Ir aizvadīta evaņģelizācijas kampaņa „Pārmaiņu laiks”, kas draudzē „Kristus pasaulei” noritēja no 9. aprīļa līdz 18. jūnijam.
Kampaņas ietvaros notika seši dievkalpojumi un katrām no tiem apmeklētājiem tika dota iespēja nožēlot grēkus, pieņemt Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju, kā arī atjaunot savas attiecības ar Dievu. Šajos dievkalpojumos tika arī lūgts par klātesošajiem un viņu vajadzībām. 21. maija dievkalpojums īpaši tika veltīts artrīta slimniekiem.

Kampaņas organizēšanā ir ieguldīti ievērojams darbs un līdzekļi. Pastkastītēs Rīgā šajā laikā ir izplatīti 300 tūkstošu bukletu. Ir aptverti visi pilsētas rajoni. Televīzijas kanālā LNT dievkalpojumu „Pārmaiņu laiks” reklāma ir pārraidīta 18 reizes, bet Latvijas Kristīgajā radio – 54 reizes. Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis īpaši atzīmē, ka visi rēķini par reklāmu televīzijā un radio, kā arī bukletu drukāšanu un izplatīšanu šobrīd ir nosegti pilnībā pašu spēkiem bez sponsoru palīdzības.

Reklāmas kampaņas ietvaros tika izveidoti video klipi, kuri tika palaisti arī sociālajos tīklos internetā. Rezultātā draudzes mājas lapas apmeklētāju skaits ir ievērojami pieaudzis. Daudzi no tiem, kuri draudzi „Kristus Pasaulei” apmeklēja pirmo reizi, informāciju par dievkalpojumiem un citām aktivitātēm ieguva tieši caur mājas lapu www.kristuspasaulei.lv

Kampaņas „Pārmaiņu laiks” sešos dievkalpojumos ir uzrunāti 94 jauni cilvēki, kuri izteikuši vēlēšanos arī turpmāk apmeklēt mūsu draudzes dievkalpojumus un mājas grupas sanāksmes un atstājuši savu tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Ar šiem cilvēkiem tiek uzturēti regulāri kontakti un par viņiem tiek arī lūgts. Šobrīd draudzi un mājas grupas jau regulāri apmeklē 13 cilvēki, kuri mūsu draudzei pievienojušies tieši pateicoties kampaņai „Pārmaiņu laiks”.

Vidējais apmeklējums šajos sešos dievkalpojumos bija 161 cilvēks, bet pēdējā, noslēguma dievkalpojumā bija ieradušies 180 cilvēki, kas ir draudzes dievkalpojumu apmeklējuma rekords.

Draudzes darba sapulcē 9. jūlijā tika noskaidroti un nosaukti labākie evaņģēlisti, grupu vairotāji un lūdzēji šīs kampaņas laikā.

Šī kampaņa bija pirmais posms operācijā „Uguns ēkā”, kuras turpinājums būs rudenī!

Artūrs Danenbaums.