Tur Viņš atrada Templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam.
Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no Tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem Viņš sacīja: “Nesiet to projām! Nepadarait Mana Tēva namu par tirgus namu!” Tad Viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts: karstums Tava nama dēļ Mani aprij. Jāņa 2:14-17

Mācītājs Mārcis Jencītis iesāk savu svētrunu 7. marta līderu sapulcē ar Dieva vārdu no Jāņa 2:13-19, kur stāsta par to, kā Jēzus izdzina no tempļa visus naudas mijējus un viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts: “Karstums Tava nama dēļ Mani aprij.”

„Kurš vēl grib pastāvēt uz to, ka Jēzus ir ļoti pieklājīgs mūsu izpratnē?” – klātesošajiem jautā draudzes mācītājs Mārcis Jencītis. „Dievs ir labs, taču Viņš ir arī taisns un Viņš necieš netaisnību draudzes vidū. Viņš redz visas tās darbības un aktivitātes draudzē, kurām īstenībā nav nekāds sakars ar to, ko grib Dievs. Un Viņš iztaisa pātagu no auklām un iztīra savu namu!”

Dievs vislabāk redz, kas patiesībā ir mūsos, Viņš zina mūsu apslēptākās domas. Viņš zina, vai mums ir attiecības ar Dievu vai nav, vai Viņš ir mūsu Kungs un vai mums ir spēks izmest ārā visu, kas traucē attiecībām ar Dievu. Viņš redz, vai mums ir spēks un vēlēšanās iztīrīt, izdzīt visu netīro, kā Jēzus izdzina naudas mijējus.

No kurienes uguns? No attiecībām ar Tēvu. „Tas, ka Jēzus spēja pieņemt pareizus lēmumus, noteica to, kāpēc Viņam dega šī uguns”, saka mācītājs. Atslēga panākumiem ir paklausība. „Kad tu spersi pareizos soļus un darīsi pareizās lietas, tad tu iegūsi uguni, un to varēs pat sajust!” viņš saka.

Mācītājs paziņo draudzei, ka ir pieņēmis izaicinājumu triju mēnešu laikā dubultot draudzi. ”Uguns ēkā” – tāds ir nosaukums Dieva izaicinājumam mūsu draudzei. Mērķis ir dubultoties skaitliski. Protams, ja mēs katrs iedomātos, ka es būšu tas, kas atvedīs uz draudzi vienu cilvēku, tad mums nekas nesanāks, varbūt dažiem. Bet ja draudze darbojas kā komanda, aizsniedzot šos cilvēkus, aprūpējot dievkalpojumos un mājas grupiņās, tad tas ir pavisam konkrēti un reāli. Tālāk mācītājs sīki skaidro, kāds šis plāns izskatīsies un kā tas tiks piepildīts. Mārcis saka, ka ja nav izaicinājumu, tad tu vienkārši sāc atmirt, apstājies izaugsmē. Jo kur gan dodas kuģis, kurš stāv uz vietas? Kaut arī tā kapteinis un komanda kaut ko dara, bet ja nav virzības uz priekšu, uz jauniem krastiem, tad nav arī sasniegumu.

Karstumu nevar taisīt cilvēks, kuram visu laiku pašam vajag motivāciju no citiem, lai kaut ko darītu, bet kurš pats motivē citus un šis izaicinājums ir tādiem cilvēkiem.

Mācītājs nosauc četrus svarīgus punktus, kas ir svarīgi šī izaicinājuma piepildīšanai:

1) Efektīvas lūgšanas;

2) Efektīvi neformālie pasākumi. Ir par maz ar filmas noskatīšanos;

3) Efektīvi evaņģelizācijas dievkalpojumi, uz kuriem varam aicināt cilvēkus;

4) jāsagatavo mājas grupas, kuras spēj uzņemt jaunatgrieztos un tos aprūpēt. Perfekta atskaites sistēma par katru jaunatgriezto. Pieredze rāda, ja nav atskaites , tad darbs paliek nepadarīts.

5) Ir jāizsludina totālā mobilizācija „Uguns ēkā”!

Lāsma Skudra.