27. decembra dievkalpojuma laikā draudzē „Kristus Pasaulei” tika svinīgi pasniegti izlaiduma diplomi

Līderu skolas un arī Bībeles skolas absolventiem.
Aizvadītajā gadā pirmo reizi tika organizēta Bībeles skola jaunatgrieztajiem, kā arī tiem, kuri jau ilgāku laiku ir kristieši, bet sapratuši, ka vēlas kalpot un par savām garīgajām mājām uzskata draudzi „Kristus Pasaulei”. Savukārt Līderu skola paredzēta topošajiem (un arī esošajiem) draudzes kalpotājiem, mājas grupu vadītājiem un viņu palīgiem.

Sekmīga draudzes Līderu skolas beigšana ir obligāta prasība katram, kas vēlas tuvākā vai tālākā nākotnē uzņemties vadību kādā no mājas grupām. Tomēr šajā skolā ir laipni gaidīts ikviens, kas vēlas padziļināti studēt Dieva Vārdu, kalpot tam Kungam un būt līderis gan savā ģimenē, gan darbavietā. Pagājušajā gadā Līderu skolu sekmīgi pabeidza 51 absolvents, savukārt Bībeles skolas nodarbības pilnībā nokārtoja 71 draudzes „Kristus Pasaulei” loceklis.

Gan Līderu, gan Bībeles skolas unikāla iezīme ir akcents uz praktisku Dieva Vārda principu pielietošanu savā kristieša dzīvē. Tā, piemēram, Bībeles skolas nodarbības tika organizētas draudzes mājas grupās. Tās bija patstāvīgas Bībeles studijas par noteiktu tēmu, kur bija jāmeklē Dieva vārdā atbildes uz daudziem jautājumiem un pēc tam apgūtais jāpārrunā ar savu mājas grupas vadītāju. Turklāt ar teorētiskām Bībeles zināšanām vien bija par maz. „Kad tu esi pēdējo reizi liecinājis kādam neticīgajam par Dieva mīlestību caur Jēzu Kristu?”; „Cik daudz laika tu pavadi lūgšanā ar Dievu vienatnē?”; „Ko Dievs ir izmainījis tavā dzīvē pēdējo divu mēnešu laikā?” – tie bija tikai daži no jautājumiem, pareizi atbildēt uz kuriem (un līdz ar to arī sekmīgi nokārtot ieskaiti) nebija iespējams tikai ar zināšanām vien, bet gan ar praktisku rīcību. Arī Līderu skolā, kura notika pagājušā gada rudenī pirmdienas vakaros, tika prasīta gan stingra disciplīna, gan arī zināšanu apguve. Līderu skolas mācību vielu pamatā sagatavoja draudzes mācītājs Mārcis Jencītis.  Skolas audzēkņi varēja uzzināt daudzus unikālus faktus un pētījumu rezultātus par mājas grupu draudzēm visā pasaulē, apgūt sekmīgas mājas grupas vadīšanas pamatus, kas balstīti uz pieredzi citur pasaulē, kā arī gūt stiprinājumu un iedrošinājumu, ka ikviens, kurš grib un mācās, var klūt līderis.

Savukārt Bībeles skolas mācību, kā arī pārbaudes materiālus sagatavoja Sandija Vēze, kura 2008. gadā absolvēja Rodneja Hovarda – Brauna Upes Bībeles institūtu ASV, un tā paša gada vasarā saņēma aicinājumu no Dieva kalpot „Kristus Pasaulei”, vadīt draudzes Bībeles skolu. Viņa sagatavoja eksāmenu jautājumus arī Līderu skolai. Patīkami pārsteidz nopietnā pieeja un akcents uz praktisku pielietojumu dzīvē, kas nereti trūkst daudzās citās līdzīgās skolās un semināros pie mums. Saruna ar draudzes „Kristus Pasaulei” Bībeles skolas, kā arī Līderu skolas vadītāju Sandiju Vēzi:

-Kā tu saprati, ka tieši tev jāvada abas skolas draudzē – gan Bībeles, gan Līderu skola?

-Mārcis to man uzticēja. Šeit es varēju likt lietā to, ko pati esmu gan iemācījusies, gan arī to, ko praktiski pati izdzīvoju savās attiecībās un staigāšanā ar Dievu.

-Kā tu vērtē gan Bībeles, gan Līderu skolu aizvadītajā gadā?

-Augstu vērtēju. Visi mācību, kā arī pārbaudes materiāli ir oriģināli un savā ziņā unikāli, jo neko līdzīgu pašlaik nezinu nekur citur pie mums Latvijā. Šīs nodarbības bija ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas. Eksāmenos tika prasīts, kā tu to pielieto savā dzīvē! Priecē, kad redzu, ka skola davusi augļus un cilvēki iegūtās zināšanas arī pielieto savā dzīvē un paši mainās. Rezultāti ir pārsteidzoši labi!

-Ko tev pašai ir devis šis laiks?

-Pati piedzīvoju lielāku atklāsmi par Dieva Vārdu, daudz pamatīgākas kļuvušas arī manas attiecības ar Dievu, esmu iepazinusi Viņu vēl tuvāk un dziļāk. Lai sagatavotu katru stundu Bībeles skolai, pašai nācās studēt Bībeli 4 – 5 valodās, Man personīgi tas deva daudz plašāku ieskatu Bībeles pamatpatiesībās nekā līdz šim.  Gatavojot mācību materiālus, daudz izmantoju arī iegūtās zināšanas Amerikā, kā arī vairāku lielu Dieva kalpu, kā piemēram, K.Hegins, R.Hovards-Brauns, S.Šidlovskis, D. Prinss u.c. darbus.

-Vai tu redzi, kā mainās to cilvēku dzīves, kuri beiguši Bībeles vai Līderu skolu?

-Cilvēkiem kļuvušas skaidras daudzas Bībeles patiesības, kuras viņi agrāk nezināja un tāpēc savā dzīvē nepielietoja.  Daudzi sākuši regulāri apmeklēt draudzi un savas mājas grupas, sākuši regulāri dot desmito tiesu, iesaistās draudzē un kalpo. Esmu gandarīta, kad redzu Svētā Gara augļus cilvēku dzīvēs, kad viņi sāk mīlēt savu tuvāko, viņu dzīves sakārtojas, sāk iegūt pareizu virzienu, kad cilvēki patiesi sāk pielietot Dieva Vārdu savā dzīvē un rezultātā viņu dzīves mainās!

-Paldies!

Draudzē „Kristus Pasaulei” 2009 gadā tiek plānotas vēl divi Līderu skolas kursi pavasarī un rudenī. Tiek domāts arī par nākamo Bībeles skolu. Mācītājs Mārcis Jencītis: – „Par līderi tu vari kļūt arī tad, ja tev šķiet, ka tu par tādu neesi piedzimis. Ikviens, kurš grib, var kļūt par līderi!”