Draudzē „Kristus pasaulei” ir priecīgs jaunums: savu darbu ir uzsākušas vairākas jaunas atvērtās vīru grupas.
Draudzes mācītājam Mārcim Jencītim jau labu laiku bija sirdī kalpot tieši vīriem un pacelt no viņu vidus līderus, mājas grupu vadītājus. Līdz ar to vīri no Rīgas mājas grupām izgāja ārā un pa ceturtdienas vakariem pulcējās uz sapulci Tērbatas ielā 38. Šīs sapulces notika visu martu. 24. marts bija pēdējā lielās atvērtās vīru grupas sapulce. Kā jau bija ieplānots, notika grupas dalīšanās. Līdz ar to savu darbību atjauno vai uzsāk no jauna četras atvērtās vīru grupas Līdz ar to pamatvilcienos ir izveidots vīru mājas grupu tīkls. Draudzes mācītājs izveido vīru līderu grupu, kurā viņš aicināja tos, kuri vada savas grupas. Iepazīsimies ar jauno grupu vadītājiem:
Arvis ir vispieredzējušākais mājas grupu vadītājs, kurš draudzē atbild arī par skaņas un gaismas tehnisko nodrošinājumu. Viņš savu pirmo grupu sāka vadīt pirms apmēram pusotra gada. Vadījis ģimeņu grupu un vēlāk jaukto grupu, Arvis patlaban vada vīru grupu.

Dainis ir pazīstams draudzē kā gaismu operators. Arī viņš pēc neliela pārtraukuma atsāk vadīt mājas grupu. Ar savu uzcītību un čaklumu viņš ir iemantojis draudzes mācītāja un līderu atzinību un uzticību.

Edgaram šī ir debija. Mūsu draudzē Edgars ir salīdzinoši nesen, bet piedzīvojis radikālas izmaiņas savā dzīvē, viņš kopā ar sievu Līgu aktīvi iesaistījās draudzes aktivitātēs un kalpošanās. Būdams palīgs Arvim gan mājas grupā, gan pie apskaņošanas, Edgars ātri izauga par līderi un tagad uzņemas savas mājas grupas vadīšanu.

Artūrs arī atsāk vadīt savu mājas grupu pēc apmēram mēneša pārtraukuma. Viņš draudzē atbild arī par svētrunas iztirzājumu sagatavošanu un ziņām draudzes mājas lapā. Gan Dainis, gan Edgars, gan arī Artūrs par savu garīgo izaugsmi var pateikties draudzes mācītājam Mārcim Jencītim, gan arī Arvim, kura aprūpē viņi bija.

Pēteris Ir jauniešu grupas vadītājs. Viņš turpina vadīt savu grupu, kura ir arvien kuplāk apmeklēta.

Vīru sapulces noslēgumā visi varēja nobaudīt sāļo kliņģeri, par kuru visa atzinība Edgaram. Mācītājs aizlūdza par jauno mājas grupu vadītājiem un svētīja viņus. Līdz ar to ir noslēgusies zināma mājas grupu reorganizācija draudzē un tagad „Kristus Pasaulei” ir gan sieviešu, gan vīriešu mājas grupu tīkls.

Sīkāku informāciju par draudzes mājas grupām un iespēju apmeklēt kādu no tām varat saņemt pa tālruni 29335196.

Artūrs Danenbaums.