Pagājušogad lūgšanu sapulces notika katru pirmdienu un tajās tika lūgts par draudzes vajadzībām.
Tajās piedalījās draudzes līderi un aktīvākie tās dalībnieki. Sākot ar šo gadu lūgšanas par draudzes vajadzībām pēc vienota, saskaņota saraksta ir pārceltas uz mājas grupām. Līdz ar to pašlaik līderu sapulcēs uzsvars tiek likts uz sludināto vārdu par vadību.

Tagad katra mēneša pirmajā pirmdienā pulksten 19.00 Zinātņu akadēmijā notiek draudzes „Kristus Pasaulei” līderu sapulces, kuras vada mācītājs Mārcis Jencītis. Uz šīm sapulcēm ierodas draudzes mājas grupu un kalpošanu vadītāji, kā arī katrs, kurš jūt sevī aicinājumu kalpot līdzcilvēkiem un pārskatāmā nākotnē atvērt pats savu mājas grupu. Šīs sapulces parasti ir kupli apmeklētas.

Līderu sapulce ir kā mazs dievkalpojums. Pēc vienas vai divām slavēšanas dziesmām mācītājs sludina svētrunu.  Šajās sapulcēs sludinātais vārds atšķiras no iknedēļas dievkalpojumos sludinātās vēsts. Tas ir vārds esošajiem un topošajiem vadītājiem, tātad – nobriedušiem kristiešiem. Tāpēc arī pirmdienas svētrunu tēmas ir ļoti nopietnas. Nepieciešamība evaņģelizēt, draudzes mācības nozīme, Gara augļi un vairošanās kristieša dzīvē – tās ir tikai dažas no tēmām, par kurām sludināts šajās līderu sapulcēs. Šo svētrunu iztirzājumi ir pieejami katram interesentam draudzes „Kristus Pasaulei” mājas lapā, rubrikā „Draudzes ziņas”.

Sapulces mēneša pirmajā pirmdienā parasti beidzas ar slavas dziesmu Dievam un mācītāja novēlējumu klātesošajiem: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas!”

Artūrs Danenbaums.