4. septembra dziedināšanas dievkalpojumā daudzi mājas grupu dalībnieki liecināja par to,
kādas izmaiņas un svētību viņu dzīvēs ienesusi mājas grupa. Dažas no šīm liecībām varat lasīt šeit:

Eva: Pirms kāda laika uzzināju, ka manai tantei ir ļaundabīgs audzējs. Attiecības man ar viņu tobrīd bija pārtrūkušas. Taču mana mājas grupas vadītāja teica: „Tev ir jābrauc pie viņas un jāparāda mīlestība.” Es pārvarēju savu paštaisnību, pazemojos un braucu pie tantes. Mēs brīnišķīgi pavadījām laiku, kopā lūdzām. Pēc tam mēs lūdzām par viņu Dievu arī mājas grupā. Kad viņai taisīja operāciju un ņēma analīzes, tad konstatēja, ka audzēja vairs nav! Vēl viena liecība. Kad draudzē ir aicinājums ziedot, tad es iedodu kādu latu arī savam dēlam Raimondam. Reiz viņš man prasīja: „Cik tu mammu, ziedosi?” Negribēju viņam teikt, tomēr viņš redzēja, cik es tajā reizē ziedoju. Pēc tam viņš saka: „Arī es gribu ziedot tos piecus latus, kurus tu man iedevi, lai krāju akvaparkam”. „Ja Dievs tev licis to darīt, tad noteikti ziedo!” – es teicu. Pēc tam viņam bija cīņa ar sevi, tomēr Raimonds ziedoja tos Dievam. Jau nākamajā nedēļā viņam atnāca nauda un viņš varēja visu dienu pavadīt akvaparkā, trīs reizes paēst un pagājušo nedēļu viņš teica, ka viņam vēl ir atnākusi nauda! Viņš teica: „Es iedevu Dievam mazāk, bet Dievs man iedeva vairāk!”

Agneta: Man ir sešpadsmit gadi. Mājas grupā un draudzē es esmu ieguvusi brīvību. Saņēmu atbrīvošanu no alkohola un cigaretēm. Dievs dod man gudrību, kā dzīvot, nepakļaujoties apkārtējo spiedienam. Pirms atnācu uz šo draudzi, man likās, ka jaunieši manā vecumā vispār neinteresējas par Dievu. Tagad redzu, kā jaunieši nāk un meklē atbalstu. Tieši mājas grupā to var saņemt. Pēc sapulces viņi nāk man klāt un grib to pašu, ko esmu ieguvusi es. Un kur vēl labāk var justies un slavēt Dievu, kā draudzē!

Ilze: Mājas grupas sapulci es gaidu ar lielu prieku. Tā man dod kopības sajūtu ar citiem kristiešiem, kuri meklē Dievu. Tā norūda mani. Te par mani rūpējas, aizlūdz un pamāca. Gandarījumu dod iespēja grupā pārrunāt svētrunā dzirdēto Dieva vārdu. Šeit es patiesi satiekos ar Dievu. Redzu izmaiņas pie sevis un arī cilvēkos apkārt. Tieši šeit esmu iemācījusies Bībeles pamatpatiesības, esmu iemācījusies atdot Dievam Viņa daļu un ziedot nebaidoties. Tieši mājas grupā atklāju, ka man patīk un padodas slavēšana. Paldies maniem vadītājiem, kuru stingrība ir devusi rezultātu manai garīgajai izaugsmei.

Dace: Pirms pāris mēnešiem biju pārdomās, uz kuru grupiņu man iet. Apsvēru dažādus variantus un aizgāju uz Sandijas grupiņu. Esmu pārliecināta, ka izdarīju pareizi. Man tur ļoti patīk. Mājas grupiņa stiprina manu dzīvi. Mēs tur cits citu stiprinām un dalāmies pieredzē. No katra var kaut ko mācīties. Ir mainījies mans lūgšanu laiks un tā kvalitāte. Esmu iemācījusies lūgt pēc plāna. Pirms tam nezināju kā lūgt un kā uzsākt lūgšanu. Tagad es zinu, kā lūgšanu kambarī runāt ar Dievu!

Sandra: Ne vienmēr es eju uz mājas grupu ar lielāko prieku, bet, kad pārvaru sevi un atnāku uz sapulci, vienmēr iegūstu ļoti daudz. Iegūstu mīlestību, sapratni, atbalstu un padomu. Pēdējā laikā mums bija vienošanās lūgšana pa telefonu divatā. Mēs ar vienu māsu lūdzām katru dienu un pēkšņi mūsu lūgšanas rezultātā grupā ienāca jauni cilvēki. Dievs svētī mūsu grupu un tā pieaug! Mājas grupa izmaina cilvēka dzīvi pašā saknē. Tā nav draudze, ja tur nav mājas grupas! To ko jūs varat iegūt mājas grupā, jūs nesaņemsiet nekur citur. Nāciet uz mājas grupām, jo tā ir Dieva griba jums!