Debesu Tēvs, mēs, Jēzus Kristus Vārdā, nākam pie Tevis.
Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir dzīvs, ka mēs to varam saņemt, dzirdēt un ka Tu caur Savu vārdu mūsos dari izmaiņas, cel, stiprini un dziedini. Es lūdzu, Debesu Tēvs, ka Tu caur savu Svēto Garu pieskaries katram vienam, kurš Tevi klausās un dzird. Lai notiek dziedināšanas, zīmes un brīnumi. Lai atnāk Tavs miers, lai Tu aizskar, stiprini un pacel. Paldies, Dievs, ka caur šiem vārdiem, caur patiesību, kas skanēs caur šo svētrunu, Tu celsi un stiprināsi, Jēzus Kristus Vārdā, āmen! 
Šodienas svētrunas tēma ir „Kaislības ap koronavīrusu”. Esmu sagatavojis daudz informācijas, taču tā ir ļoti svarīga, un es ceru, ka tu to izpratīsi, pielietosi un iegūsi sirdsmieru. Tā palīdzēs tev saprast, kā rīkoties šajā situācijā, kādā atrodas ne tikai Latvija, bet visa pasaule. Es tev gribu likt domāt. Viens ir tas, ko tev uzspiež caur masu medijiem. Otrs ir tas, ko tu vispār dzirdi, kas notiek apkārt. Taču ir daži kritēriji, pie kuriem pieturoties, tu vari saprast, kas notiek patiesībā. Ir jautājumi, uz kuriem es šodien gribu sniegt atbildes. Par to domā kristieši un ne tikai kristieši, ne tikai draudze, bet cilvēki visapkārt. Es vēlos, lai uz šiem jautājumiem, kurus es uzdošu, tu pats meklē un atrodi atbildes. Man ir sava versija un domāšanas veids, pie kura es turos, lai saprastu, kas patiesībā notiek, bet es tev neuzspiežu savu domāšanas veidu. Tu pats izdari secinājumus un pieņem lēmumus.

Aktuālie jautājumi ir šādi:

1. Vai Covid-19 patiešām ir tik bīstams, kā mums to pasniedz?

2. Vai pienākuši pēdējie laiki? Vai pienācis pasaules gals?

3. Vai pastāv globālā elite, kas kontrolē procesus pasaulē?

Masu medijos šobrīd var redzēt, ka tiek apkarotas tā saucamās konspirācijas teorijas. Vārds ‘viedoklis’ arvien vairāk izskan gan Facebook, gan ziņu lapās un sociālajos tīklos. Cilvēki baidās teikt patiesību, ko viņi paši savām acīm ir redzējuši un sapratuši. Es apzinos, ka šis sprediķis arī būs mans viedoklis, un es apzinos, ka ir arī citādi domājoši cilvēki, kuri pēc citiem pieturas punktiem secina to, kas notiek. Taču pastāv objektīvs un veselīgs domāšanas veids, pēc kura var saprast acīmredzamo. Bībele saka, ka pēdējos laikos cilvēki skatīsies un neredzēs, klausīsies un nedzirdēs. Tāpēc es vēlos atvērt acis un aicināt, pirmkārt, draudzi, otrkārt, visus, kuri klausās un lasa, domāt loģiski, domāt ar veselo saprātu un domāt, pamatojoties uz Dieva vārdu, kas ir vienīgā patiesība.

4. Kas mūs visus sagaida nākotnē?

5. Ko mums darīt?

Bībele saka, ka patiesība dara brīvu. Šodien daudzu cilvēku acīs es redzu bailes. Es nevaru teikt, ka arī sevī dažkārt tās neizjūtu. Šajos apstākļos tas nav nekas dīvains, taču jāsaka, ka tas vairāk ir saistīts ar informāciju, nevis ar pašu realitāti. Manas atbildes uz šiem jautājumiem nebūs absolūta patiesība.

Debesu Tēvs, es lūdzu, ka Tu ar Savu Svēto Garu mums patiešām pieskaries, ka Tu atdari mūsu acis, mūsu saprašanu. Tu atnes mums mieru. Dievs, lai Tavs vārds kā abpusgriezīgs zobens ienāk mūsu prātos un sirdīs, mūs stiprina un atklāj mums patiesību. Lai visa šī situācija, kas ir pasaulē un arī mūsu zemē Latvijā, stabilizējas. Lai visu, kas notiek šobrīd, mēs izmantojam kā tramplīnu jaunām uzvarām!

Vai Covid-19 ir tik bīstams, kā mums to pasniedz? Pēc maniem loģiskiem secinājumiem, balstoties gan uz Dieva vārdu, gan uz veselīgiem novērojumiem, mana atbilde ir nē. Vai ir pienākuši pēdējie laiki? Mana atbilde ir jā, bet ne tādā izpratnē, kādā mēs to saprotam, bet par to es runāšu vēlāk un to izskaidrošu. Vai pastāv globālā elite? Viennozīmīgi jā. Tāds ir mans uzskats. Kas mūs sagaida? Atbilde ir ļoti vienkārša. Mūs sagaida dziļa ekonomiska un sociāla krīze. Pasaulē pieaugs noziedzība, nabadzība un vairosies slimības. Tas nozīmē arī pašnāvības. Es negribu nevienu baidīt, bet es veselīgi skatos uz šiem notikumiem un izdaru secinājumus. Es skatos arī uz vēsturi. Ko mums darīt? Pats svarīgākais un spēcīgākais ierocis ir PATIESĪBA. Pirmkārt, tas ir Dieva vārds un, otrkārt, tā ir patiesība, balstīta realitātē. Lai paskaidrotu apgalvojumus, kurus es izteicu šajos piecos jautājumos, es parādīšu ceļu, kā es līdz tiem esmu nonācis.

Ievadā es sniegšu atbildi uz jautājumu, kā pareizi domāt, lai saprastu notiekošos procesus. Ja tu neesi kristietis un netici Dievam, tad tu vari paņemt visu nost, ko es lasu no Bībeles. Tu vari uzskatīt visus manus Bībeles lasījumus kā vēsturiskus notikumus vai morāles principus un ieklausīties pārējās informācijas faktos un principos.

„Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jāņa evaņģēlijs 14:6)

1.     Dieva vārds – Bībele.

Vienīgā patiesība, vienīgais, kam var ticēt un uzticēties, ir Jēzus Kristus! Iesākumā bija Vārds. Jēzus ir dzīvais Vārds, miesā nācis. Dieva atklāsme mums ir sniegta tieši šajā grāmatā – Bībelē. Cilvēki var pievilt, informācija var būt melīga un radīt dažādas reakcijas, taču Dieva vārds paliek mūžīgi.

„Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi.” (1. Pētera vēstule 1:24)

Pirmais kritērijs mums, Dieva bērniem, kristiešiem, ir tikai un vienīgi Dieva vārds. Protams, tikai un vienīgi no Dieva vārda mēs nevaram spriest, kas notiek mums apkārt. Kā tu redzi pasauli, kā tu redzi notikumus? Mēs uz vieniem un tiem pašiem notikumiem varam skatīties citādāk, vienus un tos pašus notikumus cilvēki mums var pasniegt atšķirīgi, un tas liek mums domāt par to, kur meklējama mūžīgā, nemainīgā patiesība.

2.     Vēsture.

Vēsture ir ārkārtīgi svarīgs mācību priekšmets. Ja es būtu skolotājs, tad noteikti vēstures skolotājs. Kas vēsturi pētī, tas nākotni svētī.

Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules. Vai kaut kas kādreiz notiek, par ko varētu sacīt: redzi, tas ir kaut kas jauns! Tas jau sen ir bijis laikos, kas ir bijuši ilgi pirms mums.” (Salamans mācītājs 1:9-10)

Pirmkārt, ir Dieva vārds, un Dieva vārds runā par to, ka vēsture ir ārkārtīgi svarīga, jo viss atkārtojas. Vai notiek kas jauns? Nē, Bībele saka, kas notiek tagad, ir jau bijis un atkal būs, un tas nav nekas jauns. Ja mēs zinām vēsturi, kas ir noticis pirms mums, tad mēs varam saprast, kas notiek šodien un notiks rīt.

3.     Informācijas salīdzināšana, reāli fakti un reāli novērojumi.

Reāli fakti ir informācija no dažādiem avotiem. Mūsu uzdevums ir šo informāciju salīdzināt. Ja runa ir par koronavīrusu, tad informācija par to ir ļoti dažāda, un ļoti bieži mēs dzirdam speciālistu ieteikumus, viedokļus, apgalvojumus, un uztveram tos kā absolūtu patiesību. Šie cilvēki ir speciālisti savā jomā (infektologi, epidemiologi utt.), un viņi mums stāsta to, ko viņi ir mācījušies, iespējams, arī no savas pieredzes, viņi piedāvā savas versijas. Bet vajag atcerēties, ka tas ir šaurs, specializēts viedoklis, kas neaptver visus sabiedrības aspektus un procesus. Tāpēc mēs nevaram klausīties tikai epidemiologos, mēs nevaram klausīties tikai šauras specializācijas cilvēku uzskatos. Mums ir jāredz, kas valstī notiek kopumā. Mums ir jāsaprot pasaules vēsture, Latvijas vēsture un arī tas, kas šobrīd notiek kopumā. Ir vajadzīgi dažādi informācijas avoti un pašiem savi novērojumi. Kas notiek visā Latvijā? Kas notiek blakus ģimenē? Ko šis cilvēks redzēja? Ko šis cilvēks dzirdēja? Ko šis cilvēks ir piedzīvojis? Ir jāanalizē tas viss kopā, nevis tikai viens aspekts. Kopainas skatījums ir izšķiroši svarīgs, un tieši ar to cilvēkiem ir liela problēma. To es esmu pamanījis kā mācītājs draudzē un dažādās kalpošanās. Ja cilvēks nevar no punkta A līdz punktam B aiznest kādu priekšmetu, tad tas var nozīmēt, ka cilvēkam ir problēma ar kopainu. Viņš neredz savu daļu, savu uzdevumu, savu svarīgumu darbā vai kalpošanā.

„Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.” (2. Mozus 20:16)

„Bet jūsu vārdi lai ir: jā, jā! nē, nē! Kas pāri par to, tas ir no ļauna.” (Mateja evaņģēlijs 5:37)

Es nekādā ziņā nelieku visus plašsaziņas līdzekļus jeb medijus vienā maisā, taču skatos uz to, ko viņi ziņo. Ja ziņas, kuras tajos lasi, neatbilst tam, ko tu redzi, tad ir pamats domāt, vai šie avoti ir uzticami, lai izdarītu svarīgus secinājumus. Tev nebūs nepatiesu liecību dot – tas ir bauslis jeb Dieva princips, un Dievs to redz kā vienu no pamatiem, lai varētu pastāvēt veselīga sabiedrība. Mums ir jāpārbauda informācijas patiesums. Vai ziņu avota vārdi iet kopā ar darbiem? Vai tas, ko tu redzi sev apkārt, sakrīt ar mediju teikto? Vai tas iet kopā ar aculiecinieku stāstīto? Tev jāizdara pašam savi secinājumi. Es esmu izdarījis savus secinājumus. Es nespiežu tevi domāt, kā es domāju, bet vēlos, lai tu esi spējīgs veselīgi domāt. Kā pareizi domāt, lai saprastu notiekošos procesus? Faktiski es pat varētu neteikt savus novērojumus par koronavīrusu, epidēmiju jeb baiļu epidēmiju. Es varētu pat nerunāt, jo pietiek ar to, ka es tev varu iemācīt veselīgi domāt, un tad tu pats izdarīsi secinājumus. Tomēr, ja šodien runājam par koronavīrusu, tad es dalīšos ar saviem novērojumiem.

4.     Informācijas garīgā nozīme.

Mēs mēdzam skatīties uz notiekošo tikai ar aukstu saprātu, ignorējot to, ka pastāv garīgā pasaule. Dieva vārds saka, ka iesākumā bija Vārds, un Vārds tapa miesa. Tas nozīmē, ka visam, ko mēs šobrīd redzam, ir garīgs pamats. Viss, kas ir radies, iesākumā atradās garīgajā pasaulē. Arī šī Covid-19 haosa iesākums ir vārds, informācija. Tas, kā cilvēki reaģē uz šo informāciju, vai tā ir patiesa vai nepatiesa, ir cits jautājums, bet jebkurš cilvēks reaģē uz informāciju. Vai nu negatīvi, vai pozitīvi. Mums ir jāizprot situācijas garīgā nozīme, garīgā izcelsme. Ir jāsaprot, ka ir garu pasaule, ir velns, sātans, kas tulkojumā nozīmē Dieva pretinieks. Un ir Dievs un Viņa eņģeļi.

„Jums ir acis, bet jūs neredzat; jums ir ausis, bet jūs nedzirdat?” (Marka evaņģēlijs 8:18 )

Cilvēki bez garīgas izpratnes neredz un nedzird acīmredzamus faktus un patiesību. Ja mediji tev var iebarot informāciju, ka vīrietis nav vīrietis un sieviete nav sieviete, tā ir problēma. Ja informācijas avoti tev to pasniegs un tu neaiziesi līdz spogulim un nepaskatīsies, kas tu esi, bet pieņemsi, ka esi pretējais dzimums, tā ir liela problēma, un tur vairs nedarbojas loģika un veselais saprāts. Ja tev masu mediji melīgu informāciju var iesmērēt kā patiesību, vai tiem var uzticēties? Ja tu nezini, kāds ir tavs dzimums, tad izģērbies un paskaties spogulī. Pat tad, ja tu izdarīsi dažādas ķirurģiskas iejaukšanās, tad tik un tā tu savā garā, būtībā un dvēselē, un arī pēc miesas uzbūves paliksi tas, kas tu esi radīts, jo tas nav maināms. Ja tevī caur medijiem, skolas programmu vai kā citādi var ielikt nepatiesu informāciju un tu tai tici, tam būs negatīvas sekas.

„Jūs esat no sava tēva – velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.” (Jāņa evaņģēlijs 8:44)

Melu izcelsme ir elle, sātans, Dieva pretinieks. Veids, kādā viņš piedāvā melīgu informāciju, ir caur cilvēkiem. Cilvēki, kuri ir pieņēmuši viņa idejas, ignorējot Dieva gribu, Dieva prātu un vispār Dieva eksistenci, vai arī no tā gūstot sev kādu labumu, nav uzticams informācijas avots. Piemēram, evolūcijas teorija ir meli, kuriem tic liels cilvēku skaits. Vai ir iespējams uzticēties masu informācijai, kas apgalvo, ka tavs vecaistēvs ir pērtiķis? Vai tev ir tavu vecvecāku vai pat senāku senču fotogrāfijas, un vai tajās viņi ir pērtiķi? Ja šādu informāciju mums tā mierīgi iebaro, tas liek domāt, vai mēs tiešām varam uzticēties masu informācijas līdzekļiem. Vai mums nevajag atvērt savas acis un ausis un skatīties veselīgi, un pašiem domāt? Viens no Ādolfa Hitlera izteicieniem ir bijis šāds: Cik labi tam valdniekam, kura tauta neprot domāt. Es vēlos, lai mūsu tauta prot domāt. Es vēlos, lai draudze „Kristus Pasaulei” prot domāt. Ne tikai akli ticēt tam, ko mācītājs saka, bet pašiem domāt līdzi. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri jau ir pieraduši uzticēties man, jo viņi daudzas reizes ir pārbaudījuši, ka mācītājam bija taisnība, kaut es nepretendēju uz absolūto taisnību. Ir pareizi ieklausīties garīgajos vadītājos un autoritātēs no Dieva. Ieklausies, paklausi, bet domā arī pats! Arī šobrīd es neaicinu pārkāpt karantīnu vai pārkāpt valsts likumus; es aicinu domāt, izdarīt savus secinājumus un attiecīgi rīkoties. Dieva vārds saka, ka Dievam ir vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Esi paklausīgs valdībām un varām, bet Dievam jāklausa vairāk. Vai man šajā situācijā būtu jānoklusē Dieva vārds?

Šis ir laiks, kad draudzē parādās, kas ir kas. Šis ir laiks, kad sabiedrībā parādās, kas ir kas. No tā, ka cilvēks atstāj savus pienākumus, kalpošanu, parādās, kas ir kas. Kad cilvēks sabiedrībā ļaujas panikai un bailēm un neadekvāti rīkojas, tas parāda to, kas ir kas. Arī no tā, kā šodien rīkojas politiķi, tu vari saprast, kas ir kas. Kurš rūpējas par to, lai karantīnu pagarinātu vēl uz trīs mēnešiem? Šobrīd nevienam politiķim nav populāri teikt, ka karantīnu vajag apturēt. Tas nav populāri, jo šāds politiķis uzreiz zaudēs savu reitingu. Manuprāt, reitingu zaudēs tie politiķi, kuri šobrīd ļausies izdabāšanai, sava reitinga celšanai. Ja viņi šobrīd cels savu reitingu, ilgtermiņā viņi to zaudēs. Tāda ir mana pārliecība. To visu es pamatošu gan Dieva vārdā, gan savos novērojumos. Visi, kuriem ir acis, atveriet tās! Visi, kuriem ir ausis, dzirdiet un seciniet paši, vai tā ir! Personiski man fakti neiet kopā ar to, ko mums pasniedz, tāpēc es nepieņemu neoficiālās un dažādu mediju versijas. Es domāju pats. Piemēram, varēja redzēt, cik ļoti mediji gaidīja to dienu, kad varēs paziņot, ka ir miris pirmais Covid-19 slimnieks. Viens no piecsimts inficētajiem cilvēkiem nomira 99 gadu vecumā. Draugs, tas ir izsmiekls. Cilvēks acīmredzot nomira no vecuma, un vecumā ir daudz un dažādas kaites; koronavīruss viņam tika konstatēts, bet pacients nomira pavisam no citām kaitēm. Es redzu statistikā, ka Latvijā pagājušajā nedēļā no gripas ir miruši 3 cilvēki, un neviens nav miris no Covid-19. Rodas sajūta, ka es iziešu ārā un tur būs pilns ar līķiem, bet tas, ko es redzu, ir pavisam kaut kas cits – latvieši neslimo. Viņi ēd ķiplokus, lūdz Dievu, apmeklē baznīcu, dzer ingveru, sporto un neslimo. Anekdote. Ābrāms runā ar Josiju. Josija jautā: “Vai tā ir taisnība, ka bērni nesaslimst ar koronavīrusu?” Ābrams saka: “Jā, Josija, tā ir taisnība, jo bērni neskatās ziņas.”

Šodien es runāju par koronavīrusa pandēmiju Latvijā un arī pasaulē, un es vēlos likt tev domāt. Pagājušajā nedēļā trīs cilvēki nomira no gripas, bet neviens nenomira no koronavīrusa. Latvijā visā šajā laikā no visiem 500 inficētajiem cilvēkiem neviens nav nomiris. Ziņās šausminās par “Zilā krusta” patversmi, ka daudzi tur ir inficēti ar koronavīrusu, ka gandrīz jau kara hospitāli ceļ blakus, tomēr visā šajā ziņu jūklī es pamanīju kādu citu ziņu, ka visi inficētie tur jūtas labi. Man kaut kas neiet kopā. No gripas šogad Latvijā ir miruši 23 cilvēki, no Covid-19 – neviens. Ik pa laikam sociālajos tīklos parādās statistika, cik šogad ir miruši no dažādām slimībām. Ikviens cilvēks var aplūkot Worldometer oficiālo statistiku un paskatīties, no kādām slimībām cik cilvēki mirst. Kāda ir patiesā statistika? Tiklīdz kāds izsaka acīmredzamus apgalvojumu, ziņās parādās atspēkojums, bet tas ir ļoti dīvains. Notiek tā, kā Dieva vārds saka, ka cilvēki skatās un neredz, klausās un nedzird. Statistika ir fakts – no 500 inficētajiem Latvijā neviens nav miris. Mēs redzam, kā tiek veidota melīga statistika – tiek rakstīts, ka cilvēks ir miris no Covid-19, kaut patiesībā no kādas citas slimības. Es runāju to, ko redzu. Var jau iestāstīt cilvēkam, ka melns ir balts. Internetā klejoja video, kurā redzams, kā lielveikalā pie kases jaunietis agresīvi nogrūda zemē tantiņu. Viņa nokrita un kādu laiku gulēja, līdz apsargs palīdzēja piecelties. Jaunietis tika cauri ar aizrādījumu. Kas notiek mūsu valstī un pasaulē šīs negatīvās informācijas rezultātā? Kas ir bīstamāk – panika un sekas, ko izraisa negatīvā informācija, vai koronavīruss?

Šie būs fakti no Worldometer (pasaules statistikas mājas lapa) par 2020. gadu. No gripas šogad ir miruši 0,52% no kopējā slimību skaita, no kovida – 0,1%. Es zinu, ka tos, kurus jau ir pārņēmusi panika, nav vērts ņemt vērā, bet viņi ir bīstami. Es piekrītu Baltkrievijas prezidentam Lukašenko, ka viņi ir jānomierina, bet Latvijā pie varas nav diktatora, kurš varētu ieviest kārtību un varbūt arī nevajag. Mums ir demokrātiska valsts, un mums ir jānes miers ar patiesības palīdzību. Lūk, kāda ir patiesība: no infekcijas slimībām ir nomiruši 3,5 miljoni cilvēku, šogad ir miruši gandrīz 2 miljoni bērnu līdz 5 gadu vecumam, abortos ir nogalināti 11 miljoni bērnu, dzemdībās mirušas gandrīz 80 000 sievietes, 41 miljons cilvēku ir inficējušies ar AIDS, bet nomiruši no AIDS – 434 000. No vēža šogad ir jau 2 miljoni nāves gadījumu, no malārijas – 253,5 tūkstoši, no slimībām, ko izraisījusi smēķēšana, ir miruši 1 miljons un 300 tūkstoši, no alkohola – 646 000 nāves gadījumu, 267 000 pašnāvību un nauda no nelegālās narkotiku tirdzniecības ir divpadsmit ciparu skaitlis, ko es vispār nemāku nosaukt. Tajā pašā laikā no Covid-19 visā pasaulē šajā gadā ir miruši 51 tūkstotis cilvēku. Man neiet kopā šie fakti ar to, ko mums stāsta masu mediji. Man nav saprotams tas, ka mums jācīnās ar šo slimību, atliekot malā visu, ieviešot karantīnu un sagraujot valstu ekonomikas. Ārsti vairs nepieņem pacientus, slimnīcas ir faktiski tukšas. Ir kādi, kuri saka: “Tā nav patiesība, slimnīcas nav tukšas!” Sociālajos tīklos reizēm parādās bildes, ka Spānijā un Amerikā slimnīcas ir tukšas. Tūlīt parādās atspēkojumi un bildes, ka slimnīcas ir pilnas, taču no Spānijas un Itālijas tiek publicēta viena un tā pati bilde! Mums pasniedz, ka visur viss ir pārslogots, morgi pilni, līķi uz ielām, visur ievesta armija. Tā mūs nemitīgi baro ar šo informāciju, bet fakti rāda ko citu. Vai mums tiešām jācīnās ar šo problēmu? Vai gadījumā mums nav simtiem citu svarīgāku problēmu, ar kurām būtu jācīnās? Kaut vai ar to pašu gripu būtu sākuši, jo no tās ir divas reizes lielāks mirstības procents nekā no koronavīrusa. Savā ziņā, es esmu sašutis. Jo lielāki meli, jo vairāk cilvēku tiem tic. Spriedīsim un rīkosimies pēc sistēmas, kuru jau minēju – Bībele, vēsture, reāli fakti un novērojumi, informācijas salīdzināšana, kopaina un garīgā nozīme.

Lūk, ko es darīju. Es aizsūtīju personisku īsziņu mediķim un jautāju: “Dārgais mediķi, kas notiek tavā slimnīcā?” Mediķis man atbildēja: “No sākuma apturēja visus pierakstus pie ārstiem.” Tas nozīmē, ka visi pieraksti pie ārstiem ir apturēti esoša, nenozīmīga vīrusa dēļ. Rodas jautājums – cik cilvēku nomirs no tā, ka nav pieejama normāla medicīniskā aprūpe? Plānotās operācijas arī ir atceltas. Draugs, atver acis, kas notiek Latvijā un pasaulē! Vai ir pēdējie laiki? Ja ar kaut ko ir jābaida cilvēki, tad ar pēdējiem laikiem, nevis ar vīrusu. Nelabvēļi varēs atsaukties uz manu sprediķi, ka citēju Lukašenko. Jā, viņš ir diktators, demokrātijas ienaidnieks, bet mēs no katra varam kaut ko mācīties. Laiks rādīs, kas notiks Baltkrievijā, Zviedrijā, Luksemburgā. Tāpat laiks rādīs, kas notiks tajās valstīs, kas būs mēnešiem marinējušas savus cilvēkus kā cietumā. Mūs dresē jeb kontrolē kā dzīvniekus; kur mēs iesim, kur neiesim. Mūsu mobilos datus nodod varas struktūrām, lai vērotu, kur tu atrodies, ar ko biji kopā. Bet visgardāk smiesies tas, kurš smiesies pēdējais, un Bībelē rakstīts, ka tas, kurš valda Debesīs, smejas. Viņš smiesies, un es arī, bet tagad man smiekli nenāk. Ja laulāto starpā ir strīds, tad psihologam vai vadītājam ir jāuzklausa abas puses, citādāk sanāk vienpusējs, nepilnīgs viedoklis. Ja tu tiešām kaut ko vēlies uzzināt par cilvēku, tu prasi viņam pašam, un tikai pēc tam tu apjautā kaimiņus, kolēģus un uzzini viņu teikto, un tad tu vari spriest par cilvēku. Vai tu vari no viena medija, no viena avota saprast, kas patiesībā notiek? Ja tu esi veselīgi domājošs cilvēks, tu skatīsies informāciju no dažādām valstīm un vairākās valodās. Tu skatīsies uz reāliem faktiem un uz to, kas notiek blakus. Par to, kas notiek tālumā, var miglu pūst acīs, bet par to, kas notiek tev blakus, tu vari spriest.

“Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes  zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Šeit slēpjas gudrība. Kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis; un viņa skaitlis ir seši simti sešdesmit seši.” (Atklāsmes grāmata 13:15-18 )

Es nepamatojos tikai uz šo Rakstu vietu, ja ir runa par totālu, globālu pasaules kontroli, kā to dara lielākā daļa tā saucamo konspirācijas teoriju piekritēju, kurus šobrīd apkaro un sauc par vecmodīgiem un ne īpaši gudriem. Vēl nesen par tiem, kuri runāja par čipošanu, smējās. Tagad mūsu veselības ministre savā video uzrunā draud tautai ar čipiem. Viņa neminēja konkrētus faktus, bet domu par to izteica. Vai tas bija joks? Vai šodien jau notiek čipošana? Notiek! Šobrīd gan vairāk dzīvniekiem un brīvprātīgi atsevišķās organizācijās, taču, ja mēs viena koronavīrusa dēļ brēksim pēc pastiprinātas kontroles, tad, es domāju, ka veselības ministrei būs taisnība – mēs dabūsim čipus. Varēsim klīst apkārt kā suņi un govis, ar numuru ausī, un visa informācija par mums tiks uzglabāta un apstrādāta centrālā datorā. Draugs, tas vairs nav nekāds lielais noslēpums.

Turpinājumā es minēšu dažādus izvilkumu no ziņām, neminot konkrētas saites, jo tas aizņemtu kādas trīs stundas. Lūk, teikums: Vīrietis pats piezvana policijai. Esot nogalinājis draudzeni ārsti, jo viņa aplipinājusi ar koronavīrusu. No kā mums ir jābīstas? No koronavīrusa? Par to, ka cilvēks esot aplipinājis ar gripu, viņu nogalināja. Lūk, kas šodien tiek kultivēts. Es domāju, ka ne visi pie varas esošie cilvēki izprot, bet daļa izprot – mēs esam varas sistēmā, kurā tiek darbinātas dažādas sviras. Mums nākas akli paklausīt, jo pretējā gadījumā pret mums pielietos varu.

Manuprāt, visbīstamākais vīruss nav pati slimība, bet vārds, informācija. Tā ir visnoturīgākā. Piemēram, informācija par to, ka mēs esam cēlušies no pērtiķiem, ir garīgs vīruss, kas ir nostiprinājies visā pasaulē, un cilvēki tam tic, un tas viņuprāt pierāda to, ka Dieva nav un Dieva principus nevajag. Es vēlos vērst uzmanību uz jau minēto rakstvietu: “Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes.” (Atklāsmes grāmata 13:15-17) Te ļoti skaidri ir redzama čipošana. Vai tā būs čipošana, vai kas cits – tas nebūs nekas jauns. Jau Romas impērijas laikā bija šādas zīmes, bez kurām nevarēja ne pirkt, ne pārdot. Ir pēdējie laiki, bet šie pēdējie laiki ir jau 2000 gadu. Jēzus var nākt jebkurā brīdī, un pasaules gals var iestāties jebkurā brīdī. Tāpēc teikt, ka tas būs šodien vai rīt, nebūtu pareizi. Būs tāds laiks, kad valdīs antikrists, par to runā Dieva vārds. Šādi laiki jau ir bijuši, viss ir jucis un brucis. Tas ir bijis reģionāli, īslaicīgi un pārsvarā novērots diktatoru valdīšanas laikā. “Lai zvēra tēls varētu runāt…” Kā sātans caur cilvēkiem panāks to, lai cilvēki tiktu totāli kontrolēti? Kā panākt to, lai zvēra tēls runā? Runāt nozīmē nodrošināt informācijas plūsmu. Atliek tikai kontrolēt masu medijus, informācijas plūsmu un dot cilvēkiem to, ko vēlas konkrēta cilvēku grupa, un cilvēki to pieņems. Tas ir garīgs princips, ko ir pielietojušas dažādas cilvēku grupas dažādos laikos, dažādās valstīs. Kā sātans pievils tautas, lai pulcētu tās karam? Caur vārdiem, caur informāciju. Informācijai ir garīga nozīme.

“Un tas ies pievilt tautas, kas dzīvo četros zemes galos, Gogu un Magogu, un tos sapulcināt karam; viņu skaits ir kā jūras smiltis.” (Atklāsmes grāmata 20:8 )

Ķersimies pie vēsturiskā aspekta. Vai tiešām ir iespējams, ka masu medijos oficiālā informācija var būt nepareiza? Bībele saka: “Jā!” Ko mums saka vēsture? Lai nebūtu jāmeklē pārāk tālu, paskatīsimies Limbažu vēsturi Bruno Plūmes grāmatā “Limbažu stāsti”. Tā ir interesanta vēstures grāmata ar aculiecinieku vēstījumiem. Uzšķiršu nodaļu “Limbažu žīdu liktenis”. Autors raksta par to, kāda bija informācija avīzēs, kad Latvija bija pakļauta konkrētas okupācijas varas informācijas telpai. Arī PSRS laikā mēs bijām pakļauti konkrētai informācijas telpai, un arī šobrīd, kaut arī dzīvojam demokrātiskā valstī, esam pakļauti informācijas telpai. Piemēram, Čikāgā pagājušā gadsimta sākumā bija slavenais gangsteris Als Kapone, par kuru ir uzņemtas filmas un sarakstītas grāmatas. Vai tu zināji, ka šis slavenais noziedznieks kontrolēja Čikāgas medijus? Cilvēkiem deva to informāciju, ko vēlējās viņš. Mēs zinām japāņu mafiju Yakuza, kā Coza Nostra Itālijā, un mēs atceramies, ka bijušais prezidents Valdis Zatlers nosauca trīs oligarhus, kuri valda Latvijā. To mēs redzam, bet kāpēc mēs neredzam, ka ir arī globālie oligarhi, cilvēku grupējumi, kuri regulē visas pasaules sviras?

Limbažu vēstures grāmatas autors raksta, ka 1941. gada jūlijā Valmierā iznāca avīze “Tālavietis”. Kāds latvisks nosaukums! Ļaunais nenāk velna izskatā, viņš nāk gaismas eņģeļa, vilka aitas drēbēs izskatā. Kad notika PSRS represijas pret mūsu tautu un tūkstošiem cilvēku izveda uz Sibīriju, no kurienes tikai nedaudzi atgriezās, kas piedalījās viņu izvešanā? Trešā daļa no tiem bija latviešu kangari – piespiestie un “izskalotie”. Citi tika piespiesti, citi ticēja komunisma idejām. Latvieši piedalījās arī ebreju iznīcināšanā. “Tālavietis” tajā laikā rakstīja: “Kā žīdi un miliči izpostīja Latviju”, “Žīdu un komunistu briesmu darbi”, un bildes ar nogrieztām galvām. 31. jūlija numurs vēstīja: “Ko izdarīja žīdi”. 5. augusta numurā ir teikts: “Žīds ir un paliek žīds. Mēs esam latvieši”. 12. augusta numurā: “Kamdēļ žīdi jānīst un kādēļ viņi jāiznīcina?” Lūk, kāda bija Latvijas informācijas telpa 1941. gada vasarā. Kas tam sekoja? Latvieši, tādi kā Arāja komanda, un diemžēl pat mācītāji piedalījās ebreju iznīcināšanā. Kādi mācītāji slēpa ebrejus, citi centās viņus iznīcināt. Limbažos nošāva 80 ebrejus. Pirms kara viņi bija cienījami cilvēki, ieredzēti tautā, citiem bija veikaliņš, viņi labi dzīvoja. Kā viss sākās? Ar informāciju, un caur šo informāciju tika pieņemti dažādi likumi. Sākumā ebrejiem bija jānokāpj no ietves, ja kāds nāca pretī, pēc tam ebrejs vispār nevarēja iet pa ietvi. Velna un sātanisku cilvēku taktika ir vienkārša: caur informācijas pieņemšanu sabiedrībā panākt likumu pieņemšanu. Zvēra tēlam tiek dota vara runāt, un caur šo runāšanu viņš panāk, ka visi cilvēki tiek pakļauti globālai kontrolei. Zīme, bez kuras nevar ne pirkt, ne pārdot, panāk to, ka ārpus šīs sistēmas tu nevari vairs izdzīvot. Uzņemot šādu informāciju, cilvēki paši prasa: “Mums vajag kontroli!” Ja tu šodien brēc pēc ilgākas karantīnas, pēc neilga laika tu brēksi pret sankcijām, kas tev tiks uzliktas. Tu pats prasīsi kontroli, un pēc tam brēksi: “Kas tagad notiek?” Jau tagad parādās ziņas par itāļiem, kuriem karantīna iet uz beigām. Viņi nesen aplaudēja par karantīnas ieviešanu, bet nu noziedzība ceļās, cilvēki ir bez darba, ir nabadzība, draud ar nemieriem. Par ko viņi tagad brēc? Paldies Dievam, ka mēs varam vērot to, kas notiek citur, ņemt to vērā un izdarīt secinājumus.

Padomju laikā es biju pilnīgi pārliecināts, ka skolā māca patiesību. Reiz, kad man bija kādi divpadsmit gadi, ciemojos pie savas vecmammas un ieraudzīju viņas plauktā vēstures grāmatu skolām. Es atvēru vaļā, lasīju un domāju: “Kaut kāds sviests!” Kaut kāda brīva Latvija, kurai ir pašai sava armija, un atnāca PSRS armija un mūs okupēja. Es teicu: “Vecomamm, šajā grāmatā muļķības rakstītas!” Viņa teica: “Tev skolā muļķības māca!” Mana vecāmamma pati bija piedzīvojusi tos laikus un zināja visu, kā bija patiesībā, un apzinājās, kāda dezinformācija tika mācīta skolās. Es sāku vērot, salīdzināt un jau pusaudža vecumā sapratu, ka tā visa nav patiesība, ko māca skolā. Arī šodien mēs vērosim, sekosim līdzi medijiem, reāliem faktiem, visu analizēsim vēsturiski un garīgi, skatīsimies uz procesiem, vērtēsim un DOMĀSIM. Vai ir vērts gripas vīrusa dēļ turpināt karantīnu? Es domāju, ka nevis pēc Lieldienām jeb Kristus augšāmcelšanās svētkiem ir jāatceļ karantīna, bet tieši pirms svētkiem ir jāatver draudzes, baznīcas un jāļauj pulcēties. Kristus augšāmcelšanās svētki ir dzīvības svētki, un, ja skatās garīgi, velns visā pasaulē zog baznīcai vissvarīgākos svētkus. Tradicionālajai baznīcai faktiski tas ir vienīgais laiks visā gadā, kad daudz cilvēku apmeklē baznīcu. Un mums grib atņemt to pašu. “Skaties mājās, caur internetu!” Tie, kuri gribēs pagarināt karantīnu, ir tie, kuri grib mūsu valsti dzīt postā. Draugs, esi vesels, gudrs kā čūska un bez viltus kā balodis! Vajag domāt, sekot līdzi Dieva vārdam un lūgt, izdarīt pareizus secinājumus un attiecīgi RĪKOTIES. Arī personīgā pieredze ir svarīga. Pēc savas personīgās pieredzes ar masu medijiem es esmu skaidri redzējis, kā žurnālisti intervē mani par vienu jautājumu, filmē konkrēto jautājumu, bet sižetā parāda kaut ko citu, pat ne savu versiju, bet atklātus melus. Tad kāpēc lai es šobrīd ticētu, gan pēc savas pieredzes, gan vēsturiski, tam, ko viņi runā? Draugs, es ticu Dieva vārdam, veselajam saprātam, es ticu Dieva svētītai Latvijai, un es ticu, ka patiesība nāks gaismā. Un kaunā paliks visi tie, kuri gribēja grūst dziļāk postā mūsu valsti. Patiesība uzvarēs.

Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūta apgrozījums Covid-19 laikā krities par 85%. Tātad, šīs gripas dēļ cilvēki zobus vairs nelabo. Latvieši būs bez zobiem! Lai pasargātu mediķus no iespējamās inficēšanās, Veselības ministrija ir ierobežojusi pakalpojumu sniegšanu gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs. Visur pastāv kaislības tikai ap koronavīrusu. Manam patēvam bija jāveic gūžas operācija, viņš sāpēs mocījās, špricēja spēcīgas zāles, dzēra tabletes un gadu stāvēja rindā, līdz pienāks viņa kārta. Kas ir šodien? Vecos cilvēkus sapotē un sabaro ar tabletēmlai viņi nelien ārā no mājām, bet sanāk, ka viņiem vairs palīdzības nav. Mēs neejam ārā svaigā gaisā, nevienam netuvojamies, sēžam mājās un elpojam apkures gaisu, attīstāmies internetā, svinam internetā un vispār mirstam un dzimstam internetā.

Draudze “Kristus Pasaulei”, es jums atgādinu, ka es jūs mīlu, esmu noilgojies pēc jums, un mēs pavisam drīz tiksimies! Es ieliku Facebook arī publisku ziņu, ka mēs drīz tiksimies svētku dievkalpojumā, un daži bija neizpratnē, kā tas ir iespējams, kā es to zinu, visu taču pagarinās un viss kļūs tikai sliktāk. Draugs, nebūs sliktāk. Ja arī būs, mēs ticam, ka tas viss tiks apturēts un mūsu pirmais dievkalpojums, kad mēs sanāksim kopā, būs kaut kas fantastisks! Draudze ir Dieva balss, tāpēc dalies ar šo ziņu, jo mūsos klausās un ieklausās. Draudze ir patiesības balsts un pamats. Man patīk mans sprediķis, man patīk, ka es varu izrunāties un pateikt to, ko es domāju, jo galu galā mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Vai Covid-19 ir tik bīstams vīruss, kā mums to pasniedz? Atbilde ir nē, un es to tikko arī pamatoju.

Vai ir pēdējie laiki? Bībele saka:

“Bērniņi, ir pēdējā stunda, un, kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies; no tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda.” (Jāņa 1. vēstule 2:18 )

Ir pēdējie laiki, bet ne tādā izpratnē, kā mēs to domājam. Jēzus saka, lai katru dienu esam nomodā, jo neviens nezina ne to dienu, ne stundu, kā vienīgi Tēvs.

“Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs.” (Mateja evaņģēlijs 24:36)

Jau ir pastarā laika zīmes. Jēzus mācekļi jautāja, kādas būs zīmes, kad iestāsies pēdējie laiki. Viss beigsies, būs antikrists, Jēzus nāks un ņems visus savējos pie Sevis.

“Un, Viņam uz Eļļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie Viņa atsevišķi un sacīja: “Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs Tavas atnākšanas un pastarā laika zīme?”” (Mateja evaņģēlijs 24:3)

Pēdējo laiku pazīmes ir uzskaitītas Mateja evaņģēlijā: mēs dzirdēsim karus un karu daudzināšanu, tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs bada laiki, zemestrīces, mūs vajās, būs viltus pravieši, netaisnība ies vairumā, mīlestība izdzisīs, evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē. Ir skaidrs, ka šīs pazīmes sen jau parādās, un jebkurā dienā var pienākt tā stunda, kad Jēzus nāks pakaļ savējiem. Kad Jēzus piedzima jaunavai Marijai, Viņš nāca pirmo reizi šajā pasaulē, mira pie krusta un augšāmcēlās, un tā ir Jēzus pirmā atnākšana, bet Viņš atstāja virs zemes Savus mācekļus un draudzi, tie esam arī mēs. Jēzus visiem redzot tika paņemts debesīs, un Viņš saka, ka tāpat Viņš arī atgriezīsies. Vecajā Derībā daudz rakstīts par pēdējo laiku, kad pasaules pamati izjuks, debess stiprumi sakustēsies, zeme ies bojā ugunī, neticīgie tiks tiesāti, visi stāvēs tiesas priekšā un būs totāla kontrole, un tad viss beigsies. Par to runā Dieva vārds. Skatoties Dieva vārdā, secība ir šāda: iestāsies brīdis, kad Dievs ņems savējos pie Sevis – ticīgie, kuri būs virs zemes, dzīvi būdami tiks parauti uz debesīm, un šeit virs zemes septiņus gadus būs lielais bēdu laiks, un no tiem 3,5 gadus pilnīga antikrista valdīšana. Bībele saka, ka pilnīga diktatora valdīšana nav iespējama, kamēr kavēklis ir virs zemes, un šis kavēklis ir draudze. Draudze tiks paņemta augšā, un šeit sāksies haoss. Pēc tam Jēzus nāks otrreiz ar visiem Saviem svētajiem un eņģeļiem un virs zemes nodibinās tūkstošgades valstību. Pēc 1000 gadiem sātans tiks atsvabināts un atkal sacelsies pret Dievu un Dieva cilvēkiem, ar vārdiem, informāciju un meliem cels tautas uz karu, ko sauks par Armagedonu. Tā būs cīņa, kurā velna armija tiks pilnībā iznīcināta, visi mirušie tiks augšāmcelti, visi mirušie, kuri miruši bez Kristus, tiks tiesāti pēc darbiem. Tie, kuri ir ierakstīti Dzīvības grāmatā, tiesā nenāks, bet baudīs Debesis un saņems algu un balvu. Tie, kuri nebūs ticējuši un miruši bez Kristus, tiks tiesāti pēc darbiem un iemesti uguns jūrā kopā ar velnu, viltus pravieti, zvēru un tiem, kas minēti Atklāsmes grāmatā, kur viņu moku dūmi pacelsies augšā mūžīgi mūžos. Bet mēs dzīvosim uz jaunas zemes, un būs jaunas debesis. Kā tas izskatīsies? To ir grūti saprast, taču es tam ticu!

“Bet to saprotiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā.” (Mateja evaņģēlijs 24:43)

Esiet nomodā, pārbaudiet informāciju, uzticieties Dieva vārdam un dariet Dieva gribu.

Vai ir globālā elite, kura kustina sviras, lai ietekmētu globālos procesus? Mana atbilde ir jā. Pirmkārt, to saka Dieva vārds, jau Bībeles sākumā ir stāstīts:

“Visai pasaulei toreiz bija viena mēle un vienāda valoda. Un, kad nu tie savas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās, un teica cits citam: “Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim,”  jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā. Un tie teica: “Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi.” Un Tas Kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla. Un Tas Kungs sacīja: “Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu.” Un Tas Kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu. Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts: Bābele, jo tur Tas Kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes Viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu.” (1. Mozus grāmata 11:1-9)

Visas pasaules tautas tajā laikā cēla Bābeles torni, viņi cēla pilsētu ar torni līdz debesīm, jo vēlējās būt neatkarīgi no Dieva, un viņi visi tajā laikā runāja vienā valodā. Dievam tas viss nepatika, un Viņš sajauca valodas. Eiropas Savienības sēdeklis ir celts pēc Bābeles torņa parauga. Arī Ādolfs Hitlers minēja tādus vārdus kā ‘kopīga Eiropas valūta’, ‘kopīgs valūtas apmaiņas kurss’, ‘Eiropas Ekonomiskā savienība’, ‘Eiropas lauksaimniecības politika’ u.c. Tās nav jaunas idejas. Visos laikos neliela cilvēku grupa ir mēģinājusi uzkundzēties valstīm, kontinentiem un pat pasaulei. Jēzus par šo jautājumu saka tā:

“Jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lielie kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt [..]” (Mateja evaņģēlijs 20:25-26)

Valdnieki ir kungi pār tautām, viņi tās apspiež, un nekas nav mainījies. Ir mainījušās tikai metodes, tehnoloģijas, bet joprojām notiek tas pats informācijas karš. Mēs dzīvojam noteiktā informācijas zonā, tādēļ mums pašiem ir jāprot veselīgi domāt un spriest. Tu varbūt domā, kas sekos karantīnai. Pēc tik ilgas dīkstāves būs krīze. Valsts saka, ka maksās pabalstus, bet no kādiem līdzekļiem? Valsts jau tā izspieda nodokļus no visiem mazajiem uzņēmējiem, kuri tik tikko vispār bija sākuši darbu, tad no kurienes ņems šos līdzekļus? Vai tiešām mūs vēlās uzsēdināt uz pabalstiem, lai mēs nestrādātu, eksistētu un dzīvotu no tā, ar ko baro mediji? No kā tad maksās pabalstus, ja ekonomika vairs nebūs? Man atkal neiet kopā šie lasītie vārdi ar realitāti. Latvijai ir milzīgs ārējais parāds, bet arī ASV ir milzīgs parāds. Kam tad viņi ir parādā? Draugs, šīs pasaules valdība nav viena valsts, šobrīd pasaule ir kļuvusi globāla. Pastāv globāli cilvēku grupējumi, globālas organizācijas, kuras regulē procesus visā pasaulē. Lai arī no kurienes būtu cēlies šis vīruss, pavisam noteikti uz tā pamata notiek un notiks manipulācijas, bet es tevi aicinu domāt un neļaut ar sevi manipulēt. Ko mediji stāsta par mūsu bankām? Bankas spēšot pārciest Covid-19 krīzi arī tad, ja tā ievilksies. Kas maksā, tas pasūta mūziku! Visas naudas plūsmas, protams, notiek caur bankām. Es domāju, ka šīs krīzes rezultātā tiks spiests uz skaidras naudas izņemšanu, spiests uz piespiedu vakcināciju, kas ir ārkārtīgi liels bizness, un ne tikai. Tas, kas sekos visas šīs panikas rezultātā, būs ļoti liela katastrofa visā pasaulē. Tam ir jānāk, bet mēs sauksim pēc Dieva, veselīgi domāsim, un mums ir jāpanāk, lai šī krīze un karantīna tiktu ierobežota.

Fragments no ziņām: Vācijā, Hesenes federālās zemes finanšu ministrs Tomass Šēfers sestdien izdarījis pašnāvību, un viņa kolēģis pieļauj, ka iemesls varētu būt izmisums par koronavīrusa izraisīto krīzi. Tālāk ir apraksts, ka viņš patiešām par to ir bažījies. Vēl kāda ziņa: Dažas dienas pēc karantīnas izsludināšanas visā valstī Itālijas iedzīvotāji dziedāja un muzicēja, bet trīs nedēļas vēlāk jautrība ir beigusies un iedzīvotāju vidū ir sākušies nemieri. Kurš gan grib dzīvot cietumā? Nesen pasauli apšalca ziņa, ka Amerikas mācītājs R.H. Brauns neklausa valsts varām un neatceļ savus dievkalpojumus. Viņš ir pasaulē atzīts mācītājs, kurā der ieklausīties; viņš gan neaicināja visus mācītājus darīt tāpat kā viņš, jo to viņš bija saņēmis no Dieva, ka viņam tā ir jārīkojas. Viņš pamatojās uz to, ka draudzei ir Konstitūcijā balstītas tiesības sapulcēties, un draudze ir prioritāra nepieciešamība ikvienam cilvēkam, tāpat kā pārtikas veikals. Viņu arestēja, apsmēja medijos, izlaida ārā pret galvojumu, un pēc tam ļoti ātri ar juristu palīdzību viņš panāca, ka visā Floridā tiek atļauti dievkalpojumi. Ticīgie tur pulcējas kopā un slavē Dievu. Likumā ir ierakstīts, ka draudze ir pirmā nepieciešamība tāpat kā ātrā palīdzība. Draugs, draudzes pulcēšanās patiešām ir pirmā nepieciešamība, un es esmu par karantīnas atcelšanu jeb kā minimums likumā ieviest rīkojumu, ka draudzēm ir jāpulcējas, jāslavē Dievs un jālūdz par Latviju, lai iznīkst ne tikai korons, bet visa šī panika, lai mēs spējam savākties un kā valsts palikt un eksistēt, nevis iznīkt. Mūsu Latvijai ļoti maz vajag, lai tā pārstātu eksistēt.

“Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām.” (Efeziešiem 6:11)

Bruņosimies ar patiesību, gatavību kalpot Dieva evaņģēlijam, ticības vairogu, Dieva vārdu un lūgšanām. Pāvils saka:

 “(..) arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu.” (Efeziešiem 6:19)

Satver visus Dieva ieročus, un paši svarīgākie ir Dieva vārds, evaņģēlijs, draudze, kalpošana un patiesība.

Ko es varu ieteikt draudzei? 2013. gadā, kad izcēlās Ukrainas krīze, kura tiešā veidā ietekmēja mūs un bija ļoti liela nestabilitāte, es devu šādas rekomendācijas, ko mums vajadzētu darīt. Veido savu biznesu, ja iespējams, pakalpojumu sfērā. Ko darīs cilvēki, kuri iesaistīti lielās sistēmās un vienkārši pārtrauc strādāt? Tev vajadzēja jau 2013. gadā paklausīt un izveidot savu biznesu. Daļa no tiem, kuri ir valsts struktūrās, varbūt var būt mierīgi. Es domāju, ka vispār valstī veidojas konflikts starp valsts darbiniekiem un biznesa cilvēkiem, pašnodarbinātajiem, un būs liela plaisa, jo kā valsts spēs apmaksāt visus ierēdņus? Nepierodi dzīvot no pabalstiem. Prasi visu to, kas tev šobrīd pienākas, bet nepierodi pie tā. Tāda arī ir velna taktika, pieradināt dzīvot no pabalstiem, jo tev ir jāprot izdzīvot šādos apstākļos un dažādās situācijās. Pakalpojumu bizness nekad neiznīks. Piemēram, labs galdnieks manā dzīvoklī spēj paveikt dažādus profesionālus darbus, un pēc tam man ir jāgaida vairākas nedēļas, kamēr viņš atkal tiek pie manis. Viņš būs pieprasīts visos laikos, jo mājokļi vienmēr būs jāremontē. Cik ilgi dāmas staigās ar nolipušiem nagiem? Viņas ies pie manikīriem. Uztaisi reklāmu, parādi, cik pie tevis ir droši, un cel savu biznesu! Un no visiem tiem saloniem, kuri šobrīd atceļ klientus, viņi nāks pie tevis. Jo sievietes taču nekad nestaigās ar melniem nagiem. Es lasīju, ko dara mūsu draudzes cilvēki, piemēram, viena meitene ir ievietojusi sludinājumu Facebook, ka izvedīs pastaigāties mājas mīluļus. Apakšā komentārs: Ja man būtu mājas mīlulis, es noteikti iedotu. Pirms astoņpadsmit gadiem, kad es sāku patstāvīgu dzīvi, Latvijā bija bezdarbs, un tiešām nebija darba. Bet man vienmēr bija darbs, kaut par diviem latiem dienā, jo citi negāja strādāt par diviem latiem, bet es gāju, un pakāpeniski mana alga palielinājās un parādījās citas iespējas. Tev, draugs, vienmēr būs darbs un iztika. Daudziem būs jāmaina nodarbošanās. Privātajiem skolotājiem šobrīd ir pļaujas laiks, mājas apstākļos bērni vieni paši daudz neiemācīsies. Ja kāda skolotāja man šobrīd teiktu, ka viņai nav darbs un klientu, tad tās būtu nopietnas problēmas ar domāšanu.

Kāds filmu režisors Uve Bols ir uzņēmis filmu par Aušvici. Filmas noslēgumā viņš saka: “Nav nekāda Dieva, kurš nāks palīgā, mums pašiem ir jānovērš šāds ļaunums nākotnē.” Taču mans secinājums un domas ir tādas, ka bez Dieva mēs paši ļaunumu nekad nenovērsīsim. Tāpēc es aicinu – piesauc To Kungu, kamēr Viņš ir tuvu, piesauc, kamēr Viņš ir atrodams. Es vēlos lūgt par katru, kurš šobrīd dzīvo bailēs, kuram ir panikas lēkmes, kurš ir nobijies. Tavi darbi liecina par to, vai tu baidies vai nē. Jēzus Kristus Vārdā, es lūdzu, šajā pašā brīdī nāc ar pārdabisku mieru, aizskar smadzenes, prātu, sirdi un dvēseli šajā pašā brīdī, lai nāk pilnīga dziedināšana un brīvība, lai mēs atsākam darboties, esam atpakaļ Tavā ierindā un strādājam Tavā labā. Pēc Tava prāta turpinām uzvaras gājienu un izplatām Tavas atziņas saldo smaržu visās malās. Ja tev ir kāda slimība vai kaite, es lūgšu par tevi. Jēzus Vārdā, es lūdzu, pieskaries katram, lai aiziet sāpes un iekaisumi, lai vēzis iznīkst. Nieres, plaušas lai normāli funkcionē, Jēzus Vārdā. Lai stress un depresija šīs situācijas dēļ aiziet, lai vientulība aiziet, lai ir sadraudzība ar Tevi, Kungs, un citiem kristiešiem. Nepaliec viens, esi draudzē, esi kontaktā.

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Kaislības ap koronavīrusu” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija