Draudze „Kristus pasaulei” pazīstama kā uz rezultātu orientēta draudze.
Ikvienam cilvēkam, arī draudzes veidotājam un kalpotājam ir svarīgi redzēt sava darba rezultātus, lai varētu plānot turpmākos soļus, nospraust mērķus nākamajam laika posmam, kā arī gūtu gandarījumu un pārliecību par to, ka viņa pūles nav veltīgas.

Pavirši skatoties no malas, reizēm ir grūti pamanīt draudzes izaugsmi tīri skaitliski, īpaši, ja pie rokas nav gadu vai pusotra vecas dievkalpojumu fotogrāfijas. Tomēr pēdējos mēnešos jau ar neapbruņotu aci bija labi redzams, ka zālē, kurā notiek „Kristus pasaulei” dievkalpojumi, solu rindas arvien vairāk aizpildās. Un tomēr tie ir tikai subjektīvi vērtējumi.

„Kristus pasaulei” statistiku apkopojusi Luīze Zveja, viena no draudzes līderēm, kura ir tās pamatkodolā jau no draudzes pirmsākumiem. Dievkalpojumā „Svētība 2010. gadam” kurš notika 2. janvārī Rīgā, Zinātņu akadēmijas mājā, viņa klātesošajiem rādīja un paskaidroja vairākas diagrammas, kurās ļoti uzskatāmi atainota draudzes skaitliskā izaugsme pēdējo nepilnu divu gadu laikā kopš draudzes dibināšanas brīža 2. februārī 2008. gadā. „Pašā sākumā bija tikai trīs mājas grupas, divas Valmierā, bet viena Limbažos. Kopā bijām aptuveni divdesmit cilvēku. Līderu komandu veidoja Mārcis ar savu sievu, Gannu, meitu Betiju un Bauskas draudzes mācītājs Juris Lavrinovičs. Vēlāk pievienojos es un Eva Olševska, kura pašlaik vada video kalpošanu draudzē”, – stāsta Luīze. „Mūsu grupas sapulces notika Biķernieku slimnīcas kapelā”. Abās diagrammās redzams, kā lēnām, bet konsekventi pieaug mājas grupu skaits draudzē, kā arī šo mājas grupu vidējais apmeklējums pēdējo divu gadu laikā. „Kristus pasaulei”, līdzīgi kā citās G12 vīzijas draudzēs pasaulē, kur mājas grupas uzskata par draudzes dzīves un garīgās izaugsmes mugurkaulu, skaitlisko izaugsmi pieņemts vērtēt nevis pēc svētdienas dievkalpojuma apmeklējuma, bet gan pēc mājas grupiņu kopējā dalībnieku skaita. Šī iemesla dēļ draudzes „Kristus pasaulei” mājas grupu vadītāji katru dievkalpojumu sniedz atskaites par savas grupas apmeklējumu aizvadītājā nedēļā. Iegūtie dati tiek apkopoti un ir par pamatu tālākai draudzes izaugsmes plānošanai. „Aizvadītā gada beigās mums jau ir 41 mājas grupiņa, kuru vidējais apmeklējums sasniedzis 185 cilvēkus decembra mēnesī”, – stāsta Luīze Zveja. „Pēdējo neformālo pasākumu laikā, kuri notika decembrī,  sasniegts kārtējais mājas grupu  apmeklētības rekords – 221 cilvēks!”

Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis savukārt pievēršas draudzes pirmsākumiem un tam, kā viņš saņēmis vīziju par mājas grupu draudzi. „Kad biju misijas darbā Ukrainā, ievēroju, ka tās draudzes, kurās nav mājas grupas, neaug. Tika rīkoti grandiozi evaņģelizācijas pasākumi, iztērēta liela nauda, cilvēki piedzīvoja brīnumus un dziedināšanas, pieņēma Jēzu par savu Kungu, taču šajās draudzēs nepalika. Tās nespēja cilvēkus noturēt, jo pietrūka garīgās aprūpes, kura tik ļoti nepieciešama ikvienam jaunam kristietim. Turpat bija kāda draudze, kura auga. Un tur bija mājas grupas. Tad Dievs man tur, Ukrainā parādīja vīziju un lika iesākt draudzi Rīgā, kura kļūs par bāzi visām draudzēm Latvijā”, – stāsta Mārcis. Viņš rāda diagrammu, kurā attēlots draudzes „Kristus pasaulei” ciltskoks – kuri vadītāji pacēluši citus vadītājus, kā mājas grupu tīkls veidojies šo divu gadu laikā. Viss tas klātesošajiem ir ļoti interesanti.

2010. gadā draudze „Kristus pasaulei” par saviem mērķiem izvirzījusi panākt, ka kopējais mājas grupu vadītāju skaits sasniedz 40 cilvēku, bet bet pašu mājas grupu skaits – 60.