Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt,
labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.” (Apustuļu darbi 10:38)

Jaunajā Derībā mēs lasām, ka Jēzus kalpošanas neatņemama sastāvdaļa bija cilvēku dziedināšana un atbrīvošana no visdažādākajām problēmām. Arī mūsu draudzē ik pa trijiem mēnešiem notiek dziedināšanas dievkalpojumi, kuros tiek lūgts par katru, kam ir kādas vajadzības vai problēmas dzīvē.

Jau šo svētdien, 24. februārī pulksten 11.00 Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā notiks kārtējais dziedināšanas dievkalpojums. Ikviens varēs nākt, meklēt Dievu un piedzīvot Viņa pārdabisko žēlastību savai dzīvei. Draudzes „Kristus Pasaulei” mājas lapā ir ļoti daudzas liecības par to, kā Dievs dziedina visdažādākās fiziskās un garīgās kaites, atbrīvo no atkarībām un depresijas, sakārto cilvēku attiecības, atjauno laulības, kā arī palīdz finansiālajās problēmās. Šoreiz dziedināšanas dievkalpojumā būs iespēja dzirdēt vairāku cilvēku liecības par to, kā Dievs pārdabiski viņus dziedināja vai atrisināja citas problēmas situācijās, kur medicīna un citi cilvēcīgie līdzekļi bija bezspēcīgi.

Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis uzsver, ka, lai saņemtu dziedināšanu, pats svarīgākais ir attiecību nodibināšana un sakārtošana ar Jēzu Kristu. Ikvienam no sirds ir jāatgriežas no grēkiem pie Dieva un jātic, ka Jēzus ir nomiris pie krusta par mūsu grēkiem un augšāmcēlies. Lai paturētu iegūto dziedināšanu un brīvību, ir būtiski veidot personīgas attiecības ar Dievu, katru rītu lasot Bībeli, lūdzot un slavējot, kā arī pavadot laiku kopā ar citiem ticīgajiem.

Mīļi gaidīsim ikvienu, kuram ir vēlme un ticība saņemt savu brīvību no Dieva. Tas Kungs grib un spēj palīdzēt. Nāc un piedzīvo arī tu savu brīnumu!

Artūrs Danenbaums