20. martā Rīgā, Zinātņu akadēmijā notiks draudzes „Kristus pasaulei” divu gadu jubilejas svinības un Vīzijas konference.
Šī pasākuma ietvaros notiks dievkalpojums un koncerts. 14.00 Kolonnu zālē sludinās draudzes mācītājs Mārcis Jencītis, bet 18.00 būs koncerts, kurā uzstāsies Valdis Indrišonoks ar savu grupu.

Šī ir jau ceturtā draudzes „Kristus pasaulei” konference, un šoreiz tā ir veltīta draudzes dibināšanas divu gadu jubilejai. Pirms vairāk nekā diviem gadiem, 2008. gada februārī draudze „Kristus pasaulei” uzsāka regulārus dievkalpojumus viesnīcā „Maritim Hotel” Rīgā, Pārdaugavā. Draudze līdzīgas konferences rīko divas reizes gadā. Allaž šie pasākumi ir plaši apmeklēti un izvēršas par svētkiem, kuros piedalās „Kristus pasaulei” draudzes no visas Latvijas. Šādās reizēs ikviens var novērtēt draudzes patieso lielumu un izaugsmi, un tas ir par stiprinājumu un iedrošinājumu visiem draudzes dalībniekiem.

Pēdējās konferences aizvadītājā gadā bija iezīmīgas ar to, ka tajās bez Mārča Jencīša piedalījās arī uzaicināti viessludinātāji. „Kristus pasaulei” pavasara konferencē pirms gada Evaņģēliju sludināja Rīgas Vasarsvētku draudzes mācītājs Modris Ozolinkēvičs. Viņš arī aicināja pieņemt Jēzu par savas dzīves Kungu un Glābēju.

Savukārt rudens konference aizritēja vīzijas G12 zīmē. Šajā reizē par mācekļu veidošanu sludināja mācītājs Aleksandrs Kleningers no Vācijas, kurš pats vada G12 vīzijas draudzi Ķelnē.

Konferences norises vieta būs ZA namā Rīgā, Akadēmijas laukumā 1. Laipni aicināti visi, kuri ilgojas pēc patiesas garīgas atmodas mūsu zemē un kuriem interesē cilvēku pievešana Jēzum un mācekļu veidošana. Ieeja bez maksas.