Ja TU vēlies kļūt par Kristus mācekli un kalpotāju draudzē, vest sev līdzi citus un redzēt viņus pieaugam ticībā,
dziedinātus, atbrīvotus viņu dzīves izmainītas, tad gatavojies kļūt par LĪDERI, apmeklējot
LĪDERU SKOLU

No 22. septembra līdz decembra beigām

Jūs varat piedalīties skolas mācības procesā: katru otrdienu
šeit tiek publicēti līderu skolas audio un video ieraksti.

“…TĀPĒC EJIET UN DARIET PAR MĀCEKĻIEM VISAS TAUTAS.. ..TĀS MĀCĪDAMI TURĒT VISU, KO ES JUMS ESMU PAVĒLĒJIS.”

Skola bez maksas. Iegūsi unikālas zināšanas un iemaņas.
Stundas noklausīties varēs arī internetā.

Nekavējies, piesakies pa tālruni: vadītāja Sandija Vēze – 27091231,

e-pasts: sandija@gmail.com.