Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts,
tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Marka 16:15,16

Vārds ”kristība” tulkojumā no grieķu valodas nozīmē – „iegremdēšana”, un to atdzīst visi kristietības novirzieni.

Tas nav tikai tukšs rituāls, tas ir līgums, ko tu slēdz un apstiprini ar pašu Dievu!

Grēku nožēlas lūgšana ir kā šis līgums, bet ūdens kristības kā tavs paraksts un zīmogs uz līguma, apstiprinājums tam, ka tu to arī pildīsi.

Tas nozīmē, ka tu atzīsti Jēzu par savu Kungu un autoritāti visās savas dzīves jomās un pieņem lēmumu šķirties no grēcīgas dzīves un dzīvot svētu, Dievam tīkamu dzīvi.

Tādēļ draudze „Kristus Pasaulei” pret ūdens kristībām attiecas ļoti nopietni, jo tas ir līgums ar pašu Dievu.

Tāpēc, lai varētu kristīties šajā draudzē, ir vairāki nosacījumi, pēc kuriem var izvērtēt, vai cilvēkam ir skaidrs, kādu lēmumu viņš pieņem un vai viņš ir spējīgs pildīt līguma nosacījumus.

Kristību kandidātam ir jābūt vismaz trīs mēneši draudzē, regulāri jāapmeklē mājas grupas sapulces un dievkalpojumi, katru dienu jālasa Bībele un jālūdz Dievu. viņam jāiziet Bībeles skola un draudzes inkaunters.

Pagājušajā draudzes dievkalpojumā ar ziediem, dāvanām un skaļiem aplausiem tika sveikti četri cilvēki, kuri pagājušajā mēnesī slēdza derību ar Dievu pagremdes kristībā.

Kristības draudzē „Kristus Pasaulei” notiek draudzes inkaunteru pēdējā dienā ar mācītāja atļauju.

Marija Graudiņa.