Mūsu draudzes attiecības ar pasaulīgajiem masu medijiem var vērtēt kā sarežģītas.
Liekas, ka galvenais iemesls šādām attiecībām ir nevis pašu žurnālistu aizspriedumi un attieksme pret kristietību un jaunajām draudzēm Latvijā, bet gan sekulārās sabiedrības pieprasījums pēc negatīvas informācijas par kristiešiem, kā arī pasūtījums vai spiediens no noteiktu aprindu puses.

Pirmais precedents bija neilgi pēc „Kristus Pasaulei” nodibināšanas. Toreiz mēs vēl pulcējāmies „Maritim Hotel” viesnīcā Pārdaugavā. Bija dziedināšanas dievkalpojums. Daudzi cilvēki publiski liecināja par Dieva brīnumiem viņu dzīvēs, pārdabiskām dziedināšanām un izmainītām dzīvēm. Toreiz dievkalpojumā viesojās arī vīri ar televīzijas kamerām. Viņi palūdza atļauju filmēt un tā tika dota. Taču viss, ko viņi parādīja savā sižetā par mūsu draudzes dievkalpojumu, bija tas, kā vāc naudu un cilvēki pēc aizlūgšanas krīt zemē. Samontētajā reportāžā nebija ne vārda par to, kā Dievs dziedina, atbrīvo un maina cilvēku dzīves…

Šādi tendenciozi sižeti un raksti par draudzēm Latvijā nav retums, un arī mūsu draudze nav izņēmums. Tomēr bieži vien intensīva visas draudzes kopēja lūgšana ir tā, kas maina spēku samēru garīgajā pasaulē un neļauj mūsu ienaidniekam – velnam sēt melus un dezinformāciju par draudzi publiskajā telpā Latvijā.

Gatavojot šo rakstu, prātā nāk kāds personāžs no Vecās Derības. Bileāms bija pagānu burvis un zintnieks, kaut arī viņu īpatnējā veidā, caur ēzeļu māti uzrunāja pats Dievs. Būdams tādas tautas pārstāvis, kura atklāti nostājās pret Dieva tautu Izraēlu, viņš, gluži dabiski, neloloja nekādas īpašās simpātijas pret cilvēkiem, kuri bija pienākuši pie Kānānas robežām, gatavojās forsēt Jordānu un ieņemt zemi, kurā dzīvoja viņa tauta. Izraēliešu lielo skaitu un arvien pieaugošo militāro ietekmi Bileāms uzlūkoja drīzāk ar skaudību un bailēm, nekā ar sajūsmu. Gluži tāpat, kā viņa ķēniņš Balaks. Tad Balaks izteica piedāvājumu Bileāmam: „Uzliec viņiem lāstu!” Šāda lādēšana ir ierasta okulta prakse pagānu tautās un tā nozīmē, ka lāstam pakļautie savās dzīvēs pēc tam var gaidīt lielas problēmas. Ķēniņš zintniekam bija piesolījis lielu honorāru un Bileāms nekavējoties devās ceļā. Pa ceļam viņš piedzīvoja sastapšanos ar Dievu un tas radikāli mainīja visas šīs ieceres iznākumu. Kad Bileāmam vajadzēja nolādēt Izraēlu, viņš to nespēja. Ķēniņš Balaks kļuva vai zaļš no dusmām, bet pareģis nespēja izteikt nevienu negatīvu novēlējumu Dieva tautai.

Līdzīgi arī mēs, draudze „Kristus Pasaulei”, esam piedzīvojuši, kā Dievs pārvērš kāda iecerētu lāstu par svētību. Šā gada pavasarī uz raidījuma „Bez Tabu” redakciju piezvanīja kāds cilvēks, kurš nespēja samierināties ar to, ka viņa radinieki ved uz draudzes dievkalpojumiem savus bērnus. Raidījuma veidotāji vēlējās iepazīties ar mūsu draudzi un tās cilvēkiem sīkāk, tapa arī vairākas intervijas, to skaitā arī ar draudzes mācītāju Mārci Jencīti. Draudzes vadība piekrita tikties ar „Bez Tabu” žurnālistiem un vienlaicīgi pacēla šo lietu arī draudzes lūgšanās. Rezultātā tapa objektīvs sižets, kurā tika uzklausīts visu pušu viedoklis un secināts, ka „draudze nemāca neko nosodāmu, un ja tik daudzu cilvēku, arī jauniešu, dzīves ir pozitīvi izmainītas, tad – cepuri nost!”

Šā gada oktobrī raidījums „Bez Tabu” pārraidīja sižetu par japāņu sektas „Aum Shinrikyo” adeptu iespējamu darbību Latvijas teritorijā. Šī sekta, kurai nav nekāda sakara ar kristietību, pasaulē ir bēdīgi slavena ar sarīkoto terora aktu Tokijas metro, kura laikā gāja bojā 12 cilvēku, kā arī vairāki tūkstoši saindējās ar toksisku gāzi. Nesaprotamu iemeslu dēļ sižeta laikā tika pārraidīts montēts videomateriāls, kurā bija redzamas ainas no vairāku kristīgu draudžu, to starpā arī „Kristus Pasaulei” dievkalpojumiem. Tika pateikts arī, ka kadros redzamās draudzes „palīdzot apmeklētājiem atbrīvoties no naudas”.

Tūlīt pēc pārraidītā sižeta daudziem draudzes cilvēkiem sākās problēmas attiecībās ar piederīgajiem, satrauktu tuvinieku telefona zvani, kuri bažījās par savu piederīgo iesaistīšanu totalitārā sektā. Vairākiem pusaudžiem vecāki liedza apmeklēt draudzes dievkalpojumus.

Rezultātā draudzei „Kristus Pasaulei”, kuras mērķis un uzdevums ir evaņģēlija vēsts nešana mūsu tautā, tika traucēts izpildīt šo uzdevumu, jo tika nodarīts būtisks kaitējums draudzes, tās locekļu un mācītāja reputācijai mūsu sabiedrībā. Mūsu draudze iegulda ievērojamus līdzekļus, organizējot dziedināšanas dievkalpojumus, konferences un citus pasākumus ar mērķi aizsniegt cilvēkus, kuri cieš no savām problēmām, pasludinot viņiem Kristu un aizlūdzot par viņu vajadzībām. Daudzu cilvēku dzīves ir tikušas izmainītas līdz nepazīšanai. Bijušie cietumnieki, alkoholiķi un narkomāni ir saņēmuši brīvību, ir tikušas atjaunotas attiecības izirušās ģimenēs, notikušas daudzas dziedināšanas no artrīta, vēža un citām neārstējamām kaitēm. Savukārt dažas minūtes negatīva sižeta, kurā nepatiesi tiek apmelota mūsu draudze, var novērst no Kristus vairākus tūkstošus cilvēku.

Visa minētā kontekstā draudzes darba grupa nolēma vērsties ar prasību pie raidījuma veidotājiem atsaukt nepatieso informāciju par mūsu draudzi, pretējā gadījumā vēršoties tiesā ar prasību par materiālu kompensāciju. Tika algots arī jurists, kurš apzināja sižeta laikā pieļautos likuma pārkāpumus un sagatavoja prasības vēstuli redakcijai. Paralēli tam draudze katru pirmdienu lūdza Dievu par šo iespējamo tiesas procesu un to, lai Dievs pagodina savu Vārdu un aizstāv savu bērnu tiesības un godu.

Varētu rasties jautājums – kāpēc bija nepieciešama tik strikta rīcība? Līdz šim draudzes Latvijā līdzīga satura publikācijas vienkārši ignorēja, sakot, ka tās ir vajāšanas Kristus evaņģēlija dēļ, kuras mums jāpacieš un jāpagriež otrs vaigs.

Pirmkristiešu draudze gāja cauri neiedomājamām vajāšanām, evaņģēlija sludinātāji tika apmeloti, ķengāti un saukti par sektantiem gluži tāpat, kā mūsdienās. Daudzi draudzes cilvēki tika fiziski iznīcināti tikai uz aizspriedumu un nepatiesu apvainojumu pamata. Apustuļu darbos varam lasīt par tiesas procesiem, vērstiem pret apustuli Pāvilu. Šis vīrs kādā no tiesas sēdēm saviem oponentiem saka: „Es droši aizstāvos!” Tātad, ievērojot Kristus pavēli mīlēt savus ienaidniekus, būt pazemīgiem un paciest vajāšanas, pirmo kristiešu draudze vienlaicīgi mācēja arī aizstāvēt gan evaņģēlija vēsti, gan arī savas intereses un godu. Mūsu gadījumā tika aizskarts draudzes, tās locekļu un mācītāja gods un cieņa, nodarīts būtisks kaitējums draudzes darbībai, izmantoti draudzes videomateriāli bez saskaņošanas un atļaujas, bez draudzes viedokļa uzklausīšanas, pārkāpjot žurnālista darba ētikas principus un radot nepatiesu, sagrozītu priekšstatu par draudzi „Kristus Pasaulei”. Lūk, ko saka arī Dieva vārds:

Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir Tā Kunga kalpu mantojums un Mana svētība, kas tos pavadīs,” saka Tas Kungs. Jesajas 54:17

Visa tā rezultātā pagājušo nedēļu raidījuma „Bez Tabu” veidotāji atsauca nepatieso informāciju par mūsu draudzi un paskaidroja, ka japāņu sektai „Aum Shinrikyo” nav nekāda sakara ne ar kristīgo ticību, ne ar mūsu draudzi īpaši. Mūsu draudze „Kristus Pasaulei” darbojas saskaņā ar likumu kā oficiāli reģistrēta reliģiska organizācija, kuras darbībā nav saskatāmi nekādi draudi valsts, sabiedrības vai atsevišķu cilvēku interesēm.

Draudzes darba grupa nolēma turpmāko lietas virzību izbeigt un ar prasību pēc materiālas kompensācijas pret raidījuma veidotājiem tiesā nevērsties. „Tā ir mūsu kārtējā uzvara!” – tā darba grupas sapulcē notikušo rezumē draudzes mācītājs Mārcis Jencītis. Sestdien, dievkalpojuma sākumā draudzes apmeklētājiem tika demonstrēts „Bez Tabu” sižets, kurā raidījuma veidotāji atsauca nepatieso informāciju.,

„Bez Tabu” sižetus par mūsu draudzi var noskatīties šeit:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1m4jGAPzxOs

http://www.youtube.com/watch?v=K3N7MtOBZwA&feature=related

Cerams, ka šī mūsu uzvara kļūs par precedentu un iedvesmos arī pārējās Latvijas draudzes un kristiešus labāk izmantot likumā dotās iespējas, atmaskojot velna un melus un aizstāvot ne tikai savu godu un cieņu, bet arī Kristus draudzes un mūsu Kunga labo slavu, tādējādi veicinot Evaņģēlija izplatību mūsu tautā.

Artūrs Danenbaums.