18. februāra dievkalpojums draudzē Kristus Pasaulei sākas ar iedrošinājumu katram klātesošajam.
Mācītājs saka, ka šodienas svētrunas tēma ir gudrajiem un draudzi Kristus Pasaulei apmeklē tikai gudrie. Jo katras gudrības sākums ir Dieva bijāšana! Šodien īpaši fiziķiem un astronomiem – Krusta gravitācija. Šādu intriģējošu nosaukumu mācītājs devis savai svētrunai. Kas ir gravitācija? Pievilkšanās spēks. Dievs ir iekārtojis, ka Zemei ir pievilkšanās spēks. Kosmosā gravitācijas spēks zūd. Tieši tāpat arī Krustam – Jēzus nopelnam pie Krusta, ir gravitācijas spēks! Pirms 2000 gadiem Dievs sūtīja uz Zemi Savu Dēlu Jēzu Kristu. „Kristus” tulkojumā nozīmē – apstiprinātais, svaidītais, pilnvarotais Glābējs. Dievs Pats nāca cilvēka miesā uz Zemes un, pretēji tam, kā Vecajā Derībā bija pieņemts par grēkiem upurēt dzīvniekus, Dievs upurēja savu Dēlu jeb Sevi Pašu! Un Bībele mums skaidri saka:

Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jesajas 53:4–5

Jēzus samaksāja pilnu cenu – izpirka TEVI no sērgām, slimībām, grēkiem, vājībām, nabadzības un lāstiem. Un viss, kas tev nepieciešams – saprast šo nopelnu un pieņemt to. Ieraudzīt savas slimības un vājības pie Krusta, jo Krustam piemīt gravitācijas spēks! Kad tu atrodies Krusta pakājē, Krusta tuvumā, tas izsūc no tevis visu negatīvo, visas sērgas, nabadzību, negatīvās rakstura īpašības, depresiju, sāpes, visu to, kas Dievam nav tīkams.

Vecajā Derībā ir aprakstīts čūsku uzbrukums Izraēla tautai. Tas bija viņu grēku dēļ. Kad tauta nezināja kā ar čūskām cīnīties, tad viņi nolēma vērsties pie Dieva pēc palīdzības. Un Dievs lika Mozum izgatavot čūskas tēlu.

Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Darini sev čūskas tēlu un liec to par zīmi; un katrs, kas sakosts un to uzlūkos, tas dzīvos.” Un Mozus izveidoja vara čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi. Un notika, ja čūska kādu sakoda, tad tas uzlūkoja vara čūsku un palika dzīvs. 4. Mozus 21:8–9

Čūskas skulptūra tika uzcelta uz paaugstinājuma, lai visiem būtu iespēja uz to paskatīties. Katrs, kas uz to paskatījās – izdzīvoja. Un tā ir līdzība ar Jauno Derību.

Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Jāņa 3:14- 17

Jēzus tika paaugstināts pie krusta, kurš atrodas uz zemes. Katrs, kurš uzlūko Jēzu krustā sisto, ikviens, kurš uzlūko šo krustu, saskaras ar krusta gravitāciju – krusts izvelk visas ciešanas, sāpes un slimības. Kāpēc Kristus tika paaugstināts pie krusta? Lai TU šodien varētu uzlūkot krustu un Dievs varētu paņemt no tevis prom tavu grēcīgo dzīves veidu, tavu apsēstību, tavu depresiju, bailes, kompleksus un nepilnvērtību. Tad, kad tu esi krusta tuvumā, tad Dievs dienu no dienas izvelk no tevis un jo ilgāk tu esi krusta tuvumā, jo vairāk Viņš izvelk!

Piemēram, šeit ir liecība: Kāds vīrietis, kurš pirms vairākiem gadiem bija uz dziedināšanas dievkalpojumu Durbē, atrakstīja vēstuli. Viņš raksta, ka viņu mocījušas sāpes sirdī un ārsti nevarējuši palīdzēt, taču pēc dziedināšanas dievkalpojuma sirds vairs tik bieži nesāp un vīrietis jūtas labi. Slava Dievam! Šis cilvēks atnāca, bija krusta tuvumā, un vēl šodien viņš bauda rezultātu, ko viņš saņēma krusta tuvumā. Arī šodien, šeit daudzi kaut ko saņems no Dieva. Taču viss neaprobežojas ar to, ka tu šodien šeit kaut ko saņemsi. Daudz labāks ceļš ir tad, kad tu ikdienas esi krusta klātbūtnē un, ka Dievs ik dienas tevi dziedina, tīra un sargā. Tas ir daudz labāk! Vai tu gribi no Dieva tikai vienu mazu svētībiņu, vai arī gribi būt patiesi svētīts ikdienā?

Lūk, video materiāls par tādu unikālu fenomenu kā melnais caurums. Tas, ka pasaulei būs gals ir acīmredzams. Pat nevajag zināt, kas rakstīts Bībelē, lai to saprastu. Jo pat Saule un tās enerģija nav mūžīga. Katrai zvaigznei ir savs mūžs. Kad zvaigzne ir iztērējusi savu enerģiju, tad tā kļūst sarkana un notiek sprādziens. Ja tuvumā ir kādas citas planētas, arī tās iet bojā. Pēc sprādziena zvaigznes kodolā izveidojas tukšums un to arī sauc par melno caurumu. Ar teleskopu nevar to redzēt, jo viņa nav. Bet to, ka melnais caurums pastāv, var noteikt, jo viņam piemīt nenormāls gravitācijas spēks! Piemēram, ja no zemeslodes izveidotos melnais caurums, tad mūsu planēta ietilptu ozolzīlē. Zemeslode tiktu saspiesta tik maza, tu vari to aptvert? Par šādiem melnajiem caurumiem uzņem šausmu un mistikas filmas. Bet tur nav nekā mistiska, tā Dievs ir iekārtojis pasauli. Visas planētas ir mijiedarbībā, Zeme riņķo apkārt Saulei, ap Zemi riņķo Mēness un tamlīdzīgi. Bet tikai uz Zemes ir dzīvība – mēs esam īpaši. Ja melnā cauruma tuvumā gadās tāda planēta, kā Zeme, vai tāda zvaigzne kā Saule, tad caurums tās iesūc un saspiež. Līdzīgi kā miskastes mašīnas – esi redzējis? Šādas mirušās zvaigznes spēj iesūkt visu! Kā krokodili, kuru apēd visu, kas gadās ceļā, daudz nedomājot. No melnā cauruma nekas netiek ārā, pat gaisma netiek ārā. Lai izpētītu šos procesus, ir pastrādājis gan Ņūtons, gan Einšteins. Saskaņā ar Einšteina relativitātes teoriju nav nekā ātrāka par gaismas ātrumu. Tas ir galīgais ātrums, un ja melnais caurums spēj absorbēt pat gaismu, tad tas spēj aprīt visu. Esi dzirdējis par tādu jēdzienu kā singularitāte? Singularitāte – tā ir bezgalība. Daži zinātnieki uzskata, ka melnā cauruma centrā veidojas singularitāte, tas nozīmē, ka šajā centrā ir tāds blīvums, ka tas aiziet bezgalībā. To nevar aptvert. Tas nozīmē, ka viens melnais caurums var uzsūkt pilnīgi visu, bet tādu melno caurumu kosmosā ir daudz. Mēs esam neapskaužamā stāvoklī, tomēr tas notiek ļoti lēnām un mūsu dzīves nepietiks, lai mēs piedzīvotu, ka tiekam iesūkti kādā melnajā caurumā. Singularitāte piemīt arī Visumam. Arī tas ir bezgalīgs. Mēs to visu līdz galam nesaprotam, bet to visu radījis ir Dievs un tikai Viņš zina, kā tas viss darbojas. Melnā cauruma centrā ir tāds gravitācijas spēks, ka pat laiks palēninās, līdz izzūd. Mācītāja piedāvātais videomateriāls palīdz klātesošajiem precīzāk saprast par kādām kosmiskām norisēm ir runa. Un tā, kā video ir krievu valodā, mācītājam ir izdevība atgādināt, ka Dievs mūs nešķiros ne pēc nacionalitātes, ne pēc ādas krāsas un pat ne pēc denominācijas. Notiekošais referendums ir politiskas spēlītes, un svarīgāk par to ir pazīt Dievu personīgi. Debesīs būs viena tauta – Dieva tauta!

Atgriežoties pie melnajiem caurumiem un galaktikām, ir svarīgi atcerēties, kas to visu ir radījis? Dievs! Dievs ir radījis melnos caurumus, kuros ir tāds spēks. Tad jautājums – kāds spēks piemīt Tam, kas to visu ir radījis, pašam Radītājam? Ja Dievs spēj radīt šādus, prātam neaptveramus objektus, kuri spēj ievilkt sevī visu, cik spēj pats Dievs, nomirstot pie Krusta un augšāmceļoties? Cik daudz no tevis spēj izsūkt Pats Dievs? Nav salīdzināms Svētā Gara spēks ar radījuma spēku. Vai tu sāc aptuveni iedomāties, kāds ir Krusta spēks? Tad, kad es atgriezos pie Dieva, es atgriezos no nežēlīga murga, kas bija mana dzīve. Un tajā brīdī, kad es piesaucu Jēzus vārdu, es dzirdēju Dieva balsi, kas ar mani runāja. Tajā brīdī notika cīņa starp Dievu un sātanu. Šī cīņa bija par mani, bet izvēle, kam piebiedroties, piederēja man, un es izvēlējos Jēzu. Tajā brīdī es savām acīm redzēju un dzirdēju dēmonu pasauli, bet Dievs teica, lai es skatos uz Krustu. Tas bija cietuma kamerā un tur durvju vietā ir restes un aiz tām – smagas metāla durvis. Es skatījos uz restēm, kuras bija krustā un pielūdzu Dievu. Vēlāk, kad es jau gāju uz kapelu, es skatījos uz koka krustu, kas tur bija. Kad mācītājs sludināja, es turpināju neatlaidīgi skatīties uz krustu. Vēlāk es sāku lasīt Bībeli, klausījos mācītājos un sapratu, ka skatīties uz krustu nenozīmē to darīt tikai vizuāli. Un tomēr, kad es skatījos, tad Dievs no manis izvilka ārā visas manas atkarības – narkotikas un perversijas, alkoholismu un nešķīstus vārdus. Tas viss aizgāja no manis trīs dienu laikā. Krusta tuvumā Dievs izvelk no tevis visu, kas ir slikts un arī šodien šeit Dievs izvelk no tevis visu grēku un ļaunumu!

Bet nepietiek tikai vienu vakaru pavadīt ar Jēzu. Ir nepieciešams ik dienas būt Krusta pakājē, nepieciešams, lai tas būtu tavs dzīves veids.

Būt Krusta klātbūtnē nozīmē ievērot un ikdienā kopt sešus savas garīgās dzīves aspektus:

1. Bībele. Tev nepieciešams ikdienas katru dienu ieplānot laiku, kurā tu atver Dieva Vārdu un to studē. Tu meklē un lieto komentārus, lai izprastu Dieva Vārdu.

Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus, un izglāba viņus no bojā ejas. Psalms 107: 20

Kad tu lasi vai klausies Dieva Vārdu, tas dziedina.

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Psalms103: 3

Nav tāda grēka, ko Dievs nevarētu piedot un nav tādas sērgas, ko Dievs nevarētu dziedināt. Tas spēks, kas nāk no Krusta, ir varenāks pat par melnā cauruma gravitācijas spēku! Ar Dievu viss ir iespējams!

Jo Dievam nekas nav neiespējams. Lūkas 1:37

Kādam varenam Dievam mēs ticam! Un kopā ar Viņu mums nav absolūti nekā neiespējama! Dievs nevar tev palīdzēt, ja tu neesi Krusta tuvumā, tāpat kā melnais caurums neiesūc to, kas nav tā tuvumā.

2. Lūgšana – saruna ar Dievu. Kad lasām Bībeli, Dievs runā uz mums, kad mēs lūdzam – mēs sakām Viņam. Tam ir jābūt ieplānotam katru dienu. Tu veido attiecības ar Dievu, un ne tikai stāsti Viņam savas vajadzības, bet arī pasakies par to, ko Viņš jau tev ir devis. Es iesaku lūgt un lasīt Bībeli disciplinēti katru dienu vienā laikā, lai tas kļūst par tavu paradumu.

3. Draudze. Tev ir nepieciešama reāla, dzīva draudze ar dzīviem cilvēkiem, ar kuriem tev ir reālas un dzīvas attiecības. Nepastāv interneta draudzes vai Kristīgā radio draudzes. Ir tikai viena reāla Dieva draudze ar reāliem cilvēkiem. Tas tev ir vajadzīgs, lai paliktu Krusta pakājē. Būt draudzē nenozīmē tikai atsēdēt dievkalpojumu reizi nedēļā. Tas nozīmē būt reālās attiecībās ar reāliem cilvēkiem, ar vadītājiem, arī mājas grupiņā.

Es par šiem punktiem runāju jau 11 gadus un tomēr daudzi to vēl joprojām „laiž gar ausīm”.

4. Kalpošana. Liecini cilvēkiem, stāsti, no kā Dievs tevi ir atbrīvojis, tas ir dzīvībai nepieciešams. Ja es nesāktu dalīties ar citiem un kalpot cilvēkiem, tad mana ticības dzīve būtu pārstājusi augt. Uzņemies grupiņā tos pienākumus, kurus tu vari darīt. Kļūsti aizņemts ar kalpošanu draudzē. Ieraugi, kur vajag palīdzēt un palīdzi.

5. Svēta dzīve. Ir par maz tikai lūgt Dievu, lasīt Bībeli un būt draudzē. Ir nepieciešams arī mainīt savu raksturu – censties dzīvot tā, kā māca Kristus. Ir Bībeles mācība, kas satur 10 baušļus un tev jācenšas dzīvot pēc tās. Tas nenozīmē, ka tev izdosies uzreiz. Un tomēr svarīgi, ka tu centies!

6. 100% cena. Par visiem iepriekšminētajiem punktiem tev ir jāsamaksā pilna cena! Piemēram, mēs zinām, ka dievkalpojumā atrodas cilvēki no Ventspils un Liepājas. Liepāja nav tepat, kur Āgenskalns. Viņi ir maksājuši savu cenu, lai būtu šeit. Es uzskatu, ka vienīgais iemesls, kad cilvēks var nebūt draudzē, ir, ja viņš ir miris! Pretējā gadījumā cilvēks nav samaksājis cenu.

Arnolds Švarcenēgers ir populārs ar savām filmām: „Terminators”, „Plēsoņa”. Lai uztaisītu sev tādu ķermeni, viņš maksāja cenu. Viņš pats par sevi raksta, ka trenējoties, viņš vairākas reizes zaudējis samaņu no pārpūles. Tas, kurš cīnoties pret grēku nav zaudējis samaņu, vēl pa īstam nav cīnījies. Ir jāsamaksā pilna cena.

Un pēc viņa trijotnē nākamais bija Ēleāzars, Dodo dēls, Ahohija dēladēls, viņš bija kopā ar Dāvidu, un tie sakāva filistiešus toreiz, kad viņi bija sapulcējušies karam un israēlieši jau atkāpās; viņš cēlās un kāva filistiešus, kamēr viņa roka piekusa un pielipa pie zobena. Un Tas Kungs deva tanī dienā lielu uzvaru; un tie ļaudis atkal atgriezās, lai nogalinātos aplaupītu. 2. Samuēla 23:9-10

Šajā rakstu vietā ir runa par Dāvida tuvākajiem cilvēkiem, tādiem, kāds ir viņš pats. Viens no šeit minētās trijotnes bija Eleāzars, kurš izšķirošajā brīdī cīņā ar filistiešiem izvēlējās nevis bēgt, bet cīnīties līdz galam. Nostājies lauka vidū, viņš kāva pretiniekus, līdz viņa rokas, asiņu aptraipītas, bija pielipušas pie zobena. Izvēlies arī tu cīnīties līdz galam ar savu grēku, slinkumu, slimībām, vājībām, un Dievs tev dos uzvaru, tāpat, kā Dievs deva lielu uzvaru Izraēlam tajā dienā! Kad Dievs dos uzvaru? Tad, kad tu cīnīsies par saviem pieciem punktiem līdz galam. Mēs taču esam vieni no tiem, kas ir pieņēmuši lēmumu iet līdz galam! Pietiek puņķoties – cīņa līdz galam!

Lūk, video ar smilšu pulksteni, kur strūkla smalku smilšu gravitācijas spēka iespaidā slīd cauri slaidajai piltuvei pulksteņa vidū, atgādinot par Krusta spēku, kurš ar neizmērāmu vilkmi izvelk no mums visu Dievam netīkamo! Padomā, vai tu gribi saņemt tikai šodien risinājumu savai problēmai, vai tomēr vēlies palikt Krusta tuvumā ikdienas un dzīvot pilnvērtīgu, svētītu dzīvi?

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Inese Jansone