Mūsu visu lielais mērķis ir atvest cilvēkus pie Dieva, piekritīsiet.
Arī mums pašiem patīk izmantot arvien mūsdienīgākas un modernākas metodes, lai savstarpēji komunicētu vai uzzinātu par sev svarīgo. Ja esam atdevuši savu dzīvi Dievam, tad būtu tikai normāli, ja mēs, kas ikdienā lietojam internetu, brīvos brīžos tiektos tur arī meklēt un uzzināt papildus lietas par kristīgām tēmām. Dzīvas draudzes ļoti domā par to, kā aizsniegt cilvēkus, jo tās ir ieinteresētas nevis sevis eksistencē, bet cilvēku glābšanā. Tās pielieto katru veidu, caur kuru mēs varam cits citu atrast, sazināties un arī paust labo vēsti par Kristu. Šāda draudze esam arī mēs – „Kristus Pasaulei”.

 

Draudzei „Kristus Pasaulei” vienmēr ir bijusi svarīga kvalitatīva kalpošana caur internetu – jau kopš draudzes mājaslapas www.kristuspasaulei.lv pirmsākumiem. Tagad, pateicoties dažādu interneta sociālo tīku popularitātes izaugsmei līdz grandiozi augstam līmenim, draudze ir atvērusi savus profilus galvenajās ievērojamākajās sociālo tīklu lapās. Protams, tas nav bez mērķa un nav arī gluži modīguma pēc – tādējādi mēs izmantojam tās labās lietas, ko šie sociālie tīkli dod.

 

Internets mūsdienās ir ļoti svarīgs – tas ir domu, multimediju un vizuālo materiālu pārraides kanāls, ko tā lietotāji nereti pat asociē ar klātbūtnes efektu. Tieši tādēļ, ja mēs patiesi vēlamies būt notikumu epicentrā, būt lietas kursā par notiekošo un dziļāk iepazīt cits citu, mūsdienās praktiski nav cita varianta, kā lietot internetu, kas ietver arī draudzību un komunikāciju sociālajos tīklos.

 

Tieši tādēļ draudzē „Kristus Pasaulei” ikviens tās dalībnieks ir aicināts un tiek mudināts izrādīt savu aktivitāti un sociālajos tīklos noslēgt draudzību ar mūsu draudzi! Esi no pirmajiem, kas to paveic! Atceries, ka šī ir ļoti laba metode, kā nest evaņģēlija vēsti cilvēkiem! Cilvēki patiešām arī lasa, ko citi publicē. Neizšķied savu laiku veltīgi un nevērtīgi, atrodoties interneta vidē; lieto to, lai paveiktu kaut ko lietderīgu un lai pildītu Kristus Lielo pavēli – iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Izmato internetu kā veidu, lai pasludinātu Kristu. Ikviens cilvēks, vai tas būtu no mūsu draudzes vai ārpus tās, interesējas par to, ko draudze un mūsu mācītājs publicē šajās interneta vietnēs, tam ir milzīga vērtība! Mudini un iesaki to citiem! Un pirmkārt – ar savu piemēru.

 

Šeit ir galvenās adreses uz sociālajiem tīkliem un norādes, kā mūs atrast, tāpēc kļūsti par draugu, seko, ko runā, esi abonents, sekotājs un komunicētājs. Un, kā jau tīklos pienākas, dalies ar citiem te atrodamajā informācijā:

 

http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei (Kristus Pasaulei)

http://www.facebook.com/marcisj (Mārcis J.)

http://www.youtube.com/user/jezuskristusirkungs (Jēzus Kristus ir Kungs)

http://twitter.com/#!/search/realtime/Kristus Pasaulei (Kristus Pasaulei, G12 Latvia)

 

“Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet, ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!” Jesajas12:4

 

Lolija Sprancmane.