27. februāra dievkalpojumā draudzē „Kristus pasaulei”
mācītājam Mārcim Jencītim bija ļoti radikāla svētruna par to, ka Jēzus ir Glābējs, un ka vairumam kristiešu Latvijā ir ļoti ierobežota sapratne par to, kādā veidā Dievs vēlas glābt mūsu zemi un sūtīt tai atmodu, kā arī par to, ka mums, kristiešiem, jādara viss, lai pievestu cilvēkus Jēzum un darītu viņus par Kristus mācekļiem. Svētrunas beigās ir pravietojums: „Kur ir tavi augļi?”

Romiešiem 10:1-3 Brāļi, mana sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti. Jo es dodu viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes. Jo, aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav pakļāvušies.

Mācītājs Mārcis Jencītis:

Par ko ir runa? Pāvils sauc par pazudušiem savus tautas brāļus. Pāvils saka, ka viņiem ir vajadzīga glābšana. Tiem cilvēkiem, kuri deg par Dievu, sauc „uguni, uguni”, un tajā pašā laikā dzīvo bez izpratnes par Viņu. Viņiem vajadzīga pestīšana.

Es aizvakar atkal atbildēju uz kārtējā mācītāja sajūsmu par inkaunteriem. Kad es mēģināju paskaidrot šī pasākuma patieso nozīmi, tad kārtējo reizi tiku nosaukts par augstprātīgu un brīdināts no krišanas. Kad pajautāju viņam par personīgajam attiecībām ar Dievu, cik viņam tās ir regulāras un ilgas, tad saruna tika izbeigta.

Es zinu, ka mans Dievs ir greizsirdīgs Dievs, kurš neieredz plānprātīgu, remdenu kristietību bez dziļākas izpratnes un bez precīzas Viņa pavēļu ievērošanas. Kristietību bez Viņa Paša. Bezmērķīga kristiešu pašdarbību bez nākotnes. Bezlietus vēja dzenāti mākoņi, kas nekad un nekur neko arī nesasniegs! Kas neredz tālāk par savu deguna galu, kas ieciklējušies uz kaut kādu metodi, kas ir tikai maza daļa no Jēzus skaistās pilnības. Es sajutu garu, kas valda pār šiem cilvēkiem. Pretīga migla, ar kuru velns apklāj šos ļaudis. Briesmīgs reliģijas gars, meistarīgi nomaskēts zem harizmātiska svaidījuma. Šīs spēlītes ir jāizbeidz. Ir laiks nopietnībai Dieva lietās. Viņš ir Glābējs vārda pilnā nozīmē. Viņš nav abortu meistars, Viņš nav neauglības ķēniņš. Viņš ir auglības Dievs. Visi mēs tieksim tiesāti un vērtēti tikai un vienīgi pēc augļiem. KUR IR TAVI AUGĻI? Kur ir dvēseles? Ko tu esi darījis, lai atvestu dvēseles pie Kristus? Nost ar plānprātīgu, remdenu viltus kristietību! Nost ar tukšām runām! Esmu izbeidzis to uz visiem laikiem. Es vairs necīnos kā tukšu gaisu sizdams. Es dzenos pretim mērķim. Sargieties no apstulbojošā reliģijas gara. Sargieties no bezmērķīgas dzīves un kalpošanas. Sargieties no neauglības. Viņš ir auglības Ķēniņš! Viņš teica cilvēkam: „Augļojieties un vairojieties!” Viņš teica Ābrahāmam: „Es tevi vairošu kā jūras smiltis un kā zvaigznes debesīs.” Viņš tevi vairos. Viņš ir Savas draudzes, „Kristus pasaulei” Sargs! Viņš ir aizstāvis un vairotājs. Viņš ir visu svētību avots.

Aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo! Un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Jebkura kustība var pārvērsties šausmīgā reliģijā. Arī šī kustība un draudze, G12, var pārvērsties drausmīgā monstrā. Var. Dievs, palīdzi mums, lai tas nekad nenotiktu! Lai mana draudze lūdz par mani, lai es nekad neatstājos no lūgšanām. Nekad. Draudze, lūdziet, lai jūsu mācītājs nekad nepārstātu lūgt un meklēt Dieva vaigu kambarī! Lai viņš nekad nesāktu skatīties tikai kādā vienā vietā Bībelē, bet lai viņš redzētu Rakstus visā pilnībā. Pilnībā Jēzu kā Glābēju. Es par jums lūdzu un jūs arī par mani lūdziet katru dienu.

Smagi vārdi Latvijai un draudzei, kas sauc sevi par patieso draudzi: Visa Latvijas kristīgā draudze, kas neaug! Paskatieties uz augļiem un uz gadiem, kas pagājuši! Neauglība! Cik gadi pagājuši, kopš komunisma jūgs ir noņemts. Mums ir brīvība sludināt un veidot mācekļus. Cik laiks jau ir pagājis? Bet draudze neaug. Draugi, arī mēs piederam pie Latvijas draudzes. Tas attiecas arī uz mums. Vairāk vai mazāk. Mūsu pienākums ir nest auglību. Mēs vainojam visu un visus, bet paši nespējam ne redzēt, ne dzirdēt patiesību. Mēs sakām: „Kaut kas nav kārtībā! Kas ir tas, kas nav kārtībā?” Taču tad, kad Mani izredzētie kalpi un pravieši kliedz jūsu ausīs par patiesību, jūs aizverat savas ausis un acis. Jūs cenšaties nogalināt un izmest no vīna dārza Manus svaidītos, kas ir jums par svētību. Viņi ir Mana saldā smarža tiem, kas tiek izglābti un nāves smarža tiem, kas tiek pazudināti. Es esmu sākums un gals. Es ceļu un Es pazudinu! Es runāju, Es kliedzu jūsu ausīs, taču jūs nedzirdat. Es esmu klupšanas un piedauzības akmens. Es esmu stūra akmens, bez kura nav draudzes un nav Dieva valstības. ES ESMU, KAS ES ESMU! Izejat no neauglīgās pseidodraudzes! Izejat! Izejat! Izejat! Tie ir akli akliem ceļa rādītāji. Ir tikai viens patiesības rādītājs. Manas personīgās attiecības ar Dievu, mani centieni Viņu iepazīt, manas izmaiņas raksturā, Gara augļi un mani cilvēki, mācekļi, kuri seko man. Pie kuriem esmu pielicis savas pūles, lai aizsniegtu, nostiprinātu, apmācītu un izsūtītu. Kad ir redzami mani augļi un manas attiecības ar Dievu, cenšanās, kas saistīta ar reālu darbību, lai kļūtu par evaņģēlistu un mācekļu veidotāju. Tādu, kā Jēzus.

Es atveru debesis. Es izleju pār jums no auglības lietus. Es redzu jūsu centienus un pūles. Es pieņemu jūsu upurus, mīlestībā pienestus. Es ņemu jūsu piecas maizes un divas zivis un laužu tās. Es laužu tās un baroju jūs. Un Latvijas tautu. Tautas, kas Dievu vēl nepazīst, Mani iepazīs. Es lietošu jūs, Mana draudze!

Draugi! Es aicinu jūs atgriezties pie dzīvā Dieva! No neauglīgas kalpošanas, no neauglīgām grupām un draudzēm nāc pie dzīvā Dieva dzīvā draudzē! Nāc pie auglīgajiem, nāc un pats kļūsti auglīgs. Kādā vidē tu atrodies, tāds esi tu pats. Parādi man savus draugus, savus priesterus un farizejus, un es pateikšu, kāds esi tu pats. Finanses, mašīnas un mājas. Politika un bizness. Pāvils saka: „Es visu to turu par mēsliem, salīdzinājumā ar Kristus iepazīšanu!” Bet kur ir tavi augļi? Kur ir tavas attiecības ar dzīvo Dievu?

Vai visiem izdosies viss? Nē. Bet tu būsi centies. Mans sapnis ir – glābti cilvēki. Daudz glābtu cilvēku. Glābta Latvija un Eiropa. Un pasaule. Un ne mazāk! Nekas mani neapturēs.

Kur ir tavi augļi?