Pagājušajā dievkalpojumā, 17. aprīlī draudzē „Kristus pasaulei” tika sveikti Līderu skolas un Bībeles skolas beidzēji.
Katrs no viņiem tika aicināts draudzes priekšā, lai saņemtu diplomu un siltu rokasspiedienu. Pēc tam absolventus apsveica mājas grupu dalībnieki, kā arī viņu tuvinieki un viesi. Šis dievkalpojums bija ļoti apmeklēts, un Kolonnu zāle Zinātņu Akadēmijas namā Rīgā bija gandrīz pilna. Bija sanākuši apmēram 130 cilvēku.

Draudzes Līderu skola, jau trešā pēc kārtas, notika šogad no janvāra līdz marta beigām. Draudzes mācītājs bija strādājis pie jaunas programmas, kura labāk atbilst vīzijai G12, kurā patlaban ir arī draudze „Kristus pasaulei”. Šogad Līderu skolu beidza 69 cilvēki. Lai varētu vadīt mājas grupu un būt par līderi draudzē „Kristus pasaulei”, Līderu skolas sekmīga beigšana ir obligāta prasība. Taču šoreiz Līderu skolā mācījās arī diezgan daudz cilvēku no citām draudzēm Latvijā.

Savukārt Bībeles skola ir ieteicama visiem tiem, kuri tikko atgriezušies pie Jēzus vai arī pārnākuši uz „Kristus pasaulei” no citām draudzēm. Bībeles skola iepazīstina ar kristietības pamatiem, kā arī ar kārtību šajā draudzē un vīziju G12. Šoreiz Bībeles skolu sekmīgi pabeidza 23 absolventi. Arī viņi saņēma diplomus un apsveikumus.

Abas skolas jau gandrīz divus gadus vada Sandija Vēze, viņa arī izstrādājusi Bībeles skolas mācību programmu, kura tiek apgūta mājas grupās, kā arī eksāmenu jautājumus. Lūk, ko viņa saka tieši par šo Līderu skolu:

Sandija: „Šī Līderu skola bija savā ziņā unikāla, ja salīdzina ar iepriekšējām Līderus skolām. Šī programma bija daudz dziļāka un paplašināta. Pašlaik nezinu, ka Latvijā vēl kaut kur mācītu ko tamlīdzīgu! To var redzēt pēc skolas studentu un absolventu skaita, kas ir ļoti liels. Arī es pati daudz mācījos un ieguvu no šīs Līderu skolas. Bija lietas, kuras es uzreiz varēju pielietot dzīvē. Interesanti, ka šāda Līderu skola noder ne tikai, lai ieņemtu vadītāja vietu mūsu draudzē, bet arī lai attīstītu ikviena cilvēka raksturu un personību. Lielos uzņēmumos un valsts iestādēs var sastapt cilvēkus, kuri ieņem augstus amatus, bet kuri neprot vadīt un kuriem trūkst līdera īpašību. Šajā līderu skolā māca universālus principus. Tie maina mūsu kā indivīdu raksturu, palīdz ieņemt pareizu pozīciju gan mūsu pasaulīgajā darbā, gan ģimenē”.

Paldies!