Savu dienasgaismu nupat ieraudzījis jaunais „Brīnumu avīzes” numurs.
Avīze ir draudzes „Kristus pasaulei” informatīvais izdevums un tā atspoguļo svarīgākos jaunumus un aktualitātes draudzes dzīvē.

Avīzes pirmajās lappusēs ir draudzes mācītāja Mārča Jencīša vērtējums garīgajai situācijai Latvijā patlaban. Atsevišķā rakstā mācītājs stāsta par saviem iespaidiem un gūtajām atziņām pēc G12 konferences apmeklējuma Stokholmā šā gada pavasarī.

Kā allaž, „Brīnumu avīzē” ir daudz liecību. Cilvēki stāsta par Dieva žēlastību un izmainītām dzīvēm, ko viņi piedzīvojuši draudzes inkaunteros, kā arī cītīgi apmeklējot dievkalpojumus un mājas grupas.

Avīzē ir arī informācija par gaidāmajiem pasākumiem draudzē šā gada rudenī. Īpaša rubrika stāsta par vairākām kalpošanām draudzē „Kristus pasaulei”. Arī tu esi aicināts piedalīties! Informācija pa telefonu 29335196.

„Brīnumu avīze” tiek izplatīta bez maksas. Ar to var iepazīties arī draudzes mājas lapā. Lasiet paši un dodiet citiem!