā ar stipriem cilvēkiem un nepinies ar tiem, kas aprunā, kas murgo, kas skraida riņķi un pravieto savas vīzijas, no kurām pēc tam slikti paliek. Draudzējies ar avīm nevis ar āžiem! Neturies kopā ar tiem, kas vienmēr pretojas, bet gan ar tiem, kas grib kaut ko darīt, kas cenšas, lai arī ne vienmēr sanāk.

3. Lai katrs treniņš ir maza uzvara pār sevi. Sportā nav rezultātu, ja neizdari savus vingrinājumus līdz galam. Tev ir jāplāno pacelt lielāku svaru, katru reizi tev ir sevi jāpārvar, citādāk nav rezultātu, nav prieka, jo nekas jau nenotiek, nekas neprogresē. Par ko ir runa? Par ko, ka šie pieci pirmie principi prasa sevis uzvarēšanu. Tev ir sevi jāuzvar, lai no rīta pielūgtu Dievu. Ne vienmēr tu priecīgi lec kājās no rītiem. Lai katra diena ir kā uzvara pār sevi! Hokejā reizēm var redzēt, ka spēlētāji haltūrē, reizēm spēlē no visas sirds un skrien kā traki. Ja viņi tad zaudē, man ir prieks, jo zinu, ka viņi visu izdarīja. Taču reizēm viņi neizdara visu, slidinās nolaiduši rokas un domā, ka neko nevar. Nav interesanti skatīties sacīkstes, kur sportisti nepārvar sevi un neiet līdz galam. Nav patikas būt kopā ar cilvēkiem, kuri neiet līdz galam. Es gribu būt kopā ar tiem, kas ir cieši nolēmuši iet līdz galam. Tas nenozīmē, ka visi ir perfekti, bet tas nozīmē, ka vispārīgi mēs tā darām. Par necīnīšanos sportistu diskvalificē.

4. Atpūties! Atlētismā atpūta ir ļoti svarīga. Tev neattīstīsies muskuļi, ja negulēs astoņas vai deviņas stundas. Tavs laiks ar Dievu no rīta nekad nebūs normāls, ja tu neizgulēsies 8-9 stundas. Tu gribi priecīgu lūgšanu, bet visa tava lūgšana būs cīņa ar miegu. Atpūties! Izgulies normāli un ēd normāli! Vai tu domā, ka vari skrienot kaut ko iekost un tā ilgi izvilkt? Ja gribi rezultātus, tad ēd pareizi un normāli! Mēs esam Svētā Gara templis un mums par sevi ir jārūpējas. Pēc tam brīnīsies – nav interesanti, ir smagi. Kāpēc tad nerūpējies par sevi, kāpēc neguli? Izgulies kā minimums septiņas stundas! Iesaku gulēt astoņas stundas. Paguli kārtīgi kādu nedēļu un redzēsi, kāds būs tavs darbs, lūgšanas, ieguldījums un kādi būs tavi augļi.

5. No pain, no gain (nav sāpju, nav ieguvuma – angliski). Ja tev pēc treniņa nesāp muskuļi, tad esi velti strādājis. Jāstrādā ir tā, lai ar katru nākamo reizi var palielināt svaru uz slodzi. Mūsu ķermenis ir viltīgs, tas visam pielāgojas. Muskuļi ir jāšokē, jo organisms visu laiku grib palikt vienā līmenī. Ja sāp, tātad aug un ir progress! Ja tev tavā kalpošanā nav sāpes, tad tu savu kalpošanu līdz galam neesi izdarījis un tā ir neinteresanta, garlaicīga. Mums nevajag vāju un viduvēju slavēšanu, mums nevajag vājus līderus, jo tam nav rezultāta. Ja ir vāja slavēšana, tad zālē visi ir ar nopietnām sejām un gaida, kad beigsies slavēšana. Tātad, ja neesi līdz galam izdarījis savu darbu, pārvarot sevi, tad nav arī sāpju un nav rezultāta.

6. Rezultātu dod tikai bāzes vingrinājumi. Atlēti reizēm trenē visu ķermeni vienlaicīgi, uzliekot stieni uz rokām un taisot pietupienus. Tie ir ļoti smagi vingrinājumi, ka galva griežas. Vieglāk ir apsēsties uz speciāla trenažiera, uzlikt pāris ripiņas un cilāt kājas. Tad trenē tikai vienu mazu muskulīti, bet bāzes vingrinājums trenē visas kājas, muguru. Tas ir ļoti smagi, bet tad izdalās vīrišķais hormons testosterons, kas vairo spēku. Ja nodarbosies ar mazsvarīgām lietām, aizmirstot par pamata lietām, tad rezultātā būs nulle. Draudzē ir mācība par māceklību, četri principi – aizsniegt, nostiprināt, apmācīt, izsūtīt. Ja tavas darbības nav saistītas ar šiem te četriem posmiem, tad tās ir otršķirīgas lietas.

7. Tev var būt perfektas zināšanas par atlētismu, taču tajā pašā laikā vari palikt distrofiķis (galīgi novājināts cilvēks). Kāpēc? Tāpēc, ka zināšanas pašas par sevi rezultātu nedod, bet gan tikai tās zināšanas, kuras tu pielieto. Tu vari augt tikai tad, kad tu strādā, kad dari tos principus, kurus tu jau zini un gūsti pieredzi. Zināšanām bez pieredzes nebūs rezultāta. Ko teica Jēzus? Es esmu atnācis, lai jūs mācītos? Vai Viņš tā teica? Jaunajā Derībā vārds „mācīties” ir minēts tikai pāris reizes. Vārdi „mīlēt”, „dot”, „kalpot”, „ticēt” ir minēti draudzes reizes. Zināšanas bez reāla pielietojuma nav plika graša vērtas. Tev nevajag nekādas zināšanas, tev vajag pieredzi grupiņā, ejot pa četriem etapiem, evaņģelizējot.

8. Gūsti prieku no darba, padari interesanti un priecīgu šo nodarbi, nodarbojies uz sistemātisku, smagu darbu, „saslimsti” ar dzelzi (treniņa stieņiem, ripām). Nav interesanti lūgt Dievu? Kāpēc tu nevari padarīt savas lūgšanas interesantākas? Daudzi mehāniski lūdz Dievu pēc Sergeja Šidlovska grāmatas „Pniēla”. Bet Šidlovskis nemāca, lai tu lūgtu Dievu tikai pēc viņa sistēmas. Vai viņš nemāca, ka tev pašam ir jāveido savas lūgšanas? Ja sportā tu visu laiku dari vienu un to pašu, tad muskuļi pielāgojas. Ķermenis ir viltīgs un zina, ko tu atkal taisies darīt, kādu svaru un cikos tu celsi. Ķermenis vairs nereaģē, tas visam ir pielāgojies. Tāpēc labāk atpūties, uzliec svaru pa virsu un nošokē savus muskuļus. Uzreiz paliek interesanti, ka viss sāk sāpēt. Un tā ir visā, neieej rutīnā, padari interesantāku, pamaini kaut ko, sistēmas vingrinājumi ir jāmaina. Vari lūgt pēc saraksta, grāmatas „Pniēla”, citreiz brīvi, citreiz mēlēs. Tev nav jāturas pie viena šablona, jo tā ir elku kalpība. Tev ir apnicis, ka tev neviens nepievērš uzmanību? Uzvelc kaut ko skaistāku mugurā, uzkrāso lūpas, pamaini savu stilu! Grupiņā viens un tas pats? Tās pašas sejas? Tad atved vienreiz kādu jaunu cilvēku uz grupiņu un pasaki pārējiem, lai katrs atved pa vienam cilvēkam. Galvenais lai ir interesanti! Izveido grupiņā dzīvi interesantāku, lai kāds cilvēks pakāpjas pa panākumu kāpnēm, atzīmē šo progresu tabulā, lai visi var redzēt. Garantēju, ka būs interesanti.

9. Muskuļu masa aug proporcionāli paceltajam svaram. Rezultāts ir proporcionāls ieguldījumam. Aizmirsti, ka vari viduvēji ieguldīt un maksimāli nopļaut! Kā ieguldīsi, tādi arī būs rezultāti!

10. Šo principu neievērošana nedos vairāk rezultātus, kā pašapmierinoties. Izvēlies šodien – turpināt pašapmierināties vai gūt panākumus! Ko tu vēlies? Turpināt apmierināt savu miesu vai tomēr likt savu miesu rāmītī un darīt to, kas ir jādara, spert pareizos soļus un gūt panākumus? Ko tu gribi? Galvenais ir sākt! Šodien tu esi kā viens no tiem pie krusta. Izvēle ir tavās rokās – turpināt pašapmierināšanos, kalpot savai miesai vai likt miesu rāmītī un darīt piecus punktus caur šiem desmit punktiem, ieņemt savu vietu, spert pareizos soļus un gūt rezultātus un prieku.

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Laura Zeniņa.