Mūsu mājas grupa, kas šobrīd mājas vietu atradusi Teikā, radās Evas vadītās pamatgrupas sadalīšanās rezultātā.
Es uzņēmos pildīt vadītājas pienākumus, lai gan pašai likās, ka tam īsti nebiju gatava. Man tas bija zināms upuris un kaut kas jauns un atbildīgs. Tagad kopš ši notikuma jau ir pagājis nedaudz vairāk kā gads.

Visi MG dalībnieki ir beiguši Bībeles skolu, un gandrīz visi arī Līderu skolu. Divi mūsu
puiši, kuri garīgi izauguši pie mums, ir aizgājuši uz vīru grupām. Tie ir Toms un Rihards. Toms MG sāka apmeklēt kopā ar mammu, būdams 1. klases skolnieks. Paklausību iemācījās pildot nelielus pienākumus grupiņā. Te viņš ir beidzis Bībeles skolu un šobrīd ir sekmīgi iekļāvies draudzes vīru komandā un videokalpošanā. Aprunājoties ar Toma jauno vadītāju, dzirdu pozitīvas atsauksmes. Rihards arī ir garīgi izaudzis mūsu grupiņā un tagad sekmīgi kalpo draudzē pie aparatūras uzstādīšanas un novākšanas un apmeklē jauniešu mājas grupu.

Sākumā MG mājvieta  bija ērtajā Vēja ielas privātmājā. Vasaras vidū vēlmi pievienoties mūsu mājas grupiņai izteica Aiga. Viņas pārvietošanās spējas ir ierobežotas, tāpēc bija jāpieņem nepopulārs lēmums – pārcelties uz Teiku pie viņas mājās. Visiem pārējiem tas bija zināms upuris un iziešana no “komforta” zonas, jo ģeogrāfiski tas nevienam nebija izdevīgi. Taču visi

grupas dalībnieki to uztvēra ar sapratni. Tā rezultātā arī Aiga ir iekļāvusies šajā grupā un garīgi pieaug, ļoti veiksmīgi un ar iniciatīvu uzņemoties dažādus pienākumus.

Ilgāku laiku mūsu grupiņā neienāca jauni cilvēki, taču mēs turpinājām ticēt, neatlaidīgi lūgt un aicināt cilvēkus. Dievs deva arvien drosmīgākas idejas neformālajiem pasākumiem, un pēc jūlija neformālā grupiņā ienāca un soli pa solim iekļaujas draudzē jauna māmiņa ar divām jaukām meitiņām. Pašlaik viņa mācās Bībeles skolā un sekmīgi pilda uzdotos pienākumus grupiņā.

Dievs ir uzticams un Viņš zina katra cilvēka sirdi un pieaugšanas tempus. Kopā mēs esam vienota komanda. Lūgšanās un pieredzē pārvaram grūtības un saliedējamies. Dieva Vārds mums ir apsolījis, ka „Mazākais kļūs par tūkstoti un sīkākais par varenu tautu” Jesajas. 60, 22

Esiet laipni gaidīti Teikas Mājas grupā.

Leongīna Grundmane.