Pagājuši jau divarpus gadi, kopš draudze „Kristus pasaulei” sāka savu darbu.
Iesākta kā pārdesmit domubiedru grupa, draudze pa šo laiku izaugusi ap divsimt cilvēkiem un turpina arvien pieaugt. Laikā, kad Latvijā samilzušas dažādas problēmas, cilvēki dodas uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos un arī kristīgās draudzes bieži vien samazina savus apgriezienus, „Kristus pasaulei” atpazīstamība un arī ietekme mūsu sabiedrībā palielinās. Sarunā draudzes mācītājs Mārcis Jencītis vērtē gan laiku, kurā dzīvojam un darbojamies, gan arī draudzes paveikto aizvadītā divarpus gadu laikā:

Kā tu vērtē garīgo situāciju Latvijā kopumā?

Labs jautājums! Skatos ārā pa logu un redzu, ka nāk virsū melni lietus mākoņi. Valstī stāvoklis ir tieši tāds, kāds ir stāvoklis draudzē. Daudzi, kas sevi sauc par ticīgajiem, patiesībā ir garīgi miruši, jo viņiem nav personisku attiecību ar Dievu. Tomēr garīgo situāciju Latvijā kopumā es vērtēju labāku, kā Eiropā. Vairākās draudzēs ir mājas grupas, kaut arī tā nav šo draudžu prioritāte. Ir atsevišķas draudzes, kuru dalībnieki un mācītājs meklē Dievu un veido personīgas attiecības ar Viņu. Es ceru, ka viņi ieraudzīs Dieva Vārdā, kādam jābūt pareizam draudzes modelim. Tad viņi ne tikai stāstīs par Dievu kā līdz šim, bet sāks arī cilvēkus pa īstam mīlēt un kalpot viņiem, kā Jēzus to darīja. Mūsu draudze drīz izdos grāmatu par mājas grupu vadīšanu un mācekļu veidošanu vīzijas G12 ietvaros. Ticu, ka tā noderēs visiem kristiešiem. Tas ir veids, kā mēs varam ieguldīt arī citās draudzēs, lai arī viņi satver šo vīziju. Mācītājam pašam ir jābūt gan personīgām un regulārām attiecībām ar Dievu, gan arī redzējumam. Mājas grupām ir jābūt draudzes prioritātei tūlīt pēc attiecībām ar Dievu. Tas ir veids, kā mīlēt savu tuvāko.

Ja draudzes nesāks patiesi kalpot cilvēkiem mīlestībā caur mājas grupām, tad tie paši mākoņi, kādi pašlaik ir virs Siguldas, savilksies pār visu valsti. Taču mēs no savas puses darīsim visu, kas mūsu spēkos! Mums ir vīzija, mums ir mērķi, un mēs tos sasniegsim! Lai kādi tie mākoņi arī nebūtu, mums ir cerības stars. Tas ir tas, kam es ticu!

Cik tālu mēs kā draudze esam tikuši šo divu ar pusi gadu laikā?

Esam auguši gan garīgi, gan skaitliski. Liels darbs ir paveikts tieši caur inkaunteriem. Tā ir īsta Dieva dāvana ne tikai mums, bet visai Latvijai. Redzu brīnišķīgas pārmaiņas cilvēkos sev apkārt un vispirms jau savā līderu komandā. Cilvēki, kuri bijuši daudzās draudzēs un pilni ar reliģisku domāšanu, tagad ir pilnīgi izmainījušies. Viņi nostiprinās vīzijā, arvien vairāk iepazīst Dievu un atraisa savu potenciālu. Līdz nepazīšanai ir izmainījusies slavēšana mūsu draudzē. Notikušas jau trīs Līderu skolas. Šobrīd mums draudzē ir 32 līderi un četrdesmit mājas grupas. Līdz gada beigām mēs sasniegsim ieplānotos mērķus – 40 līderi un 60 grupas. Visu šo laiku mēs esam ieguldījuši, un ticu, ka gada beigās mēs redzēsim rezultātu.

Uz ko šobrīd būtu jāvērš galvenā vērība un akcents?

Pirmais – pašiem vadītājiem meklēt Dievu, veidojot personīgas attiecības ar Viņu lūgšanu kambarī. Tos mērķus, kurus Dievs mums ir parādījis, katram vispirms ir jāizcīna garīgajā sfērā. Gavēnī un lūgšanā tie jāsaņem ticībā un jāpanāk, lai tie būtu sirdī. Otrais – ikvienam jāvērš uzmanība uz evaņģelizāciju savā grupā, jāvairo savas atvērtās grupas skaitliski un jāsāk audzināt arī jaunos vadītājus. Uzmanība jāpievērš tieši evaņģelizācijai grupās un neformālo pasākumu laikā.

Ir kaut kas, kas tevi šobrīd arī uztrauc?

Es zinu, ka esmu saņēmis vīziju no Dieva un precīzi to īstenoju. Cenšamies darīt visu tā, kā Dievs mums to ir parādījis. To nevar nosaukt par uztraukumu. Drīzāk – atbildības sajūta un rūpes, lai būtu sakārtotas gan manas attiecības ar Dievu, gan arī ar manu komandu un citiem cilvēkiem. Tātad mani uztrauc Dieva gribas pildīšana.

Kāds būtu tavs novēlējums draudzei?

Man ir Vārds no Dieva!

Tad nu es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir Viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds, Kolosiešiem 1:24-25

Mans novēlējums – lai pie ikviena cilvēka mūsu draudzē tiek piepildīta Dieva griba! Katram personīgi – iepazīt Dievu tā, kā vēl neviens līdz šim! Tiem, kuriem ir ģimenes, lai attiecības tajās ir tādas, kādas tās grib Dievs. Lai mēs katrs esam svētīti visās savas dzīves jomās, arī materiāli. Lai ikviens no mums ir pilnīgi brīvs un dziedināts. Lai katram no mums ir sava kalpošana un viņš tajā būtu laimīgs. Lai katram ir savs aicinājums un sava vieta kopējā draudzes vīzijā. Lai mēs būtu veiksmīgi un panākumiem bagāti!

Paldies!